Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

C4

Översättningar och bibliska referensverk som ger stöd åt att Guds namn används i Nya testamentet

Det här är en förteckning över några av de bibelöversättningar och referensverk som har använt Guds namn i någon form (eller på annat sätt visat att gudsnamnet åsyftas) i Nya testamentet.

FÄRGKOD:

  • HEBREISK översättning av de kristna grekiska skrifterna

  • ENGELSK översättning av de kristna grekiska skrifterna

  • Översättning av de kristna grekiska skrifterna till ANNAT SPRÅK

  • REFERENSVERK

J1

בשורת מתי, Euangelium Hebraicum Matthæi (Matteusevangeliet, på hebreiska), utgiven av Jean du Tillet, med latinsk översättning av Jean Mercier, Paris 1555. Den hebreiska översättningen använder יהוה eller en kortform av tetragrammet i huvudtexten till vissa verser. a

J2

Shem-Tob ben Isaac Ibn Shaprut, Even Bohan (אבן בוחן, ”Beprövad sten”, ”Prövosten”), Spanien ca 1385. Detta verk innehåller Matteusevangeliet på hebreiska. Utgåva: Hebrew Gospel of Matthew, utgiven av George Howard, Macon (Georgia, USA) 1995. Under rubriken ”The Divine Name” (Gudsnamnet) skriver Howard: ”Shem-Tob markerar gudsnamnet i Matteus på hebreiska, representerat av ה״ (tydligtvis en kortform av השם, ’Namnet’).” b

J3

Sebastian Münster, תורת המשיח, Euangelium secundum Matthæum in lingua hebraica, cum versione latina (Matteusevangeliet, på hebreiska och latin), Basel 1537. Den hebreiska översättningen använder יהוה i huvudtexten till vissa verser. c

Sebastian Münster, תורת המשיח, Euangelium secundum Matthæum in lingua hebraica ... Vnà cum Epistola D. Pauli ad Hebræos, Hebraicè & Latinè (Matteusevangeliet och Paulus brev till hebréerna, på hebreiska och latin), Basel 1557. Den hebreiska översättningen använder יהוה eller en kortform av tetragrammet i huvudtexten till vissa verser. d

J4

תורת המשיח . . . כפי מתי המבשר, Sanctum Domini nostri Iesu Christi Hebraicum Euangelium secundum Matthæum (Matteusevangeliet, på hebreiska), utgiven av Johannes Quinquarboreus, Paris 1551. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till vissa verser. e

J5

Fridericum Petri, בשורת הקרואות שנה בשנה בשבתות ובחגי, Euangelia anniuersaria, quae Dominicis diebus & in Sanctorum festis leguntur, Hebraicè conuersa (liturgiska evangelier, på hebreiska), Antwerpen 1581. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till vissa verser. f

J6

Johannis Clajus, Euangelia anniuersaria Dominicorum et Festorum dierum, Germanicè, Latinè, Graecè, & Ebraicè (liturgiska evangelier, på tyska, latin, grekiska och hebreiska), Leipzig 1576. Den hebreiska översättningen använder יהוה i huvudtexten till vissa verser. g

J7

Elias Hutter, Novum Testamentum Dn̄i: Nr̄i: Iesu Christi, Syriacè, Ebraicè, Græcè, Latinè, Germanicè, Bohemicè, Italicè, Hispanicè, Gallicè, Anglicè, Danicè, Polonicè (Nya testamentet på 12 språk, inklusive hebreiska), Nürnberg 1599–1600. Denna utgåva kallas ofta Nuremberg Polyglot New Testament. Den hebreiska översättningen använder יהוה i huvudtexten till flera verser. h

J8

William Robertson, תורת יהוה חדשה, Lex Dei summi nova; Atque hæc est, Novum Domini nostri Jesu Christi Testamentum Sacro-Sanctum (Nya testamentet, på hebreiska), London 1661. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till flera verser. i

