Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Blick på världen

Blick på världen

Blick på världen

Träd minskar föroreningen i städer

”För första gången har experter kunnat mäta hur olika trädslag kan minska föroreningar”, rapporterar Londontidningen The Sunday Times. I en tre år lång undersökning i området West Midlands analyserade forskare från England och Skottland jordprover, tagna i närheten av omkring 32 000 träd, för att få reda på vilka arter som hade absorberat den största mängden skadliga partiklar. Forskarna mätte också partiklar i atmosfären och ozonhalten. Ask, lärk och tall toppade listan på träd som absorberade den största mängden partiklar; minst förmåga att absorbera hade ek, pil och poppel. Undersökningen visade att ”träd kan vara upp till tre gånger så effektiva som gräsmark, när det gäller att rena atmosfären från föroreningar”. En datorberäkning visade rentav att om träd planterades på bara hälften av de öppna ytorna i West Midlands skulle luftföroreningarna minskas med 20 procent.

Nya arter upptäckta

Primatologen Marc van Roosmalen har oväntat upptäckt två nya arter av apor i Amazonas regnskog, vilka fogas till de åtta arter som sedan 1990 har påträffats i det här området. När van Roosmalen intervjuades i National Geographic Today, sade han: ”Jag insåg inte att man visste så lite om Amazonas förrän jag började upptäcka alla dessa nya djur.” Sökandet efter nya arter ”har inte med erfarenhet och skicklighet att göra”, tillägger van Roosmalen, som sedan 1996 fått äran för att ha hittat fem nya primater. Många arter har upptäckts genom att man helt enkelt har besökt avlägsna indianbyar och undersökt vilka sällskapsdjur de har. Enligt den brasilianska tidningen Folha de S. Paulo sade zoologen Anthony Rylands i en kommentar till dessa senaste upptäckter: ”Genom förstöringen av den naturliga miljön i Amazonområdet är det ganska troligt att andra arter kommer att utrotas innan de ens har upptäckts.”

Religiös intolerans ökar i Georgien

”Jehovas vittnen hade planerat att hålla ett religiöst möte på ett fält i närheten av en flod i dag, men i går kväll kom en pöbelhop”, sägs det i en rapport i The New York Times. ”Två dussin män som bar Georgiska ortodoxa kyrkans kors kom i bussar och letade igenom huset där värden, Ushangi Bunturi, bodde. De samlade ihop biblar, religiösa skrifter och Bunturis tillhörigheter på gården och brände upp dem. ... De fyllde dopbassängen med dieselolja. Polisen kom också, inbegripet ortens polischef. ... Ingen blev arresterad. ... Angreppen genomfördes som om de hade planerats i förväg.” Det har förekommit religiösa spänningar ”i många av de tidigare republikerna i Sovjetunionen, inbegripet Ryssland”, heter det i The New York Times, men ”det oerhörda våldet mot religiösa minoriteter i Georgien och det faktum att myndigheterna uppenbarligen är inblandade i angreppen saknar motstycke. Den författning som Georgien antog efter Sovjettiden garanterar religionsfrihet. Men det ökade våldet har gett upphov till många pöbelangrepp, mordbränder och misshandelsfall.”

Ungdomar strömmar till ”nöjeskyrka”

Under rubriken ”Ungdomar positiva till en ’nöjeskyrka’” rapporterar den tyska tidningen Nassauische Neue Presse om den första kyrkliga nationella ungdomsfestivalen, som organiserats av den protestantiska kyrkan i Hessen och Nassau. Omkring 4 400 var närvarande vid den fem dagar långa festivalen. I programmet ingick studiecirklar och gruppsamtal, nattgudstjänster med levande ljus och sånger, en mängd olika sportaktiviteter, socialt umgängesliv och levande musik. Tidningen noterade att ”det som fullständigt saknades bland de mer än 220 aktiviteterna var traditionella bibelstudier och gudstjänster”. En ung präst var mycket förvånad över ”att en del ungdomar helt överraskande bad om att få studera Bibeln, vilket annars har rykte om sig att vara tråkigt”. En tonåring sade: ”Programmet har verkligen inte mycket med kyrkan att göra, men det är en trevlig stämning.”

