Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Maremagnum/Corbis Documentary via Getty Images

VAR ALLTID VAKSAMMA!

Kommer Harmageddon att börja i Israel? Vad säger Bibeln?

Kommer Harmageddon att börja i Israel? Vad säger Bibeln?

 Enligt Bibeln är Harmageddon ingen regional konflikt, utan ett globalt krig som kommer att utkämpas mellan alla regeringar här på jorden och Gud.

  •   ”Uttalanden som är inspirerade av demoner … går ut till kungarna i hela världen för att samla dem till kriget på den allsmäktige Gudens stora dag. … De samlade dem till den plats som på hebreiska kallas Harmageddon.” (Uppenbarelseboken 16:14, 16)

 Ordet Harmageddon kommer från det hebreiska ordet Har Meghiddọ̄n, som betyder ”Megiddos berg”. Megiddo var en stad i det forntida Israel, och därför tror en del att Harmageddon kommer att utkämpas i Israel. Men det finns varken någon plats nära Megiddo eller någon annan plats i Mellanöstern som är tillräckligt stor för att rymma ”kungarna i hela världen” och deras arméer.

 Uppenbarelseboken innehåller många bildspråk. (Uppenbarelseboken 1:1) Så Harmageddon syftar inte på en bokstavlig plats, utan på den globala situation där alla nationer går samman i ett sista uppror mot Guds styre. (Uppenbarelseboken 19:11–16, 19–21)