Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Till vänster: Yasser Qudaih/Anadolu via Getty Images; till höger: RONALDO SCHEMIDT/AFP via Getty Images

VAR ALLTID VAKSAMMA!

Hur länge ska krigen få pågå? Vad säger Bibeln?

Hur länge ska krigen få pågå? Vad säger Bibeln?

 ”Det är dags att avväpna och deeskalera. Det är dags för maximal återhållsamhet.” Så kommenterade FN:s generalsekreterare António Guterres Irans attack mot Israel lördagen den 13 april 2024.

 Konflikterna i Mellanöstern är bara ett exempel på en global trend.

 ”Världen står inför det högsta antalet väpnade konflikter sedan andra världskriget, och 2 miljarder människor – en fjärdedel av mänskligheten – påverkas.” (FN:s säkerhetsråd, 26 januari 2023)

 Det pågår våldsamma konflikter bland annat i Israel, Gaza, Syrien, Azerbajdzjan, Ukraina, Sudan, Etiopien, Niger, Myanmar och Haiti. a

 Hur länge ska det få fortsätta så här? Kan världens ledare skapa fred? Vad säger Bibeln?

En värld i krig

 De globala konflikterna i vår tid visar att alla krig snart kommer att vara över. De är förutsagda i profetior i Bibeln som handlar om den tid vi lever i. Bibeln talar om vår tid som ”avslutningen på världsordningen”. (Matteus 24:3)

  •   ”Ni ska få höra krigslarm och rapporter om krig. … Nation ska vända sig mot nation och rike mot rike.” (Matteus 24:6, 7)

 Läs mer om hur krigen i vår tid uppfyller Bibelns profetior i artikeln ”Hur känner man igen ’de sista dagarna’?”.

Ett krig som ska göra slut på alla krig

 Bibeln har förutsagt att det ska bli ett slut på alla krig. Hur ska det gå till? Det är inte människor som kommer att få till det, utan lösningen är Harmageddon, ”kriget på den allsmäktige Gudens stora dag”. (Uppenbarelseboken 16:14, 16) När det kriget är över kommer Gud att infria sitt löfte om att alla människor ska få uppleva bestående fred. (Psalm 37:10, 11, 29)

 Läs mer om Guds krig för att göra slut på alla krig i artikeln ”Vad är striden vid Harmageddon?”.

a ACLED Conflict Index, “Ranking violent conflict levels across the world,” January 2024