Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

C4

Översättningar och bibliska referensverk som ger stöd åt att Guds namn används i Nya testamentet

Det här är en förteckning över några av de bibelöversättningar och referensverk som har använt Guds namn i någon form (eller på annat sätt visat att gudsnamnet åsyftas) i Nya testamentet.

FÄRGKOD:

  • HEBREISK översättning av de kristna grekiska skrifterna

  • ENGELSK översättning av de kristna grekiska skrifterna

  • Översättning av de kristna grekiska skrifterna till ANNAT SPRÅK

  • REFERENSVERK

J1

בשורת מתי, Euangelium Hebraicum Matthæi (Matteusevangeliet, på hebreiska), utgiven av Jean du Tillet, med latinsk översättning av Jean Mercier, Paris 1555. Den hebreiska översättningen använder יהוה eller en kortform av tetragrammet i huvudtexten till vissa verser. *

J2

Shem-Tob ben Isaac Ibn Shaprut, Even Bohan (אבן בוחן, ”Beprövad sten”, ”Prövosten”), Spanien ca 1385. Detta verk innehåller Matteusevangeliet på hebreiska. Utgåva: Hebrew Gospel of Matthew, utgiven av George Howard, Macon (Georgia, USA) 1995. I denna utgåva används en kortform av tetragrammet i den hebreiska huvudtexten till vissa verser. *

J3

Sebastian Münster, תורת המשיח, Euangelium secundum Matthæum in lingua hebraica, cum versione latina (Matteusevangeliet, på hebreiska och latin), Basel 1537. Den hebreiska översättningen använder יהוה i huvudtexten till vissa verser. *

Sebastian Münster, תורת המשיח, Euangelium secundum Matthæum in lingua hebraica ... Vnà cum Epistola D. Pauli ad Hebræos, Hebraicè & Latinè (Matteusevangeliet och Paulus brev till hebréerna, på hebreiska och latin), Basel 1557. Den hebreiska översättningen använder יהוה eller en kortform av tetragrammet i huvudtexten till vissa verser. *

J4

תורת המשיח ... כפי מתי המבשר, Sanctum Domini nostri Iesu Christi Hebraicum Euangelium secundum Matthæum (Matteusevangeliet, på hebreiska), utgiven av Johannes Quinquarboreus, Paris 1551. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till vissa verser. *

J5

Fridericum Petri, בשורת הקרואות שנה בשנה בשבתות ובחגי, Euangelia anniuersaria, quae Dominicis diebus & in Sanctorum festis leguntur, Hebraicè conuersa (liturgiska evangelier, på hebreiska), Antwerpen 1581. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till vissa verser. *

J6

Johannis Clajus, Euangelia anniuersaria Dominicorum et Festorum dierum, Germanicè, Latinè, Graecè, & Ebraicè (liturgiska evangelier, på tyska, latin, grekiska och hebreiska), Leipzig 1576. Den hebreiska översättningen använder יהוה i huvudtexten till vissa verser. *

J7

Elias Hutter, Novum Testamentum Dn̄i: Nr̄i: Iesu Christi, Syriacè, Ebraicè, Græcè, Latinè, Germanicè, Bohemicè, Italicè, Hispanicè, Gallicè, Anglicè, Danicè, Polonicè (Nya testamentet på 12 språk, inklusive hebreiska), Nürnberg 1599–1600. Denna utgåva kallas ofta Nuremberg Polyglot New Testament. Den hebreiska översättningen använder יהוה i huvudtexten till flera verser. *

J8

William Robertson, תורת יהוה חדשה, Lex Dei summi nova; Atque hæc est, Novum Domini nostri Jesu Christi Testamentum Sacro-Sanctum (Nya testamentet, på hebreiska), London 1661. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till flera verser. *

J9

Giovanni Battista Jona, ארבעה אבני הגיליונים מהתורה החדשה, Quatuor Euangelia Noui Testamenti Ex Latino in Hebraicum (de fyra evangelierna, på hebreiska och latin), Rom 1668. Den hebreiska översättningen använder יהוה i huvudtexten till flera verser. *

