Hur dina bidrag används

Jehovas vittnens verksamhet understöds av frivilliga bidrag. Se hur de här bidragen används för att hjälpa människor jorden runt.

PUBLIKATIONER

Översättning och tryckning av den viktigaste boken

Att översätta, trycka och binda in Nya världens översättning kanske inbegriper mer än du tror.

Pålitliga nyheter som stärker vår tro

Nyhetsrummet på jw.org gör att vi kan hålla koll på vad som händer våra bröder och systrar jorden runt. Hur går arbetet med nyheterna till?

Sånger som drar oss närmare Gud

Vilken specialsång är din favorit? Har du funderat på hur den gjordes?

Punkter som förändrar liv

Vi producerar inte bara litteratur på punktskrift, vi lär också ut punktskrift.

JW Library – ett bibliotek i fickan

Appen JW Library har beskrivits som helt ovärderlig. Vad krävs för att hålla i gång och förbättra den?

Vår satellitkanal når platser utan internet

Hur kan bröder och systrar i Afrika titta på JW Broadcasting om de inte har internet?

Andlig mat i en liten ask

Många Jehovas vittnen kan nu ladda ner publikationer och videor även om de inte har internet.

BYGGEN OCH RENOVERINGAR

Översättningskontor som miljoner har nytta av

Läs om hur översättningen påverkats av att översättningskontoren ligger där språken talas.

Byggprojekt innan pandemin

Vi hade planerat att bygga eller renovera över 2 700 byggnader under tjänsteåret 2020. Hur har covid-19-pandemin påverkat våra planer?

ADMINISTRATION

Vi försvarar urbefolkningars rätt till religionsfrihet

När Jehovas vittnens religionsfrihet hotades agerade våra bröder direkt.

De som har mer hjälper dem som har mindre

Hur täcker man kostnaderna för verksamheten i fattigare länder?

TJÄNST OCH UNDERVISNING

Sammankomsten på tv och radio

Sammankomsten 2020 kunde ses över internet, men i Malawi och Moçambique har inte alla tillgång till internet. Hur fick de del av sammankomsten?

Missionärer skickas ut ”till jordens yttersta ände”

Vi har mer än 3 000 missionärer på fältet över hela världen. Hur täcks deras kostnader?

Gilead – en skola med elever från hela världen

En viktig skola hålls i staten New York, men eleverna kommer från hela världen. Hur går det till när de kommer hit?

Videoproduktionen för den regionala sammankomsten 2020, ”Gläd er alltid”

Vilka olika element ingår i produktionen av videorna till våra regionala sammankomster?

Översättningen av den regionala sammankomsten 2020, ”Gläd er alltid”

Hur kunde man på så kort tid översätta talen, videorna och sångerna till mer än 500 språk?

Möten hålls via videokonferens

Hur har organisationen hjälpt församlingar, även i fattiga länder, att få tillgång till säkra Zoom-licenser så att de kan hålla möten via videokonferens?

NÖDHJÄLP

Globala hjälpinsatser under en global pandemi

Våra hjälpinsatser under covid-19-pandemin har gjort stort intryck på både medtroende och andra.

Nödhjälp vid katastrofer

Under tjänsteåret 2020 påverkades miljontals av våra bröder och systrar av pandemin och olika naturkatastrofer. Vad gjorde organisationen för att hjälpa dem?

Pålitliga nyheter som stärker vår tro

Nyhetsrummet på jw.org gör att vi kan hålla koll på vad som händer våra bröder och systrar jorden runt. Hur går arbetet med nyheterna till?

Punkter som förändrar liv

Vi producerar inte bara litteratur på punktskrift, vi lär också ut punktskrift.

JW Library – ett bibliotek i fickan

Appen JW Library har beskrivits som helt ovärderlig. Vad krävs för att hålla i gång och förbättra den?

Sammankomsten på tv och radio

Sammankomsten 2020 kunde ses över internet, men i Malawi och Moçambique har inte alla tillgång till internet. Hur fick de del av sammankomsten?

Globala hjälpinsatser under en global pandemi

Våra hjälpinsatser under covid-19-pandemin har gjort stort intryck på både medtroende och andra.

Missionärer skickas ut ”till jordens yttersta ände”

Vi har mer än 3 000 missionärer på fältet över hela världen. Hur täcks deras kostnader?

Vi försvarar urbefolkningars rätt till religionsfrihet

När Jehovas vittnens religionsfrihet hotades agerade våra bröder direkt.

Vår satellitkanal når platser utan internet

Hur kan bröder och systrar i Afrika titta på JW Broadcasting om de inte har internet?

Översättningskontor som miljoner har nytta av

Läs om hur översättningen påverkats av att översättningskontoren ligger där språken talas.

Nödhjälp vid katastrofer

Under tjänsteåret 2020 påverkades miljontals av våra bröder och systrar av pandemin och olika naturkatastrofer. Vad gjorde organisationen för att hjälpa dem?

Översättning och tryckning av den viktigaste boken

Att översätta, trycka och binda in Nya världens översättning kanske inbegriper mer än du tror.

Gilead – en skola med elever från hela världen

En viktig skola hålls i staten New York, men eleverna kommer från hela världen. Hur går det till när de kommer hit?

Byggprojekt innan pandemin

Vi hade planerat att bygga eller renovera över 2 700 byggnader under tjänsteåret 2020. Hur har covid-19-pandemin påverkat våra planer?

De som har mer hjälper dem som har mindre

Hur täcker man kostnaderna för verksamheten i fattigare länder?

Andlig mat i en liten ask

Många Jehovas vittnen kan nu ladda ner publikationer och videor även om de inte har internet.

Videoproduktionen för den regionala sammankomsten 2020, ”Gläd er alltid”

Vilka olika element ingår i produktionen av videorna till våra regionala sammankomster?

Översättningen av den regionala sammankomsten 2020, ”Gläd er alltid”

Hur kunde man på så kort tid översätta talen, videorna och sångerna till mer än 500 språk?

Möten hålls via videokonferens

Hur har organisationen hjälpt församlingar, även i fattiga länder, att få tillgång till säkra Zoom-licenser så att de kan hålla möten via videokonferens?

Tyvärr finns det inte några uttryck som motsvarar ditt val.