Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

ilbusca/E+ via Getty Images

VAR ALLTID VAKSAMMA!

Varför har människor så svårt att skapa fred? Vad säger Bibeln?

Varför har människor så svårt att skapa fred? Vad säger Bibeln?

 Världens ledare och internationella organisationer har inte lyckats skapa fred på jorden. Sedan andra världskriget har det aldrig pågått så många väpnade konflikter som det gör nu. Omkring två miljarder människor, alltså en fjärdedel av jordens befolkning, bor i områden som påverkas av de här konflikterna.

 Varför är det så svårt för människor att skapa fred? Vad säger Bibeln?

Tre skäl till att människor inte kan skapa fred

  1.  1. Många människor har egenskaper som hindrar dem från att ens försöka skapa fred. Bibeln har förutsagt att människor i vår tid skulle vara ”egoistiska, älska pengar, vara skrytsamma, stolta, ... illojala, ... omedgörliga, ... obehärskade, våldsamma, ... obstinata och självgoda”. (2 Timoteus 3:2–4)

  2.  2. Vi människor kan inte, varken enskilt eller som grupp, lösa de problem vi ser i världen i dag utan hjälp från Jehova a Gud, som har skapat oss och vet hur vi fungerar. Bibeln säger att människan ”inte ens [kan] styra sina egna steg”. (Jeremia 10:23)

  3.  3. Världen styrs av Satan djävulen, som är mäktig och ond och ”vilseleder hela jorden”. (Uppenbarelseboken 12:9) Det kommer alltid att finnas krig och konflikter så länge ”hela världen är i den ondes våld”. (1 Johannes 5:19)

Vem kan skapa fred?

 Bibeln visar att det kommer att bli fred på jorden, men inte på grund av människor, utan tack vare Gud.

  •   ”’Jag vet vilka avsikter jag har när det gäller er’, säger Jehova. ’Jag vill att ni ska uppleva frid, inte olycka. Jag vill ge er en framtid och ett hopp.’” (Jeremia 29:11)

 Hur ska Gud se till att det blir fred? ”Den Gud som ger frid kommer snart att krossa Satan.” (Romarna 16:20) Gud kommer att använda en regering i himlen, som i Bibeln kallas ”Guds rike”, för att skapa fred över hela jorden. (Lukas 4:43) Jesus är kung i det riket, och när han styr över jorden kommer människor att få lära sig att leva i frid och harmoni med varandra. (Jesaja 9:6, 7)

a Jehova är Guds namn. (Psalm 83:18)