J10

Richard Caddick, The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ, in Hebrew and English, in Three Volumes (Matteusevangeliet till Första Korinthierbrevet, på hebreiska och engelska), London 1798–1805. Den hebreiska översättningen använder יהוה i huvudtexten till flera verser. *

J11

Thomas Fry m.fl., ברית חדשה על פי משיח (Nya testamentet, på hebreiska), London 1817. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till flera verser. *

J12

William Greenfield, ספר הברית החדשה (Nya testamentet, på hebreiska), London 1831. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till flera verser. *

J13

Thomas Yeates, הברית החדשה (Nya testamentet, evangelierna på hebreiska), London 1805; utgiven av Jean Carmignac i Traductions hebraïques des Evangiles, band 2, 3, Turnhout, Belgien 1982; från handskriften Add MS 11659 på British Library, London. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till flera verser. *

J14

Alexander McCaul, Michael Solomon Alexander, Johann Christian Reichardt och Stanislaus Hoga, ספר ברית חדשה על פי המשיח (Nya testamentet, på hebreiska), London 1838. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till flera verser. *

J15

Johann Heinrich Raphael Biesenthal, לוקס המבשר פי על טובה בשורה ספר (Lukasevangeliet, på hebreiska), Berlin 1851. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till vissa verser. *

Johann Heinrich Raphael Biesenthal, ספר פעלי השליחים (Apostlagärningarna, på hebreiska), Berlin 1867. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till vissa verser. *

Johann Heinrich Raphael Biesenthal, אגרת אל הרומים (Paulus brev till romarna, på hebreiska), Berlin 1855. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till vissa verser. *

Johann Heinrich Raphael Biesenthal, אגרת אל העברים (Paulus brev till hebréerna, på hebreiska), Berlin 1857. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till vissa verser. *

J16

הברית החדשה על פי המשיח עם נקודות וטעמים (Nya testamentet, på hebreiska), reviderad av Johann Christian Reichardt och Johann Heinrich Raphael Biesenthal, London 1866. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till flera verser. *

J17

Franz Delitzsch, ספרי הברית החדשה (Nya testamentet, på hebreiska), Leipzig 1877. Denna översättning använder יהוה eller en kortform av tetragrammet i huvudtexten till flera verser. I den elfte utgåvan av Delitzsch (1892) ersattes kortformen med יהוה, som också används i senare utgåvor. *

J18

Isaac Salkinson och Christian D. Ginsburg, הברית החדשה (Nya testamentet, på hebreiska), Wien (Österrike) 1886. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till flera verser. *

J19

Moshe I. Ben Maeir, הבשורה הטובה על־פי יוחנ (Johannesevangeliet, på hebreiska), Denver (Colorado, USA) 1957. Denna översättning använder יהוה eller en kortform av tetragrammet i huvudtexten till vissa verser. *

J20

William F. Moulton and Alfred S. Geden, A Concordance to the Greek Testament, Edinburgh (Skottland) 1897. I bibelställeshänvisningarna, under uppslagsorden ΘΕΟ΄Σ (Theọs) och ΚΥ΄ΡΙΟΣ (Kỵrios), visar detta verk delar av den hebreiska text med tetragrammet (יהוה) som den grekiska texten anspelar på eller citerar från. *

J21

Benjamin Wilson, The Emphatic Diaglott (interlinjär grekisk-engelsk översättning), New York 1864. Översättningen till engelska i den högra spalten använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. *

J22

ספרי הברית החדשה (Nya testamentet, på hebreiska), United Bible Societies, Jerusalem 1976. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till flera verser. *

J23

Yohanan Bauchet och David Kinneret (Arteaga), הברית החדשה (Nya testamentet, på hebreiska), Rom 1975. Denna översättning använder יהוה eller en kortform av tetragrammet i huvudtexten till flera verser. *

