Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Är det möjligt att få en värld utan terrorism?

Är det möjligt att få en värld utan terrorism?

 Efter en terroristattack är det inte så konstigt om man tänker: ”Varför låter Gud sådana här saker hända? Är det möjligt att få en värld utan terrorism? a Hur ska jag kunna leva med den här oron och skräcken?” Bibeln ger svar på de här frågorna.

Vad tycker Gud om terrorism?

 Gud hatar våld och terrorism. (Psalm 11:5; Ordspråksboken 6:16, 17) Och Guds representant, Jesus, tillrättavisade sina lärjungar när de tog till våld. (Matteus 26:50–52) En del säger att de begår de här dåden i Guds namn, men det är inget som han har gett dem rätt att göra. Faktum är att han inte ens lyssnar på deras böner. (Jesaja 1:15)

 Gud känner verkligen med alla som lider, bland annat dem som råkat ut för terroristattacker. (Psalm 31:7; 1 Petrus 5:7) Bibeln visar också att han kommer att göra slut på allt våld. (Jesaja 60:18)

Roten till problemet

 Bibeln förklarar vad som är själva grundorsaken till terrorism: ”Människor har härskat över varandra till skada för dem.” (Predikaren 8:9) Historien igenom har människor med makt använt terrorism för att förtrycka andra. Och ibland har de som har blivit förtryckta svarat med samma mynt. (Predikaren 7:7)

Ett slut på all terrorism

 Gud har lovat att ta bort all fruktan och allt våld och skapa fred här på jorden. (Jesaja 32:18; Mika 4:3, 4) Han kommer att:

  •   Ta bort grundorsaken till terrorism. Gud kommer att ta bort alla jordiska regeringar och ersätta dem med ett globalt styre. Och den som styr, Jesus Kristus, kommer att behandla alla rättvist och göra slut på förtryck och våld. (Psalm 72:2, 14) Ingen kommer att ta till terrorism, utan tvärtom kommer alla att ”få njuta av stor frid”. (Psalm 37:10, 11)

  •   Ta bort alla tragiska följder av terrorism. Gud kommer att hjälpa människor att läka, oavsett om de gått igenom ett fysiskt eller känslomässigt trauma. (Jesaja 65:17; Uppenbarelseboken 21:3, 4) Han har till och med lovat att uppväcka dem som har dött och låta dem leva i trygghet och frid här på jorden. (Johannes 5:28, 29)

 Bibeln ger oss all anledning att tro att det här kommer att hända snart. Men du kanske undrar varför Gud inte har tagit bort terrorismen för länge sedan? Titta gärna på videon ”Varför tillåter Gud lidandet?” för att få svar på den frågan.

a Uttrycket terrorism används ofta för att beskriva våld eller hot om våld, speciellt mot civila, i syfte att skapa fruktan och få till en politisk, religiös eller social förändring. Men ibland går åsikterna isär när det gäller vilka handlingar som ska betraktas som terrorism.