Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Räddad av sin mage!

Räddad av sin mage!

Räddad av sin mage!

DEN är inte snabb. Många anser att den är allt annat än vacker. Men oj, vilken mage den har! Vad är det vi talar om? Jo, en piggsvinsfisk och i det här fallet en art med det latinska namnet Diodon holocanthus. När fisken hotas, ”genomgår [den] en märklig förvandling”, berättas det i tidskriften Natural History. Kroppen, som kan bli ungefär 50 centimeter lång, sväller ”tills fisken är tre gånger större än normalt och blir en stel, nästan helt rund boll täckt med taggar – ingen bra konstruktion för att simma men definitivt avskräckande för angripare”.

Fisken blåser upp sig genom att pumpa in vatten i magsäcken, som utvidgas till nästan hundra gånger den normala volymen! Piggsvinsfisken lyckas med den här fantastiska bedriften tack vare en enkel och fyndig anordning – veck.

Fiskens magsäck består i själva verket av veck inuti veck, förklarar Natural History. De största vecken är omkring tre millimeter breda, och ”inne i varje veck finns ännu mindre veck och så vidare, ner till veck som är så små att de kan ses enbart med mikroskop”, sägs det i artikeln.

Naturligtvis måste huden vidga sig i takt med magsäcken. Huden, som består av två lager, gör detta enligt två principer. Det inre lagret är veckat precis som magsäcken, men det yttre lagret är elastiskt. Denna elastiska yta gör att huden inte blir skrynklig, vilket skulle försämra fiskens hydrodynamiska egenskaper när den släpper ut vattnet.

Men piggsvinsfisken gör mer än att bara svälla för att hålla eventuella rovfiskar borta. När huden töjs ut, reser sig taggarna snabbt. Så om du skulle vara ute och snorkla och råka få se en piggsvinsfisk, rör den då inte! Och akta dig för munnen också – ett bett kan nå ända in i benet!

När Gud ställde frågor till Job om sitt skaparverk, svarade Job: ”Jag har kommit att inse att du förmår göra allt, och det finns ingen tanke som är ouppnåelig för dig.” (Job 42:2) Ja, även den runda lilla piggsvinsfisken, som knappast skulle vinna en kappsimning eller en skönhetstävling, ger tydliga bevis på Guds skaparkraft och vishet. (Romarna 1:20)

[Bildkällor på sidan 31]

Överst: Foto av John E. Randall; underst: © Jeff Rotman