Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Varför bör man högläsa för sina barn?

Varför bör man högläsa för sina barn?

Varför bör man högläsa för sina barn?

”Släpande på en bok, som hade hundöron och ... fläckar av jordnötssmör, kom hon till mig och kravlade sig upp i mitt knä och sade ...: ’Hjälp mig läsa den, pappa, hjälp mig läsa den.’” – Doktor Clifford Schimmels, professor i pedagogik.

BARN kan lära sig mycket redan i unga år. Forskning visar att hjärnan utvecklas i snabb takt mellan födelsen och tre års ålder. Sådana dagliga aktiviteter från föräldrarnas sida som att läsa, sjunga och visa tillgivenhet kan därför spela en avgörande roll för ett barns sunda utveckling. Enligt en undersökning är det dock bara omkring hälften av alla som är föräldrar till barn mellan två och åtta år som läser för sina barn varje dag. ”Men gör det verkligen någon skillnad om jag läser för mitt barn?” kanske någon undrar.

Bygger upp läslusten

Experter svarar ja på den frågan. ”Att högläsa för barn är det viktigaste man kan göra, när det gäller att bygga upp den kunskap de behöver för att kunna bli bra på att läsa. Detta gäller i synnerhet i förskoleåldern”, konstaterar en rapport från The National Institute of Education i Washington D.C.

När barn lyssnar på berättelser som läses ur en bok, lär de sig i tidig ålder att bokstäverna på sidorna motsvarar ord och uttryck som vi använder i vårt talspråk. Dessutom blir de också bekanta med skriftspråket. ”Varje gång vi läser för ett barn sänder vi ett ’tycka-om-budskap’ till barnets hjärna. Man kan också kalla det för ett reklaminslag som får barnet att förknippa böcker och tryckalster med sådant som det tycker om”, påpekar en handbok om högläsning. Föräldrar som uppammar denna kärlek till böcker kommer att hos sina barn bygga upp en läslust som varar hela livet.

Hjälper dem att förstå omvärlden

Genom att läsa högt för sina barn kan föräldrar ge dem en värdefull gåva: kunskap om människor, platser, ting och förhållanden. Till en relativt låg kostnad kan de ”resa” jorden runt på böckernas blad. Tänk till exempel på tvåårige Anthony, vars mamma har läst för honom alltsedan han föddes. Hon berättar: ”Första gången han besökte djurparken blev en ’återupptäcktsresa’ för honom.” Men hur kunde han återupptäcka? Jo, även om det var första gången som Anthony såg livs levande sebror, lejon, giraffer och andra djur, så kände han redan till dem.

”Anthony har under sina första två år med hjälp av böcker stiftat trevlig bekantskap med mängder av människor, djur, föremål och tankar”, förklarar hans mamma. Ja, att läsa högt för barn då de är små kan vara till stor hjälp för dem, när det gäller att uppfatta omvärlden.

Bygger upp ett nära förhållande

Under sina formbara år utvecklar barn synsätt och attityder som kommer att påverka deras framtida handlingssätt. Föräldrar måste därför lägga grunden till ett nära förhållande som kännetecknas av tillit, förståelse och ömsesidig respekt. Högläsning kan ha en viktig del i detta.

När föräldrar tar sig tid till att hålla sina barn i famnen och läsa för dem, är budskapet tydligt: ”Jag älskar dig.” Phoebe, en mor i Canada, sade så här om att läsa för sin son, som nu är åtta år: ”Min man och jag tycker att det i hög grad har gjort att Nathan känner sig så nära oss. Han är öppen och berättar ofta för oss vad han tycker och känner. Det har skapat en speciell samhörighet.”

Cindy har haft som vana att läsa högt för sin dotter sedan hon var i ettårsåldern och tillräckligt uppmärksam för att kunna sitta och lyssna i en eller två minuter. Har det varit värt all tid och ansträngning? Cindy konstaterar: ”Den vänliga och fridsamma atmosfär, som råder när vi läser tillsammans, är ofta allt som behövs för att få Abigail att berätta för oss om något som har hänt i skolan eller om något problem med en kompis. Vilken förälder skulle inte vilja få ett sådant gensvar?” Högläsning kan helt klart bidra till att knyta föräldrar och barn nära samman.

Ingjuter färdigheter för livet

”I dag matas våra barn med så mycket mentalt skräp från TV och annat håll att de är i större behov än någonsin av näring för sinnet, klart tänkande, vishet och mental förankring, som kan hjälpa dem att leva enligt sina värderingar och att ha rätt syn på livet”, sägs det i boken 3 Steps to a Strong Family. Föräldrar har ofta de bästa förutsättningarna att påverka barnen i positiv och sund riktning.

