Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Hur ser framtiden ut?

Hur ser framtiden ut?

Hur ser framtiden ut?

MÄNNISKAN är bara en liten del av pusslet. Allt som lever på jorden har sin egen plats i Guds skaparverk. Vi har mycket gemensamt med de livsformer vi har omkring oss – framför allt livets mirakel. Därför kan många människor inte annat än känna det som en smärtsam förlust när en livsform försvinner.

Forskaren Anthony C. Janetos, som är skribent i tidskriften Consequences, skrev: ”Många skulle hålla med om att vi som samhälle har den etiska skyldigheten att skydda jorden, så att den fortsätter att vara beboelig, och att vara förvaltare av dess biologiska rikedomar, både med tanke på nuet och människans framtid. För att kunna göra det krävs det att vi sätter värde på den biologiska mångfalden och åtar oss att bevara den. Ja, vi bör värdera den både för det den betyder för naturen och för hur vi kan ha nytta av den.”

Vad görs?

Den oro som många känner över den här förlusten av levande rikedomar har fått representanter för myndigheter och andra organ att utforma en konvention om biologisk mångfald. Den här omfattande överenskommelsen visar att det är av gemensamt intresse för alla människor att bevara den biologiska mångfalden.

Som ett ytterligare steg mot ökad förståelse av den biologiska mångfalden har biologer, ekologer och andra forskare utropat år 2001–2002 till den biologiska mångfaldens år. Biologen Diana Wall vid Colorado State University, som är ordförande i organisationen IBOY, säger: ”Utforskningen av den biologiska mångfalden kommer att göra stor nytta genom upptäckten av nya gener och ämnen som kan användas till läkemedel, till att förbättra skördarna och till att återställa förorenade områden.” Hon tillägger: ”Vad som är ännu viktigare är att upptäckten av nya arter, den roll de har i ekosystemen och kunskapen om hur vi kan bevara dem är nödvändig för att vi skall kunna fatta välgrundade beslut som gäller naturen.”

Det krävs stora förändringar

Även om det har gjorts berömvärda framsteg, har ansträngningarna hittills främst inriktats på symtomen i stället för orsakerna. Enligt forskare har vi i nuläget inte särskilt gott om tid. När Ruth Patrick vid vetenskapsakademin i Philadelphia funderade över vad hon kallade ”åderlåtningen av den biologiska mångfalden”, drog hon slutsatsen att ”tiden är kritisk. ... Det är mycket viktigt och brådskande att vidta bestämda åtgärder.” För att vända trenden måste det till en stor omstrukturering av vårt sätt att behandla den här planeten och livet på den. Det krävs mer än att bara reparera de skador som redan har skett. ”Problemen med att bevara den biologiska mångfalden hänger oskiljaktigt samman med de ännu större frågor som rör social ... utveckling”, förklarar World Resources Institute.

Det går inte att uppnå målen om det inte sker en stor förändring i samhället. I boken Caring for the Earth erkänns det att ett ansvarsfullt förvaltande av naturen kräver ”värderingar, ekonomiska system och samhällen som är helt annorlunda än de som finns i dag”.

Bibeln visar tydligt att vi människor inte har förutsättningar att göra sådana förändringar. I Jeremia 10:23 sägs det: ”Jag vet mycket väl, o Jehova, att jordemänniskans väg inte tillkommer henne. Det tillkommer inte mannen som vandrar att ens styra sitt steg.” (Ordspråken 20:24) Historien har tydligt visat att det är så här, och resultaten av att mänskligheten inte har brytt sig om den här principen visar sig nu när vi upplever de ”kritiska tider som är svåra att komma till rätta med”, som det talas om i 2 Timoteus 3:1–5. I den bibeltexten visas också att de kritiska tiderna orsakas av att människor har ett felaktigt tänkesätt. Därför är alla lösningar på de problem vi står inför i bästa fall tillfälliga, om inte människor förändras.

Den världsberömda forskaren Jane Goodall konstaterade i en intervju att förstörelsen av naturliga miljöer ”ofta orsakas av girighet och materialism i industriländerna”. Och botanisten Peter Raven, tidigare sekreterare i den amerikanska vetenskapsakademin, varnade för att ”okunnighet, likgiltighet, fattigdom och girighet skapar problem som hotar att helt och hållet förändra jorden till det sämre”. Det är därför som människors själviskhet, girighet, okunnighet, kortsynthet och självcentrering måste bort.

Det bästa skyddet av mångfalden

Förståeligt nog är Skaparen av livet i all dess häpnadsväckande mångfald mycket intresserad av framtiden för det han har skapat. Bibeln berättar för oss att Gud snart kommer att göra ett ingripande genom att ”störta dem i fördärvet som fördärvar jorden”. (Uppenbarelseboken 11:18)

Kommer Gud att återskapa livsformer som har dött ut på grund av människans fördärv av jorden? Om Gud vill att utdöda djurarter skall dyka upp här på jorden igen, kan han säkerligen återskapa dem i framtiden. Detsamma gäller för växter som har dött ut. Men eftersom Bibeln inte säger någonting om hur det kommer att bli, är det förståndigt att inte spekulera.

Det Gud garanterar är att allt som lever på jorden kommer att bli välsignat. Så här skrev psalmisten: ”Må ... jorden jubla, havet brusa och allt det rymmer, marken och allt den bär må glädja sig. Då skall alla träd i skogen jubla.” (Psalm 96:11, 12, Bibel 2000)