Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

HUR DINA BIDRAG ANVÄNDS

Punkter som förändrar liv

Punkter som förändrar liv

1 OKTOBER 2021

 ”Många av våra läsare känner säkert någon som är blind”, stod det i The Watch Tower för 1 juni 1912. ”Blinda kan få tillgång till fri läsning … Litteraturen för blinda är tryckt med upphöjda bokstäver som de kan läsa.” Artikeln fortsatte: ”Många blinda uppskattar verkligen budskapet att underbara välsignelser väntar oss.”

 När de här orden skrevs så hade det ännu inte införts något standardsystem för engelsk punktskrift, även kallat braille. Men vi Jehovas vittnen spred redan Bibelns budskap med upphöjda bokstäver, det vill säga punktskrift. Och det gör vi fortfarande. Nu finns litteratur på mer än 50 språk tillgänglig med punktskrift. Hur går produktionen till?

En bokstav består av en till sex upphöjda punkter som är placerade inom en fyrkant.

Transkribering och prägling

 Det första man gör är att transkribera texten till punktskrift. ”Förut använde vi kommersiell mjukvara för att transkribera till punktskrift. Men den hade inte stöd för alla språk vi behövde”, säger Michael Millen, som arbetar på Text Processing Services i Patterson i New York. ”Nu använder vi Watchtower Translation System, som stöder transkribering till punktskrift på de flesta språk som finns. Jag tror inte det finns något program som kommer i närheten av det.”

 Litteratur på punktskrift innehåller inte bara texten, utan också bildbeskrivningar. Framsidan på Ett hopp om en ljus framtid beskrivs till exempel så här: ”En man börjar gå på en väg som är omgiven av vacker natur, kullar och berg.” Jamshed, som är blind och tjänar som församlingstjänare och pionjär, säger: ”Bildbeskrivningarna är ovärderliga för mig.”

 Efter transkribering skickas filerna till avdelningskontor som tillverkar publikationer på punktskrift. Man använder tåligt papper så att punkterna inte går igenom eller förlorar sin form med tiden. Sedan sätts sidorna ihop till ett spiralhäfte och skickas antingen med församlingarnas litteraturförsändelser eller portofritt i länder där den servicen finns för blinda. Vid behov kan avdelningskontoren till och med skicka expresspaket till vänner som är blinda eller synskadade så att de får publikationerna de behöver för mötena.

 Allt det här arbetet kräver både mycket tid och pengar. Faktum är att tryckeriet i Wallkill kan trycka 50 000 vanliga biblar på samma tid som det tar att göra två på punktskrift. En bibel på engelsk punktskrift består av 25 band och kostar 123 gånger mer att framställa än en vanlig bibel. * Bara pärmarna till de 25 banden kostar omkring 1 300 kronor!

Nya världens översättning av Bibeln på engelsk punktskrift består av 25 band!

 Vad tycker de som hjälper till att producera litteratur på punktskrift om sitt arbete? Nadia, som är på avdelningskontoret i Sydafrika, säger: ”Våra bröder och systrar som är blinda eller har nedsatt syn har det inte alltid så lätt. Så jag ser det som en förmån att få göra något för dem. Det är tydligt att Jehova älskar dem väldigt mycket!”

En hjälp för att lära sig läsa punktskrift

 Det är inte alla blinda som kan läsa punktskrift. Vad gör man då? För några år sedan gav vi ut Learn to Read Braille, en broschyr med övningsuppgifter. Den innehåller både punktskrift och vanlig text, och det är tänkt att en seende och en blind person ska använda den tillsammans. Man får också med ett skrivstift och en reglett, det vill säga en rutmönstrad metallskiva. Den som ska lära sig punktskrift använder de här verktygen för att prägla egna bokstäver. Det här gör det lättare för personen att lära sig bokstäverna och att veta hur de känns.

”Jag kan inte få nog”

 Våra blinda och synskadade vänner uppskattar verkligen litteraturen på punktskrift. Ernst, som bor i Haiti, brukade gå på mötena, men han hade ingen litteratur på punktskrift. Så när han hade övningsuppgifter eller skulle svara fick han förlita sig på sitt minne. ”Men nu kan jag räcka upp handen och svara när jag känner för det”, säger han. ”Jag känner mig mer som en del av församlingen, för vi får alla samma andliga mat.”

 Jan är en synskadad äldste i Österrike, och han brukar leda vakttornsstudiet och församlingens bibelstudium. Han säger: ”Våra punktskriftspublikationer är mycket lättare att använda än andra som jag har läst. Vi har till exempel sidnummer, fotnoter som är lätta att hitta och detaljerade bildbeskrivningar.”

 Seon-Ok, en pionjärsyster i Sydkorea, är dövblind. Förut var hon helt beroende av att få taktil tolkning på mötena, men nu kan hon följa med i litteraturen på punktskrift. ”Andra publikationer kan vara svårlästa för att vissa punkter saknas, raderna är krokiga eller papperet är för tunt”, säger hon. ”Men Jehovas vittnen använder bättre papper och gör punkterna mer tydliga, så det är lättare för mig att läsa.” Hon säger också: ”Förut när jag skulle studera något så var jag tvungen att be andra om hjälp. Men nu kan jag studera på egen hand. Jag är så glad att jag kan förbereda mig för veckomötena och ta del i dem. Jag läser all litteratur vi får på punktskrift. Jag kan helt enkelt inte få nog.”

 Precis som i vår tryckta litteratur står det så här i den på punktskrift: ”Den här publikationen får inte säljas. Den ges ut som en del av ett världsvitt bibliskt undervisningsarbete som understöds genom frivilliga bidrag.” Tack för att du är med och bidrar på de olika sätt som beskrivs på donate.jw.org. Det gör att alla kan få del av den andliga maten, även de som är blinda eller synskadade.

^ § 6 I en del punktskriftssystem är orden förkortade för att spara utrymme. Det finns till exempel ett system som kallas nivå 2, där vanliga ord och bokstavskombinationer förkortas, och det var det här systemet som användes när Bibeln på engelsk punktskrift producerades. Böcker där man använder nivå 2 blir alltså inte lika tjocka som om man hade använt nivå 1.