Religion och krig

”De blodigaste och farligaste motsättningarna i vår tid ... har koppling till religion”, sägs det i tidningen USA Today. Dessutom är de mycket besvärliga att lösa. ”Det kan vara svårare att tillämpa vanliga diplomatiska tillvägagångsätt – till exempel att villigt kompromissa och förlåta gamla oegentligheter – när de stridande parterna påstår att Gud står på deras sida”, tillägger tidningen. ”Detta stämmer också i de fall då religion inte är själva orsaken till en konflikt, utan mera är ett sätt att mobilisera stöd för strider som kanske inte har så mycket med religion att göra, utan mer handlar om landområden eller makt.” Religiösa skiljaktigheter gör det till och med svårt att få till stånd en tillfällig vapenvila. Ett exempel är kriget i Kosovo som inträffade för inte så länge sedan. Det var tänkt att det skulle ha rått vapenvila under påsken, men någon sådan gick inte att få till stånd eftersom datumet för det katolska och det ortodoxa påskfirandet inte inföll samtidigt. ”Det slutade med att det inte blev någon vapenvila”, säger USA Today.

Hiv- och aidsepidemin är ”utom kontroll”

”Världen över är 40 miljoner smittade med hiv, 20 miljoner har dött i aids, och varje år föds 750 000 barn med hiv”, rapporterar den brittiska läkartidskriften The Lancet. Enbart under 2001 var det fem miljoner nya som smittades och tre miljoner som dog på grund av aids. Enligt Peter Piot, chef för FN-programmet UNAIDS, är epidemin ”utom kontroll”, trots att den fortfarande är i ett ”tidigt stadium”. Han beräknar att 70 miljoner människor kommer att dö av aids under de kommande 20 åren. I den del av Afrika som ligger söder om Sahara är mellan 30 och 50 procent av befolkningen i vissa städer hivpositiva. Med så många unga vuxna som dör i aids finns oron för att 25 procent av arbetskraften kommer att ha gått förlorad 2020. ”Det som får de största konsekvenserna för framtidens ekonomiska återhämtning är hur detta påverkar barnen”, heter det i The Lancet. I Zimbabwe ”kan en av fem räkna med att förlora åtminstone en förälder under de tidiga ungdomsåren”.

Fördelarna med amning

”Det finns helt enkelt ingen bättre föda för nyfödda” än bröstmjölk, skriver neurokirurgen dr Sanjay Gupta i tidskriften Time. ”För barn som har blivit ammade är risken mindre att hamna på sjukhus, drabbas av öroninfektion, diarré, utslag, allergier och andra medicinska problem än för de barn som har blivit flaskmatade.” Det har också rapporterats att amning skyddar mot sjukdomar i luftvägarna. I en dansk undersökning drogs slutsatsen att ”de vuxna som blivit ammade som spädbarn i sju till nio månader hade högre intelligenskvot än de som ammades i högst två veckor”. American Academy of Pediatrics rekommenderar att ett barn ammas i sex månader, och om möjligt i ett år eller mer. ”Det har visat sig att det inte bara är spädbarn som har nytta av amning”, sägs det i U.S.News & World Report. En undersökning av 150 000 kvinnor i 30 länder visade att ”för varje år en kvinna ammar minskar hon risken med 4,3 procent att någon gång under sin livstid drabbas av bröstcancer”. Men trots detta är det ”bara hälften av mödrarna i Amerika som ammar, och då under i genomsnitt två till tre månader”.

Familjerelationer kan förhindra drogmissbruk

En undersökning av tonåringar på Irland och i Italien, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland ”visar att kvaliteten på familjelivet, eller bristen på det för många ungdomars del, är det som mest bidrar till drogproblem i det västerländska samhället”, säger forskaren dr Paul McArdle vid Newcastle University i England. I Londontidningen The Daily Telegraph rapporterades det att när ungdomar bodde tillsammans med båda föräldrarna och hade goda relationer med familjen, och framför allt med sin mor, var det endast 16,6 procent som började missbruka droger. Men bland dem som inte hade dessa förhållanden var det 42,3 procent som använde droger. ”Med hjälp av TV-program talar vi om för barn hur farligt drogmissbruk är, och i skolor sätter man in förebyggande åtgärder för att bekämpa drogerna, men det verkar som om ingen riktigt kan hantera frågan som gäller föräldrarnas ansvar”, säger McArdle. ”Jag tror att ett effektivt förebyggande av droger mer än något annat beror på relationerna i familjen.”