Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

C3

Verser där namnet Jehova inte förekommer i direkta eller indirekta citat i Matteus

MATTEUS 1:20 ”Jehovas ängel”

SKÄL: Tillgängliga grekiska handskrifter använder ordet Kỵrios (Herre) här, men det finns goda skäl att använda Guds namn i huvudtexten. I de kristna grekiska skrifterna kan Kỵrios syfta på Jehova Gud eller på Jesus Kristus, beroende på sammanhanget. Här visar sammanhanget att det är Gud som åsyftas. Uttrycket ”Jehovas ängel” förekommer många gånger på hebreiska i Gamla testamentet, första gången i 1 Moseboken 16:7. När ”Jehovas ängel” förekommer i tidiga avskrifter av Septuaginta, en grekisk översättning av Gamla testamentet, följs det grekiska ordet ạggelos (ängel; budbärare) av Guds namn skrivet med hebreiska bokstäver. Så har man till exempel hanterat detta uttryck i Sakarja 3:5, 6 i en avskrift av Septuaginta som man hittade i Nahal Hever i Israel. Den avskriften har några forskare daterat till mellan år 50 f.v.t. och 50 v.t. Det är värt att lägga märke till att när Guds namn har ersatts med Kỵrios i de här och många andra verser i senare avskrifter av Septuaginta, finns det ingen bestämd artikel framför Kỵrios, trots att den på dessa ställen förväntas grammatiskt sett, och därigenom får Kỵrios samma funktion som ett egennamn. Kopplingen till de hebreiska skrifterna och den ologiska avsaknaden av bestämd artikel är indikationer på att Kỵrios här används som en ersättning för Guds namn, och därför används namnet Jehova i huvudtexten.

STÖD:

 • I A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, reviderad och utgiven av F.W. Danker, 2000, (s. 576, 577) definieras ”herre” i Matteus 1:20, 24; 2:13, 19; 28:2 som ”en benämning på Gud”. Det sägs vidare: ”Utan art[ikel] ..., som ett egennamn.”

 • I referensverket Exegetical Dictionary of the New Testament, 1991, (bd 2, s. 329, 330) nämns Matteus 1:20, 24; 2:13, 19; 28:2 som verser där Kỵrios ”används i NT [Nya testamentet] om Jahve/Gud”.

 • I The Interpretation of St. Matthew’s Gospel av R.C.H. Lenski sägs det på sidan 44 om den här versen: ”Det finns ingen artikel till ... [de grekiska orden ạggelos Kyrịou, ”Herres ängel”], och därför är detta en av Jahves änglar ... Vi kan mycket väl anta att denna ängel är Gabriel, den som visade sig för Maria, ’Jehovas mäktige’, eller ’Jehovas hjälte’.”

 • I The ‘Holy Scriptures’ av J.N. Darby, 1949 (svensk utgåva: Nya testamentet, Göteborg 1961), står det i en fotnot till den här versen (och i fotnoter till Matteus 1:24 och 2:13): ”’Herre’ utan artikel betecknar oftast ’Jehova’.”

 • I The Restored New Testament av Willis Barnstone, 2009, står det i en fotnot till uttrycket ”en Herrens ängel”: ”Från det grekiska ... (angelos kyriou), från det hebreiska ... (malakh yahweh), ... En ordagrann återgivning skulle vara Yahwehs malakh eller ’budbärare’. I huvudtexten till Matteus 28:2 står det i denna översättning: ”En Jahves ängel.”

 • I Complete Jewish Bible av David H. Stern, 1998, är ordet ”ADONAJ” skrivet med en versal och resten kapitäler i den här versen. I förordet skriver översättaren: ”Ordet ’ADONAJ’ används ... där jag, som översättare, menar att ’kurios’ är den grekiska återgivningen av tetragrammet.”

 • I The Companion Bible, med noter av E.W. Bullinger, 1999 års tryckning, står HERREN med en versal och resten kapitäler i huvudtexten till Matteus 1:20, och det finns även en fotnot med lydelsen: ”HERREN = Jehova.”

REFERENSER: J3, 4, 7–14, 16–18, 22–24, 28–36, 38–41, 43, 45–52, 55, 59–61, 63, 65, 66, 88, 90, 93–96, 100–102, 104–106, 110, 114–117, 125, 128, 138, 144–147, 154, 167, 169, 175, 187, 190, 201, 226, 243

MATTEUS 1:22 ”Jehova hade sagt”

SKÄL: Tillgängliga grekiska handskrifter använder ordet Kỵrios (Herre) här, men det finns goda skäl att använda Guds namn i huvudtexten. I de kristna grekiska skrifterna kan Kỵrios syfta på Jehova Gud eller på Jesus Kristus, beroende på sammanhanget. Här visar sammanhanget att det är Gud som åsyftas. Citatet som följer (Matteus 1:23) är hämtat från Jesaja 7:14, som är ett profetiskt budskap som Jehova uttalade genom Jesaja. Det är också värt att lägga märke till att det inte finns någon bestämd artikel framför Kỵrios i den här versen, trots att den förväntas grammatiskt sett, och därigenom får Kỵrios samma funktion som ett egennamn. Kopplingen till de hebreiska skrifterna och den ologiska avsaknaden av bestämd artikel är indikationer på att Kỵrios här används som en ersättning för Guds namn.

