Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

E+/taseffski/via Getty Images (Stock photo. Posed by model.)

VAR ALLTID VAKSAMMA!

Ökad psykisk ohälsa bland tonåringar – Vad säger Bibeln?

Ökad psykisk ohälsa bland tonåringar – Vad säger Bibeln?

 Måndagen den 13 februari 2023 släppte folkhälsomyndigheten i USA (CDC) en rapport om amerikanska ungdomars psykiska hälsa. I den står det att över 40 procent av eleverna i high school ofta eller alltid känner sig ledsna eller uppgivna.

 Kathleen Ethier är chef för CDC:s avdelning för barn- och ungdomshälsa och elevhälsa (DASH), och hon säger: ”De senaste 10 åren har vi sett hur ungdomar har fått allt sämre psykisk hälsa. Men just nu mår tonårsflickor sämre än någonsin, och självmordstankar och självmordsförsök är vanligare än någonsin i den gruppen.”

 Rapporten visade:

  •   14 procent av tonårsflickor har haft sex mot sin vilja. Kathleen Ethier säger: ”Det här är verkligen oroväckande. Det betyder att mer än var tionde tonårstjej som du känner har blivit våldtagen. Och antagligen är det ännu fler.”

  •   30 procent av tonårsflickor har allvarliga självmordstankar.

  •   57 procent av tonårsflickor känner sig ofta eller alltid ledsna eller uppgivna.

 De här siffrorna är verkligen sorgliga. Tonåren borde vara en tid då man är glad och har roligt. Vad kan hjälpa tonåringar att hantera pressen de utsätts för? Vad säger Bibeln?

Bibeln innehåller konkreta förslag till tonåringar

 Bibeln beskriver tiden vi lever i som väldigt pressande. Det står att det är ”kritiska tider som är svåra att hantera”. (2 Timoteus 3:1–5) Bibeln innehåller bra förslag som har fungerat i alla tider, och miljoner tonåringar över hela världen har använt dem för att hantera sina problem på ett bättre sätt. Titta gärna på de här artiklarna.

 Om du har självmordstankar

 Om du är deprimerad, ledsen eller har fastnat i negativa tankar

 Om du blir mobbad

 Om du blir sexuellt trakasserad eller har utsatts för ett övergrepp

Bibeln innehåller konkreta förslag till föräldrar

 Föräldrar kan få många förslag från Bibeln på hur de kan hjälpa sina tonåringar att hantera sina problem. Titta gärna på de här artiklarna.