Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Människan mot naturen

Människan mot naturen

Människan mot naturen

”I vår tid är det människan som bör ta på sig ansvaret för att allt fler arter dör ut.” – Jane Goodall, Naturvårdare.

LIVET på jorden är varierat, och allt liv är beroende av annat liv. Vi människor är beroende av annat liv för att få mat och medicin, syre att andas och de grundämnen som våra kroppar består av. Varje dag använder sig mänskligheten av mer än 40 000 andra levande arter. Alla jordens arter bildar tillsammans en invecklad och fantastisk ”väv”.

Men många experter som studerar livets mångfald menar att den är hotad! Du har säkert hört talas om att djur som noshörningarna, tigrarna, pandorna och valarna är hotade. Somliga forskare hävdar att 50 procent av alla växt- och djurarter kan komma att försvinna inom 75 år. Forskare fruktar att somliga arter kan försvinna 10 000 gånger fortare än av naturliga orsaker. En expert beräknar att det varje timme dör ut mellan tre och sex arter.

Forskare menar att det var av naturliga orsaker som arter dog ut förr i tiden. Men de säger att människan ligger bakom den nuvarande krisen. En forskare sade rentav att människan är en ”utrotarart”.

Är människan verkligen orsaken till att den biologiska mångfalden tunnas ut? Om det är så, hur går det till? Och kan vi leva utan den stora mångfalden av liv? Kan vi göra något för att stoppa det många anser vara en stor kris – att allt fler arter dör ut?

[Bildkällor på sidan 3]

WHO

NOAA