En bra metod för att lära ett barn att uttrycka sig i både tal och skrift kan vara att i böcker visa sammansatta och välordnade meningar för det. Dorothy Butler, författare till Babies Need Books, säger: ”Kvaliteten på en människas tankar står i samband med hennes språkliga förmåga. Ja, språket är av central betydelse för inlärning och intelligens.” Förmågan att kommunicera på ett bra sätt är således själva livsnerven i goda relationer.

Högläsning ur lämpliga böcker kan dessutom ingjuta en hög moral och goda värderingar hos barnen. Och genom att läsa och resonera med dem kan föräldrarna hjälpa dem att öva upp de förmågor som behövs för att kunna lösa problem. När Cindy läste med sin dotter, Abigail, iakttog hon noga hur Abigail reagerade för det som skildrades i berättelserna. På så sätt, menar Cindy, kunde hon lägga märke till vilka personlighetsdrag som kom smygande hos Abigail och förhoppningsvis hjälpa henne att avvärja ett felaktigt tänkesätt på ett mycket tidigt stadium. Ja, genom att man läser högt för barn kan man undervisa både deras sinne och deras hjärta.

Gör läsningen rolig

Läs på ett lättsamt sätt – låt en avspänd, enkel, naturlig och behaglig atmosfär råda. Klarsynta föräldrar inser när det är dags att sluta läsa. Lena berättar: ”Ibland är Andrew, som är två år, mycket trött och orkar inte sitta stilla så särskilt länge. Då anpassar vi oss till hans humör och gör lässtunderna kortare. Eftersom vi inte vill att Andrew skall förknippa läsning med negativa känslor, tvingar vi honom inte att vara med på längre lässtunder än han kan klara av.”

Högläsning innebär så mycket mer än att blott och bart uttala det som står tryckt. Lär dig att vända sida i rätt ögonblick, i till exempel en bilderbok, för att bygga upp spänningen. Läs i lagom takt. Modulation och betoning efter innehållet ger dessutom extra liv åt berättelsen. Och värme i din röst kan ingjuta en känsla av trygghet i ditt barn.

Det blir till störst nytta, när ditt barn också får medverka aktivt. Gör en paus i läsningen då och då och ställ frågor som ger möjlighet till frivilliga och spontana svar. Utveckla ditt barns svar genom att ibland föreslå andra tänkbara alternativ.

Var selektiv i ditt val av böcker

Men den allra viktigaste faktorn är kanske trots allt att välja ut bra böcker. Det kräver lite forskning. Sålla därför grundligt fram de böcker som har ett positivt eller lärorikt budskap och en praktisk lärdom. Granska noggrant omslag, målningar, bilder och stil. Välj böcker som är underhållande för både dig som förälder och ditt barn, då ju barn ofta vill att samma berättelse skall läsas om och om igen.

Många föräldrar över hela världen har i synnerhet uppskattat Min bok med bibliska berättelser. * Den är utformad för att användas av föräldrar när de läser med sina små barn, och den kan hjälpa barnen att bli bra på att läsa och stimulera deras intresse för Bibeln.

Genom att läsa högt för sina barn kan föräldrar ge dem goda läsvanor som medför goda resultat livet ut. Så här sade JoAnne om sin dotter: ”Jennifer lärde sig inte bara att läsa och skriva innan hon började i skolan ..., utan, vilket är ännu viktigare, hon utvecklade också kärlek till vår store Skapare, Jehova. Jennifer har lärt sig att lita på hans skrivna ord, Bibeln, som en vägledning när hon skall fatta beslut.” Ja, det du hjälper ditt barn att älska kan vara viktigare än det du hjälper honom eller henne att lära sig.

[Fotnot]

^ § 24 Utgiven av Jehovas vittnen.

[Ruta/Bild på sidan 14]

När du läser för ditt barn

• Börja redan då ditt barn är i spädbarnsåldern.

• Ge ditt barn tid till att lugna ner sig före lässtunderna.

• Läs berättelser som ni båda tycker om.

• Läs så ofta du har möjlighet och med känsla och inlevelse.

• Ställ frågor och låt ditt barn få vara med i läsningen.

[Bildkälla på sidan 13]

Fotot är taget i Wildlife Conservation Society’s Bronx Zoo