Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Blick på världen

Blick på världen

Blick på världen

Luftkonditionering med snö

Snö har börjat användas på ett nytt sätt under sommarhalvåret, uppger den japanska tidningen Asahi Evening News. Staden Bibai på ön Hokkaido i norra Japan har korta, heta somrar och snörika vintrar. I stället för att göra sig av med snön förvarar man den i lagerbyggnader. Under sommaren låter man ”luft cirkulera i ett stort kylrum som är fyllt med snö”, uppger tidningen. Den kylda luften används till att sänka temperaturen i byggnader. En sidoeffekt är att luften i de snöfyllda lagerbyggnaderna får hög fuktighet och absorberar dammpartiklar och dålig lukt.

Dödlig läkemedelsresistent tuberkulos

”En dödlig multiresistent form av tuberkulos, som nu håller på att spridas, har kapacitet att utplåna hela familjer”, sägs det i tidningen Star som kommer ut i Johannesburg. ”Under de kommande åren kommer den att drabba fler människor än den vanliga formen av tuberkulos” i Sydafrika. Enligt South African National Tuberculosis Association kommer tbc-patienter att utveckla denna form av tuberkulos om de slutar medicineringen för tidigt eller om de slarvar med den. Människor som aldrig har haft tbc kan då komma att smittas av den farligare formen av läkemedelsresistent tuberkulos. Behandlingen av läkemedelsresistent tuberkulos kostar 20 gånger så mycket som behandlingen av vanlig tuberkulos och är inte lika framgångsrik, och hälften av patienterna som har den läkemedelsresistenta formen dör. Tuberkuloskrisen i Sydafrika ”är nu nästan utom all kontroll trots att det finns tillgång till gratis behandling”, sägs det i rapporten. Två tredjedelar av befolkningen har tuberkulos vilande i sig, och sjukdomen kan lätt väckas till liv av hiv-viruset.

Är 49-åringar farliga?

”Se upp, alla 49-åringar”, varnar dagstidningen Asahi Shimbun. I Japan är det fler män i den åldern än i någon annan ålder som arresteras för mord eller mordförsök. De är också väl representerade när det gäller misshandel, följda av 47-åringar, 48-åringar och 45-åringar. Varför är det så många i den här åldersgruppen som är våldsbenägna? Män som närmar sig 50-årsdagen har kommit till ett vägskäl i livet, säger en psykiater i Tokyo. ”Deras barn flyttar hemifrån, de måste ta hand om sina ålderstigna föräldrar, och relationerna till hustrun blir spända”, säger han. ”Förmågan att kontrollera impulsiva handlingar har försämrats, och somliga handlar impulsivt trots att de förstår att det kan gå på tok.” Enligt tidningen gör också bostadslån, studieskulder, krävande arbete, arbetslöshet och ovisshet om man får behålla jobbet att män som närmar sig de 50 blir stressade.

Hur man kan bli lycklig

”Nyckeln till ett meningsfullt liv är inte ett fett bankkonto. I själva verket är det minst troligt att man känner sig nöjd om man är rik, populär och inflytelserik”, enligt vad psykologer nyligen kommit fram till. Kennon Sheldon vid University of Missouri-Columbia i USA säger: ”I den västerländska kulturen går en stor del av reklamen ut på att man skall vara vacker, populär och rik. Det får kanske marknaden att fungera, men de som tar till sig budskapet är knappast de lyckligaste människorna.” Londontidningen The Independent uppger att en undersökning, där mer än 700 universitetsstuderande deltog, visade att eleverna själva ansåg att ”självaktning” och ”nära relationer till andra” var de viktigaste faktorerna för lycka. Det var inte många som nämnde pengar som en orsak till lycka. Uppfattningen att ”’de som menar att lycka inte kan köpas för pengar inser inte pengars värde’ har övergetts”, sägs det i tidningen.

”Ett allvarligt hälsoproblem”

Enligt statistiska uppgifter är självmord den åttonde största dödsorsaken bland amerikaner. Varje år är det mer än 30 000 amerikaner som begår självmord och över 650 000 som försöker ta sitt liv. Det går tre självmord på två mord, enligt nyhetsbyrån Reuters. Både myndigheter och privata organisationer säger att självmord är ”ett allvarligt hälsoproblem”. David Satcher, chef för den allmänna hälsovården i USA, säger: ”Det är få människor som inte någon gång i livet berörs djupt av den tragedi som ett självmord är.” Något av det som förknippas med självmord är ”depression, känslor av hopplöshet och hjälplöshet, men också alkohol- och drogmissbruk”, rapporterar Reuters.