J24

Herman Heinfetter (pseudonym för Frederick Parker), A Literal Translation of the New Testament ... From the Text of the Vatican Manuscript, sjätte upplagan, London 1863. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. *

J25

William Gunion Rutherford, St. Paul’s Epistle to the Romans, London 1900. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. *

J26

Anton Margaritha, Psalterium Hebraicum (Psalmerna och Matteusevangeliet 1:1–3:6, på hebreiska), Leipzig 1533. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till vissa verser. *

J27

Dominikus von Brentano, Die heilige Schrift des neuen Testaments (Nya testamentet, på tyska) Kempten (Tyskland) 1790–1791. Denna översättning använder ”Jehova” eller ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser eller i förklarande kommentarer och parafraser. *

J28

ספרי הברית החדשה (Nya testamentet, på hebreiska), utgiven av The Bible Society i The New Covenant Commonly Called the New Testament​—Peshitta Aramaic Text With a Hebrew Translation, Jerusalem 1986. Den hebreiska översättningen använder יהוה i huvudtexten till flera verser. *

J29

Glenn David Bauscher, The Original Aramaic New Testament in Plain English (An American Translation of the Aramaic New Testament), sjunde upplagan, Australien 2012. Denna översättning använder ”THE LORD JEHOVAH” i huvudtexten till flera verser. *

J30

Andrew Gabriel Roth, Aramaic English New Testament, tredje upplagan, USA 2008. Denna översättning använder ”Master YHWH” eller ”YHWH” i huvudtexten eller i fotnoterna till flera verser. *

J31

Hebraic Roots Bible​—A Literal Translation (with study notes), Word of Truth Publications, USA 2012. Denna översättning använder ”YAHWEH” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. *

J32

The Holy Name Bible (tidigare känd under namnet The Sacred Name New Testament), reviderad av Angelo Benedetto Traina och The Scripture Research Association, Inc., USA, nytryck 2012. Denna översättning använder ”Yahweh” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. *

J33

George Newton LeFevre, The Christian’s Bible​—New Testament, Strasburg (Pennsylvania, USA) 1928. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. *

J34

William Graham MacDonald, The Idiomatic Translation of the New Testament, 2009 års elektroniska version. Denna översättning använder ”Yahveh” i huvudtexten till flera verser. *

J35

George Ronald Robinson Cameron m.fl., Nkand’a Nzambi i sia vo Luwawanu Luankulu Y’olu Luampa (Bibeln, på kikongo), 1926; nytryck av United Bible Societies, Nairobi (Kenya) 1987. Denna översättning använder ”Yave” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. *

J36

Bibel Barita Na Uli Hata Batak-Toba siganup ari (Bibeln, på batak [toba]), Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta (Indonesien) 1989. Denna översättning använder ”Jahowa” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. *

J37

Frances J. Mumford m.fl., Arorutiet ne Leel ne bo: Kiptaiyandennyo Jesu Kristo Yetindennyo (Nya testamentet, på kalenjin), Nairobi (Kenya) 1968. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. *

J38

Stephen M. Creagh och John Jones, Ekonejeu Kabesi ni Dokuj Iesu Keriso (Nya testamentet, på nengone), London 1870. Denna översättning använder ”Iehova” i huvudtexten till flera verser. *

J39

J.H. Holmes, Jesu Keriso ve Evanelia Toaripi uri (de fyra evangelierna, på toaripi), London 1902. Denna översättning använder ”Jehova” i huvudtexten till flera verser. *

J40

Edisana Ñwed Abasi Ibom (Bibeln, på efik), nytryck av National Bible Society of Scotland, Edinburgh 1949. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. *

J41

Robert W. Logan, Testament Sefa an amam Samol o Rȧn Amanau Jisos Kraist: auili jonai kapas an re kris uili nanai kapas an mortlok (Nya testamentet, på mortlockesiska), New York 1883. Denna översättning använder ”Jioua” i huvudtexten till flera verser. *