J9

Giovanni Battista Jona, ארבעה אבני הגיליונים מהתורה החדשה, Quatuor Euangelia Noui Testamenti Ex Latino in Hebraicum (de fyra evangelierna, på hebreiska och latin), Rom 1668. Den hebreiska översättningen använder יהוה i huvudtexten till flera verser. j

J10

Richard Caddick, The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ, in Hebrew and English, in Three Volumes (Matteusevangeliet till Första Korinthierbrevet, på hebreiska och engelska), London 1798–1805. Den hebreiska översättningen använder יהוה i huvudtexten till flera verser. k

J11

Thomas Fry m.fl., ברית חדשה על פי משיח (Nya testamentet, på hebreiska), London 1817. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till flera verser. l

J12

William Greenfield, ספר הברית החדשה (Nya testamentet, på hebreiska), London 1831. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till flera verser. a

J13

Thomas Yeates, הברית החדשה (Nya testamentet, evangelierna på hebreiska), London 1805; utgiven av Jean Carmignac i Traductions hebraïques des Evangiles, band 2, 3, Turnhout, Belgien 1982; från handskriften Add MS 11659 på British Library, London. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till flera verser. b

J14

Alexander McCaul, Michael Solomon Alexander, Johann Christian Reichardt och Stanislaus Hoga, המשיח ספר ברית חדשה על פי (Nya testamentet, på hebreiska), London 1838. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till flera verser. c

J15

Johann Heinrich Raphael Biesenthal, לוקס המבשר פי על טובה בשורה ספר (Lukasevangeliet, på hebreiska), Berlin 1851. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till vissa verser. d

Johann Heinrich Raphael Biesenthal, ספר פעלי השליחים (Apostlagärningarna, på hebreiska), Berlin 1867. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till vissa verser. e

Johann Heinrich Raphael Biesenthal, אגרת אל הרומים (Paulus brev till romarna, på hebreiska), Berlin 1855. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till vissa verser. f

Johann Heinrich Raphael Biesenthal, אגרת אל העברים (Paulus brev till hebréerna, på hebreiska), Berlin 1857. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till vissa verser. g

J16

הברית החדשה על פי המשיח עם נקודות וטעמים (Nya testamentet, på hebreiska), reviderad av Johann Christian Reichardt och Johann Heinrich Raphael Biesenthal, London 1866. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till flera verser. h

J17

Franz Delitzsch, ספרי הברית החדשה (Nya testamentet, på hebreiska), Leipzig 1877. Denna översättning använder יהוה eller en kortform av tetragrammet i huvudtexten till flera verser. I den elfte utgåvan av Delitzsch (1892) ersattes kortformen med יהוה, som också används i senare utgåvor. i

J18

Isaac Salkinson och Christian D. Ginsburg, הברית החדשה (Nya testamentet, på hebreiska), Wien (Österrike) 1886. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till flera verser. j

J19

Moshe I. Ben Maeir, הבשורה הטובה על־פי יוחנ (Johannesevangeliet, på hebreiska), Denver (Colorado, USA) 1957. Denna översättning använder יהוה eller en kortform av tetragrammet i huvudtexten till vissa verser. k

J20

William F. Moulton and Alfred S. Geden, A Concordance to the Greek Testament, Edinburgh (Skottland) 1897. I bibelställeshänvisningarna, under uppslagsorden ΘΕΟ΄Σ (Theọs) och ΚΥ΄ΡΙΟΣ (Kỵrios), visar detta verk delar av den hebreiska text med tetragrammet (יהוה) som den grekiska texten anspelar på eller citerar från. l

J21

Benjamin Wilson, The Emphatic Diaglott (interlinjär grekisk-engelsk översättning), New York 1864. Översättningen till engelska i den högra spalten använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. a

J22

ספרי הברית החדשה (Nya testamentet, på hebreiska), United Bible Societies, Jerusalem 1976. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till flera verser. b

J23

Yohanan Bauchet och David Kinneret (Arteaga), הברית החדשה (Nya testamentet, på hebreiska), Rom 1975. