Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

C2

Verser i Matteus som innehåller namnet Jehova i direkta eller indirekta citat

VERS

CITAT FRÅN ELLER BASERAT PÅ

REFERENSER

MATTEUS 3:3

Jesaja 40:3

J1–4, 7–14, 16–18, 20, 22–24, 26, 28–35, 39–42, 46, 48, 49, 52, 53, 56, 57, 59–61, 63, 65, 66, 88, 90, 93–96, 98, 100–102, 104–106, 113–118

MATTEUS 4:4

5 Moseboken 8:3

J1–14, 17, 18, 20, 22, 23, 31, 32, 37, 48, 65, 66, 94, 95, 100, 101, 115–117, 125

MATTEUS 4:7

5 Moseboken 6:16

J1–14, 16–18, 20, 22–24, 28–41, 43, 45–50, 52, 54, 56, 57, 59–63, 65, 66, 88, 90, 93–95, 98–106, 113–118, 122, 125, 128, 130, 133

MATTEUS 4:10

5 Moseboken 6:13

J1–14, 16–18, 20, 22–24, 28–41, 43–50, 52, 54–57, 59–63, 65, 66, 88, 90, 93–95, 98–106, 110, 113–118, 122, 125, 128, 130, 133

MATTEUS 5:33

3 Moseboken 19:12; 4 Moseboken 30:2; 5 Moseboken 23:21

J1–4, 7–14, 16–18, 22, 23, 28–36, 38–40, 42, 43, 45–47, 49, 50, 52, 53, 56, 59, 60, 63, 65, 66, 88, 90, 93–95, 100–102, 105, 106, 114–117, 120, 125

MATTEUS 21:9

Psalm 118:25, 26

J1–14, 16–18, 20–24, 28–36, 38–47, 49, 50, 52, 53, 60, 61, 63–66, 78, 88, 90, 93, 95, 96, 98–102, 104, 105, 114–117, 120, 122, 129–131, 133

MATTEUS 21:42

Psalm 118:22, 23

J1–4, 7–14, 16–18, 20–24, 28–36, 38, 40–43, 45–50, 52, 54, 57, 59–61, 63, 65, 66, 78, 88, 90, 93–96, 98–102, 104–106, 114–118, 120, 130, 133

MATTEUS 22:37

5 Moseboken 6:5

J1–14, 16–18, 20–24, 28–50, 52, 54, 56, 57, 59–63, 65, 66, 88, 90, 93, 95, 96, 98–106, 114–118, 120, 122, 125, 128, 130, 133

MATTEUS 22:44

Psalm 110:1

J1–14, 16–18, 20–24, 27–36, 38–43, 45–47, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 59–66, 71, 75, 76, 78, 79, 81, 84, 85, 88, 90, 93–96, 98, 100–102, 104–106, 110–118, 120, 122, 124, 125, 128–131, 133, 134

MATTEUS 23:39

Psalm 118:26

J1, 3–14, 16–18, 21–24, 28–36, 39–43, 45–47, 49, 50, 52, 53, 60, 61, 63, 65, 66, 78, 88, 90, 93, 95, 98, 100–102, 104–106, 114–117, 122, 125, 129, 130, 133

MATTEUS 27:10

Sakarja 11:13

J1–4, 7–14, 16, 17, 22–24, 28–34, 36, 38–40, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 54, 57, 59–61, 63, 65, 66, 78, 88, 90, 93–96, 98, 100–102, 104, 105, 114–116, 120