J42

Christian Friedrich Schlenker, The Gospel of Jesus Christ According to St. Matthew, översatt från originalspråket till temne, och Ama-Lémrane̱ Ama-Fu ma O̱-Rábbu de̱ O̱-Fū́tia-Ka-Su Yī́sua Masī́a (Nya testamentet, på temne), London 1865–1868. Denna översättning använder ”Yehṓfa” i huvudtexten till flera verser. *

J43

Testament Vau Ki Nawota Anigida Go Tea Maumaupauri Yesu Kristo (Nya testamentet, på nguna [tongoa]), British and Foreign Bible Society, London 1912. Denna översättning använder ”Yehovah” i huvudtexten till flera verser. *

J44

John Eliot, Wusku Wuttestamentum Nul-Lordumun Jesus Christ (Nya testamentet, på algonkinska [Massachusetts]), Cambridge (Massachusetts, USA) 1661. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. *

J45

George Nicol Gordon och James Douglas Gordon, Matīyū: Ku Nam Navosavos ugi (Matteusevangeliet, på sie), London 1869. Denna översättning använder ”Iehōva” i huvudtexten till flera verser. *

J46

André Chouraqui, La Bible (Bibeln, på franska), Belgien 1985. Denna översättning använder en kombination av ”IHVH” och ”adonai” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. *

J47

Biblia Peshitta en Español, Traducción de los Antiguos Manuscritos Arameos (Peshitta, på spanska), Holman Bible Publishers, Nashville (Tennessee, USA) 2006. Denna översättning använder ”Yahweh” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. *

J48

Alfred Wright och Cyrus Byington, Pin chitokaka pi okchalinchi Chisvs Klaist in testament himona, chahta anumpa atoshowa hoke (Nya testamentet, på choctaw), New York 1848. Denna översättning använder ”Chihowa” i huvudtexten till flera verser. *

J49

Edward Algernon Ruskin och Lily Ruskin, Bosakú-w’ólótsi wa Yesu Masiya boki Matayo la Malako o kótaka och Bosakú-w’ólótsi wa Yesu Masiya boki Luka o kótaka (evangelierna Matteus, Markus och Lukas, på lomongo), Congo Balolo Mission, Kongo-Kinshasa 1905. Denna översättning använder ”Yawe” i huvudtexten till flera verser. *

J50

Oscar Michelsen, Nalologena wo se Yesu Kristo Kome Mataio (Matteusevangeliet, på tasiko, Epi), London 1892. Denna översättning använder ”Yehova” i huvudtexten till flera verser. *

J51

Willis Barnstone, The Restored New Testament, New York 2009. Denna översättning använder ”Yahweh” i vissa verser. I en fotnot till Matteus 1:20 finns en kommentar till uttrycket ”en Herrens ängel”: ”Från det grekiska ... (angelos kyriou), från det hebreiska ... (malakh yahweh) ... En ordagrann återgivning skulle vara Yahwehs malakh eller ’budbärare’.” I huvudtexten till Matteus 28:2 står det i denna översättning: ”en Jahves ängel.” *

J52

Messianic Jewish Shared Heritage Bible, The Messianic Jewish Family Bible Project, Shippensburg (Pennsylvania, USA) 2012. Denna bibel använder ”ADONAI” i huvudtexten till flera verser i de kristna grekiska skrifterna. I ordförklaringarna på sidan 1530 står det: ”ADONAI (יהוה): hebreiska för ’HERREN’. När det skrivs med kapitäler syftar det på Guds egennamn JHWH, som det återges i den hebreiska bibeln. Detta egennamn är Guds ’förbundsnamn’ som används när Gud talar till det judiska folket på ett förtroligt sätt.” *

J53

Thomas Cuming Hall, The Messages of Jesus According to the Synoptists (The Discourses of Jesus in the Gospels of Matthew, Mark, and Luke), New York 1901. Denna parafras använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. *

