Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Säger Bibeln att man ska vara tolerant?

Säger Bibeln att man ska vara tolerant?

 ”Tolerans är egenskapen som möjliggör fred.” (UNESCO:s deklaration om tolerans från 1995)

 Men intolerans skapar hat och brist på respekt, och det leder ofta till hatpropaganda, diskriminering och våld.

 Men människor har olika uppfattningar om vad tolerans är. Vissa tänker att man är tolerant om man godkänner och tycker om allt som andra gör. Andra tänker att man är tolerant om man respekterar andras rätt att välja sina egna värderingar och trosuppfattningar, även om man inte håller med om dem. Och den tanken har stöd i Bibeln.

 Skulle Bibeln kunna göra människor mer toleranta?

Vad säger Bibeln om tolerans?

 Bibeln uppmanar oss faktiskt att vara toleranta. Den säger: ”Gör er kända bland alla för att vara resonliga.” (Filipperna 4:5) Bibeln visar att vi ska vara omtänksamma, respektfulla och rättvisa mot alla. Vi kanske inte alltid håller med om andras värderingar, men vi låter dem leva som de själva vill.

 Men i Bibeln kan vi se att Gud har satt upp normer för hur han tycker att människor ska leva. Det står: ”[Gud] har talat om för dig, du människa, vad som är gott.” (Mika 6:8) I Bibeln har han också gett oss vägledning som hjälper oss att få ett så bra och lyckligt liv som möjligt. (Jesaja 48:17, 18)

 Gud ger oss inte rätten att döma andra. Bibeln säger: ”Det finns bara en lagstiftare och domare … Vem är du, du som dömer din medmänniska?” (Jakob 4:12) Gud ger oss friheten att själva fatta beslut, och vi får ta konsekvenserna av dem. (5 Moseboken 30:19)

Vad säger Bibeln om respekt?

 Bibeln säger att vi ska ”behandla alla människor med respekt”. (1 Petrus 2:17, Nubibeln) Så de som väljer att leva efter Bibelns normer kommer att ha respekt för alla människor, oavsett vad de tror på eller hur de väljer att leva sitt liv. (Lukas 6:31) Det här betyder inte att de som följer Bibeln kommer att hålla med om alla andras trosuppfattningar och åsikter eller att de kommer att tycka att alla beslut andra tar är bra. Men de vill aldrig behandla någon illa eller respektlöst, utan de kommer att försöka behandla andra som Jesus gjorde.

 Vid ett tillfälle träffade Jesus en kvinna som hade en annan religion än han. Den här kvinnan bodde tillsammans med en man som hon inte var gift med, och det gick emot de värderingar som Jesus hade. Ändå var han respektfull när han pratade med henne. (Johannes 4:9, 17–24)

 Precis som Jesus vill kristna berätta om sin tro för andra, och de gör det med ”djup respekt”. (1 Petrus 3:15) Bibeln säger att man inte ska tvinga på någon annan sin uppfattning. En kristen ”ska inte strida, utan vara vänlig mot alla” – även dem som har en annan tro. (2 Timoteus 2:24)

Vad säger Bibeln om hat?

 Bibeln säger att vi ska anstränga oss ”för att ha frid med alla”. (Hebréerna 12:14) Och någon som anstränger sig för att ha frid hatar inte andra. Bibeln lär oss också att vi ska ha goda relationer med andra samtidigt som vi håller fast vid våra värderingar. (Matteus 5:9) Den lär oss till och med att vi ska älska våra fiender och vara snälla mot dem som behandlar oss illa. (Matteus 5:44)

 Det står visserligen i Bibeln att Gud hatar när någon förnedrar eller skadar en annan. (Ordspråksboken 6:16–19) Men det han hatar är själva handlingen. Bibeln säger att Gud är villig att hjälpa och förlåta dem som vill ändra sig och börja leva efter hans normer. (Jesaja 55:7)

Bibelverser om tolerans och respekt

 Titus 3:2: ”[Var] resonliga och behandla alla milt och vänligt.”

 Någon som är resonlig är alltid respektfull när andra uttrycker sina åsikter och är snäll och vänlig mot alla.

 Matteus 7:12: ”Allt som ni vill att andra ska göra mot er, det ska ni också göra mot dem.”

 Vi uppskattar att bli behandlade med respekt och att andra tar hänsyn till våra tankar och känslor. Läs mer om hur man kan använda den här kända livsregeln i praktiken i artikeln ”Vad är den gyllene regeln?”.

 Josua 24:15: ”Välj själva vem ni vill tjäna.”

 Vi respekterar andras rätt att ta sina egna beslut, för det bidrar till fred.

 Romarna 2:11: ”Gud är inte partisk.”

 Gud diskriminerar ingen. Han tar emot alla oavsett kultur, kön, nationalitet, hudfärg och bakgrund. Så om man vill vara som han, har man respekt för alla människor.

 Habackuk 1:12, 13: ”[Gud] tolererar inte ondska.”

 Guds tolerans har gränser. Han kommer inte att tolerera att människor gör hemska saker hur länge som helst. Titta på videon Varför tillåter Gud lidandet? om du vill veta mer.

 Romarna 12:19: ”Ge plats för Guds vrede. Det står ju skrivet: ’”Min är hämnden, jag ska utkräva den”, säger Jehova.’” a

 Jehova Gud har inte gett någon rätten att hämnas. Han kommer själv att se till att rättvisa skipas när han tycker att det är rätt tid. Läs mer i artikeln ”Kommer vi någonsin att få ett rättvist samhälle?”.

a Jehova är Guds namn. (Psalm 83:18) Se artikeln ”Vem är Jehova?”.