Dåliga kunskaper i Bibeln

Trots att man i USA av tradition har hög aktning för Bibeln, visade en färsk undersökning att bara 16 procent av till bekännelsen kristna där säger sig läsa Bibeln varje dag. Som framgår av en artikel i tidningen The Sun Herald i Biloxi i Mississippi visade en annan undersökning att bara 2 av 10 visste vem som höll bergspredikan. Vidare kunde de som deltog i undersökningen bara ange tre eller fyra av de tio budorden.

Grapefruktjuice och läkemedel

Att dricka grapefruktjuice när man tar receptbelagda läkemedel kan öka ”risken för biverkningar och, i enstaka fall, [orsaka] allvarliga reaktioner”, sägs det i en rapport i UC Berkeley Wellness Letter. De läkemedel som det i huvudsak gäller är vissa kolesterolsänkande mediciner, läkemedel mot högt blodtryck, så kallade kalciumflödeshämmare, och en del lugnande medel. Men det är inte alla som reagerar ogynnsamt på kombinationen, och inte heller orsakar alla sorters grapefruktjuice det här problemet. ”Om du tar medicin och vill dricka grapefruktjuice, tala då först med apoteket eller din läkare om risken för eventuella komplikationer”, sägs det i rapporten.

Elefantminne?

Forskare som är verksamma i nationalparken Amboseli i Kenya har kommit fram till att de äldsta elefanternas minne är en av förutsättningarna för att en elefanthjord skall överleva. ”De äldsta individerna i gruppen, honor som är minst 55 år, har visat sig överlägsna när det gäller att skilja vänner från främlingar jämfört med ... 35 år gamla elefanter”, rapporterar Science News. De äldre honorna känner igen de olika elefanternas ”kontaktläte”, ett lågfrekvent mullrande, och kan identifiera obekanta elefanter och samla ihop gruppen så att den kan försvara sig. I rapporten uppges att ”honor vanligtvis kan känna igen 100 av sina kamrater när hon hör deras läten”. När en tjuvskytt dödar en äldre elefanthona, innebär det därför att hela hjorden går miste om en rik informationskälla.

Den främste dråparen

”Alkohol dödar 55 000 ungdomar varje år”, sägs det i den franska dagstidningen Le Figaro. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är alkohol den främste dråparen för män i Europa i åldern 15–29 år och även en bidragande faktor i 25 procent av samtliga dödsfall. Detta inbegriper dödsfall på grund av ”berusning, trafikolyckor, självmord och mord”, enligt tidningen. Situationen är särskilt allvarlig i vissa östeuropeiska länder, där ”en tredjedel av alla unga män är dömda till en för tidig död på grund av överdriven alkoholkonsumtion”. Vid en konferens i Stockholm pekade dr Gro Harlem Brundtland, chef för Världshälsoorganisationen (WHO), på att alkoholindustrins massiva marknadsföring gör det allt svårare för ungdomar att ha ”en balanserad och hälsosam inställning till alkohol”.

Beror minnesförlust på tekniken?

Somliga läkare i Japan, USA och Storbritannien har börjat skylla allvarlig minnesförlust hos unga vuxna på datatekniken, till exempel navigationssystem i bilar och elektroniska planeringskalendrar, rapporterar Londontidningen The Sunday Times. Läkarna hävdar att moderna prylar gör att vi använder hjärnan mera sällan för att lösa problem. Det gör det svårare, också för dem som bara är i 20- eller 30-årsåldern, att komma ihåg namn, meddelanden eller avtalade möten. Doktor David Cantor vid Psychological Services Institute i Atlanta säger: ”Många experter anser att den stora mängden information gör det svårt för somliga att ta till sig ny information. ... De glömmer både det ena och det andra därför att de från början var för virriga för att lägga det på minnet.” Doktor Takashi Tsukiyama i Tokyo säger att problemet ”inte har något med åldern att göra, utan har samband med ... [vår] livsstil, till exempel att vi inte använder hjärnan tillräckligt mycket”.