J54

Philip Adam Delaporte, Bibel Ñaran aen Gott, Ñarana Testament Õbwe me Testament Etsimeduw Õañan (Bibeln, på nauruanska), New York 1918; nytryck av The Bible Society in the South Pacific, Suva (Fiji) 2005. Denna översättning använder ”Jehova” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. *

J55

Merlin W. Ennis m.fl, Embimbiliya Li Kola (Bibeln, på umbundu), Luanda (Angola) 1963. Denna översättning använder ”Yehova” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. *

J56

Ke Kauoha Hou a Ko Kakou Haku e Ola’i, a Iesu Kristo (Nya testamentet, på hawaiiska), American Board of Commissioners for Foreign Missions, Oahu (Hawaii) 1835. Denna översättning använder ”Iehova” i huvudtexten till flera verser. *

J57

Hiram Bingham II, Te Nu Tetemanti, ae ana Taeka Ara Uea ao ara Tia Kamaiu are Iesu Kristo, ae Kaetaki man Taetaen Erene (Nya testamentet, på kiribati), New York 1901. Denna översättning använder ”Iehova” i huvudtexten till flera verser. *

J58

Robert Lamb, Dal Co Mu Biale Saint Luke Terhu (Lukasevangeliet, på lonwolwol), Dunedin (Nya Zeeland) 1899. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. *

J59

John Geddie, John Inglis m.fl., Intas-Etipup Mat u Iesu Kristo, Natimarid Uja, im Natimi Imyiatamaig Caija (Nya testamentet, på aneityum), London 1863. Denna översättning använder ”Ihova” i huvudtexten till flera verser. *

J60

Nya testamentet (på cherokee), reviderad av Charles Cutler Torrey, New York 1860. Denna översättning använder ”Yihowa” i huvudtexten till flera verser. *

J61

Daniel Crawford, Ntestamente Yipia ya Nkambo Wetu ni Mupurushi Yesu Kristu (Nya testamentet, på chiluva), Livingstonia (Malawi) 1904. Denna översättning använder ”Yehova” i huvudtexten till flera verser. *

J62

A.A. Carscallen, Injili Mar Mathayo (Matteusevangeliet, på dholuo), London 1914. Denna översättning använder ”Yawe” i huvudtexten till åtminstone en vers. *

J63

Lancelot Shadwell, The Gospels of Matthew, and of Mark, Newly Rendered Into English; With Notes on the Greek Text, London 1861. Denna översättning använder ”JEHOVAH” i huvudtexten till flera verser. *

J64

Edward Harwood, A Liberal Translation of the New Testament, London 1768. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. *

J65

The Restoration of Original Sacred Name Bible, reviderad av Missionary Dispensary Bible Research, Buena Park (Kalifornien USA) 1970. Denna översättning använder ”YAHVAH” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. *

J66

The Scriptures, Institute for Scripture Research, tredje upplagan, Sydafrika 2010. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. *

J67

John William Charles Wand, The New Testament Letters​—Prefaced and Paraphrased, Melbourne (Australien) 1944. Denna parafras använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. *

J68

George Barker Stevens, The Messages of Paul (Arranged in Historical Order, Analyzed, and Freely Rendered in Paraphrase, with Introductions), New York 1900. Denna parafras använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. *

J69

Wilfrid H. Isaacs, The Epistle to the Hebrews with some interpretive suggestions, London 1933. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. *

J70

Edward Grimes, The Apocalypse: A Revised Version in English, of the Revelation with Notes, Historical and Explanatory, Newport-on-Usk (Storbritannien) 1891. Denna översättning använder ”Yahweh” i huvudtexten till flera verser. *

J71

Abner Kneeland, The New Testament; Being the English Only of the Greek and English Testament, Philadelphia (Pennsylvania, USA) 1823. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. *

J72

Benjamin Wisner Bacon, The Gospel of the Hellenists, utgiven av Carl H. Kraeling, New York 1933. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. *