STÖD:

 • I referensverket Exegetical Dictionary of the New Testament, 1991, (bd 2, s. 329, 330) nämns Matteus 1:22 som en vers där Kỵrios ”används om Jahve”.

 • I The Interpretation of St. Matthew’s Gospel av R.C.H. Lenski sägs det på sidan 52 om den här versen: ”Formuleringen som används här: ’för att det skulle uppfyllas som var sagt av Herren (Κύριος [Kỵrios] för Jahve) genom profeten’, används nästan konsekvent genom hela Matteus evangelium med några enstaka variationer ... Den som egentligen talar är alltså Jahve, och profeten är det medel eller det språkrör som han talar genom (διά [diạ]).”

 • I The ‘Holy Scriptures’ av J.N. Darby, 1949 (svensk utgåva: Nya testamentet, Göteborg 1961), står det i en fotnot till den här versen och Matteus 2:15: ”’Herre’ utan artikel betecknar oftast ’Jehova’.”

 • I The Companion Bible, med noter av E.W. Bullinger, 1999 års tryckning, står HERREN med en versal och resten kapitäler i huvudtexten till Matteus 1:22. I Tillägg 98 ges följande förklaring: ”Används om Jehova ... och skrivs ’HERREN’ genom hela texten.”

 • I Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, 1985, av Vine, Unger och White, finns denna kommentar om användningen av Guds namn i den här versen: ”I Sept. och NT är Kurios en återgivning av det hebr. Jehova (’LORD’ i eng. översättningar), se Matt. 4:7; Jak. 5:11, t.ex. av adon, Herren, Matt. 22:44, och av Adonay, Herren, 1:22.”

 • I Mounce’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, 2006, av William D. Mounce, finns denna definition under nummer 3261: ”Kyrios ... Herren, Jehova, Mt. 1:22.”

REFERENSER: J1–4, 7–14, 16–18, 22–24, 26, 28–36, 38–41, 43, 45–50, 52, 59–61, 63, 65, 66, 88, 90, 93–95, 100–102, 104–106, 110, 114–117, 130, 138, 143–147, 154, 155, 167, 169, 175, 187, 190, 201, 203, 217, 226

MATTEUS 1:24 ”Jehovas ängel”

SKÄL: Se kommentar till Matteus 1:20.

REFERENSER: J1–4, 7–14, 16–18, 22–24, 28–36, 38–41, 43, 45–50, 52, 59–61, 63, 65, 66, 88, 90, 93–95, 100–102, 104, 105, 110, 115–117, 128, 138, 144–147, 154, 155, 167, 169, 175, 187, 190, 201, 226

MATTEUS 2:13 ”Jehovas ängel”

SKÄL: Se kommentar till Matteus 1:20.

REFERENSER: J1–4, 6–14, 16–18, 22–24, 28–36, 39, 40, 43, 45–50, 52, 59–61, 63, 65, 66, 88, 90, 93–95, 100–102, 104–106, 110, 114–117, 128, 130, 138, 144–147, 154, 155, 167, 169, 175, 185, 187, 190, 201

MATTEUS 2:15 ”Jehova hade sagt”

SKÄL: Citatet som följer är hämtat från Hosea 11:1. Hosea 11:11 visar tydligt att det här är ett uttalande från Jehova Gud. (Se kommentar till Matteus 1:22.)

REFERENSER: J1, 3, 4, 6–14, 16–18, 22–24, 28–36, 38–41, 43, 45–50, 52, 59, 61, 63, 65, 66, 88, 93–95, 100–102, 104–106, 110, 114–117, 125, 128, 130, 138, 145–147, 154, 155, 163, 166, 167, 169, 175, 185, 187, 190, 201, 203, 217, 226, 243

MATTEUS 2:19 ”Jehovas ängel”

SKÄL: Se kommentar till Matteus 1:20.

REFERENSER: J1–4, 6–14, 16–18, 22–24, 28–36, 38–40, 43, 45–50, 52, 59–61, 63, 65, 66, 88, 90, 93–95, 100–102, 104–106, 114–117, 125, 128, 130, 138, 144–147, 154, 155, 167, 169, 175, 185, 187, 190, 201, 243

MATTEUS 28:2 ”Jehovas ängel”

SKÄL: Se kommentar till Matteus 1:20.

REFERENSER: J1–4, 7–13, 16–18, 22–24, 28–36, 40, 41, 43, 45–47, 49–52, 55, 60, 61, 63, 65, 66, 88, 90, 93–95, 100–102, 104–106, 114–117, 128, 138, 144–147, 154, 155, 160, 163, 167, 175, 187, 190, 201, 226