Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

HUR DINA BIDRAG ANVÄNDS

Sammankomsten på tv och radio

Sammankomsten på tv och radio

1 AUGUSTI 2021

 Den regionala sammankomsten 2020 var verkligen historisk, för det var den första sammankomsten som spelades in i förväg och kunde ses över internet. Men i Malawi och Moçambique fick de flesta av våra bröder och systrar del av sammankomsten utan att använda internet. Hur gick det till?

 Den styrande kretsens samordningskommitté och undervisningskommitté gjorde ett undantag och godkände att man sände sammankomsten via tv och radio i Malawi och Moçambique. Varför var det här nödvändigt? Malawi har bland de högsta internetkostnaderna i världen, och därför har inte så många Jehovas vittnen där tillgång till internet. William Chumbi är medlem av avdelningskontorets kommitté i Malawi, och han säger: ”Det enda sättet för våra vänner att få del av den här andliga maten var via radio eller tv.” Luka Sibeko är också medlem av avdelningskontorets kommitté i Malawi, och han säger: ”Om vi inte hade kunnat använda tv eller radio hade väldigt få vänner i vårt område kunnat få del av sammankomsten.” Det är ungefär samma situation i Moçambique. Där är det väldigt få vänner som har råd med en elektronisk enhet eller internet.

Arbetet påbörjas

 På grund av covid-19-pandemin hade vi börjat sända våra församlingsmöten på vissa tv- och radiokanaler. a Våra bröder kontaktade de här kanalerna och frågade om de kunde få mer sändningstid för att sända sammankomsten.

 I Malawi stötte bröderna på problem. Där brukar kanaler inte låta någon köpa in sig på mer än en timmes sändningstid. De är nämligen oroliga att man inte kan hålla uppe intresset längre än så. Men bröderna förklarade att vårt arbete är en service för medborgarna. Även under lockdown vill vi ge människor goda nyheter från Bibeln som kan hjälpa dem att bli en positiv kraft i samhället och stärka deras familjer. Det argumentet gick hem, och vi fick mer sändningstid.

 I Malawi sändes sammankomsten på en tv-kanal och en radiokanal. Båda är rikstäckande och når ut till miljoner människor. I Moçambique sändes sammankomsten på en tv-kanal och 85 radiokanaler.

 Kostnaden för att sända sammankomsten på tv i båda länderna låg på omkring 245 000 kronor, och kostnaderna för att sända på radio låg på ungefär 173 000 kronor. Kostnaden för att sända på radio varierade från ungefär 130 kronor för en lokal kanal till ungefär 24 000 kronor för en rikstäckande kanal.

 Bröderna vill använda pengar som vänner har bidragit med på bästa möjliga sätt. I Malawi lyckades de till exempel förhandla ner priserna. En kanal gav hela 30 procent rabatt. Allt som allt lyckades man spara in nästan 15 000 kronor. I Moçambique gick några kanaler med på att sänka priset eftersom vi är kända för att vara ärliga och betala i tid.

Tacksamma vänner

 Våra bröder och systrar uppskattade verkligen att de kunde se eller lyssna på sammankomsten på de här sätten. Patrick är äldste i Malawi, och han säger: ”Vi är så tacksamma mot den styrande kretsen för att de har tagit hänsyn till oss under pandemin.” Isaac, som också är från Malawi, säger: ”Vi har bara en radio, så vi är så tacksamma mot Jehovas organisation för att den har gjort att vi har kunnat få del av sammankomsten på det här sättet. Tack vare det har hela familjen fått nytta av sammankomsten. Det är så tydligt att Jehova älskar sitt folk.”

 En förkunnare i Moçambique var med på en regional sammankomst för första gången 2020, och han säger: ”Anordningen med att vi kunde titta på sammankomsten på tv gjorde det tydligt för mig att Jehova är den allsmäktige Guden. Pandemin har inte hindrat honom. Han har fortsatt att ge oss andlig mat och till och med serverat den i mitt vardagsrum. Jag har sett kärleken bland Jehovas folk och är helt säker på att det här är den sanna religionen.”

 En äldste som heter Wyson säger: ”Jag vill tacka för att den trogne tjänaren har tagit hand om oss på ett så fint sätt under den här pandemin. I den här delen av världen är det många som inte har så mycket pengar. Men vi har ändå fått möjligheten att ta del av sammankomsten via radio eller tv.”

 Samordningskommittén och undervisningskommittén har även under 2021 gjort undantag för att sända sammankomsten via radio och tv i vissa områden. Varifrån kommer pengarna för att det ska bli möjligt? Från era bidrag till den världsvida verksamheten. Många av er har gått in på donate.jw.org och bidragit på något av de sätt som står där. Tack för era generösa bidrag.

a I början av 2020 godkände samordningskommittén att man sände församlingsmöten via tv och radio i vissa områden under covid-19-pandemin. Det har varit till nytta för dem som inte har tillgång till internet eller mobiler eller som inte har råd med det och som därför inte kan vara med på mötena med församlingen eller titta på JW Stream. Upplägget med möten på tv och radio är inte till för dem som kan vara med på möten med sin församling.