J73

Philip Doddridge, The Family Expositor: or, A Paraphrase and Version of the New Testament; with Critical Notes, and a Practical Improvement of Each Section, London 1739–1756. Denna parafras använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. *

J74

Frank Schell Ballentine, The Modern American Bible​—The Books of the Bible in Modern American Form and Phrase, With Notes and Introduction, New York 1899–1901. Denna översättning av de kristna grekiska skrifterna använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. *

J75

Robert Fellowes, The Guide to Immortality; or, Memoirs of the Life and Doctrine of Christ, by the Four Evangelists, London 1804. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten eller i fotnoterna till vissa verser. *

J76

A New Version of the Four Gospels; with notes critical and explanatory, by a Catholic (John Lingard), London 1836. Denna översättning använder ”The Lord (Jehova)” i huvudtexten till Matteus 22:44. *

J77

George Woosung Wade, The Documents of the New Testament, London 1934. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. *

J78

Benjamin Wisner Bacon, Studies in Matthew, New York 1930. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. *

J79

The New Testament, in an Improved Version, Upon the Basis of Archbishop Newcome’s New Translation, utgiven av Thomas Belsham m.fl., London 1808. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten eller i fotnoterna till vissa verser. *

J80

Benjamin Boothroyd, A New Family Bible, and Improved Version, From Corrected Texts of the Originals, Huddersfield (England) 1824. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten eller i fotnoterna till vissa verser eller i de förklarande kommentarerna, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. *

J81

The Holy Bible, Containing the Authorized Version of the Old and New Testaments, utgiven av John Tricker Conquest, London 1841. Denna översättning använder ”JEHOVAH” i huvudtexten till vissa verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. *

J82

Henry Hammond, A Paraphrase and Annotations Upon All the Books of the New Testament, London 1653. Denna parafras använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. *

J83

Joseph B. M’Caul, The Epistle to the Hebrews, in a Paraphrastic Commentary, London 1871. Denna parafras använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. *

J84

John Mead Ray, A Revised Translation and Interpretation of the Sacred Scriptures of the New Covenant, Glasgow (Skottland) 1815. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. *

J85

William Newcome, An Attempt Toward Revising Our English Translation of the Greek Scriptures, Dublin (Irland) 1796. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. *

J86

John S. Thompson, The Monotessaron; or, The Gospel History, According to the Four Evangelists, Baltimore (Maryland, USA) 1829. Denna översättning använder ”Jehovah” eller ”JEHOVAH” i huvudtexten till vissa verser. *

J87

Gilbert Wakefield, A Translation of the New Testament, London 1791. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. *

J88

Thomas Newberry, The Newberry Bible (vanligen kallad The Englishman’s Bible), London 1890. I denna översättning förekommer ”LORD” med en versal följt av kapitäler i huvudtexten till många verser, med marginalanteckningar som uppmärksammar gudsnamnet ”Jehovah”, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. *

J89

George Barker Stevens, The Messages of the Apostles (The Apostolic Discourses in the Book of Acts and the General and Pastoral Epistles of the New Testament), New York 1900. Denna parafras använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. *

J90

Frank Daniels, A Non-Ecclesiastical New Testament, 2016. Denna översättning använder ”Yahweh” i huvudtexten till flera verser. I de inledande orden gör översättaren följande uttalande under rubriken ”The Divine Name” (Gudsnamnet): ”Varje gång tetragrammet förekommer i ett citat från den hebreiska bibeln (som återgetts Κυριος [Herre] i LXX) har den här översättningen använt det korrekta namnet, Yahweh. Det finns också andra ställen i NT [Nya testamentet], där Κυριος utan bestämd artikel står för gudsnamnet. I dessa fall används också formen Yahweh.” *

J91

Johann Babor, Uebersetzung des Neuen Testaments mit erklärenden Anmerkungen (Nya testamentet, på tyska), Wien (Österrike) 1805. Denna översättning använder ”Jhova” i huvudtexten eller i fotnoterna till vissa verser. *

J92

Ellsworth E. Harris och Royal J. Dye, Nsango ea Ndoci eki Malako o Kotaka (Markusevangeliet, på mongo (nkundu), Bolengi (Kongo-Kinshasa) 1905. Denna översättning använder ”Yawe” i huvudtexten till vissa verser. *

J93

Janet M. Magiera, Aramaic Peshitta New Testament Translation, Truth or Consequences, New Mexico (USA) 2006. Denna översättning använder ”LORD” i huvudtexten till flera verser. I introduktionen står det: ”LORD är MARYA, vilket betyder Gamla testamentets LORD, YAHWEH.” *

J94

Phillip E. Goble, The Orthodox Jewish Bible, fjärde upplagan, New York 2011. Denna bibel använder ”Hashem” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. Ordet ”Hashem” kommer från det hebreiska uttrycket hashShẹm, som betyder ”Namnet” och som judar ofta använder som en ersättning för JHWH. *

J95

Pacto Mesiánico (Nya testamentet, på spanska), Academia Bíblica BEREA, Argentina 2010. Denna översättning använder ”YHWH” i huvudtexten till många verser. *

J96

Pablo Besson, El Nuevo Testamento de Nuestro Señor Jesucristo (Nya testamentet, på spanska), andra upplagan, Buenos Aires (Argentina) 1948. Denna översättning använder ”Jehová” i Lukas 2:15 och Judas 14. När ”Señor” (Herren) används i huvudtexten finns till flera verser en fotnot som nämner ”Jehová”, ”Yahvé” eller ”Jahvé”. *

J97

Eugène Casalis och Samuel Rolland, Livangeli tsa Yesu-Kereste Morena oa rona tse ’ngoliloeng ki Mareka le Yoanne (Lukas 1:5–2:17, 40–52, Matteus 2:1–21 och evangelierna Markus och Johannes, på sesotho), Kapstaden (Sydafrika) 1839. Denna översättning använder ”Yehofa” i huvudtexten till vissa verser. *

J98

George Campbell, The Four Gospels, Translated From the Greek, London 1789. Denna översättning använder ”Lord” i huvudtexten, med en fotnot till flera verser som nämner ”Jehovah”. *

J99

H.A. Robertson, Nam Numpusok Itevau eni Iesu Kristo Novsuromon Enugkos (Nya testamentet, på sie), Sydney (Australien) 1909. Denna översättning använder ”Iēhōva” i huvudtexten till flera verser. *

J100

Yisrayl B. Hawkins, The Book of Yahweh​—The Holy Scriptures, nionde upplagan, Abilene (Texas, USA) 1996. Denna översättning använder ”Yahweh” i huvudtexten till många verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. *

J101

The Sacred Scriptures, Assemblies of Yahweh, Bethel (Pennsylvania, USA) 1981. Denna översättning använder ”Yahweh” i huvudtexten till många verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. *

J102

Vincent T. Roth, A Critical and Emphatic Paraphrase of the New Testament, Pasadena (Kalifornien, USA) 2000; en utgivning av den reviderade upplaga som ursprungligen gavs ut 1963. Denna parafras använder ”JEHOVAH” i huvudtexten till flera verser. *

J103

Heinz Schumacher, Neues Testament mit Anmerkungen (Nya testamentet, på tyska), Tyskland 2002. Denna översättning använder ”JAHWE” i huvudtexten eller i fotnoterna till flera verser. *

J104

Adolf Pfleiderer, Das Neue Testament (Nya testamentet, på tyska), Langensteinbach (Tyskland) 2004; en utgivning av ett exemplar som först trycktes 1980. Denna översättning använder ”Jehova” i huvudtexten till flera verser. *

J105

Johann Jakob Stolz, Sämtliche Schriften des neuen Testaments (Nya testamentet, på tyska), andra upplagan, Zürich (Schweiz) 1795. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. *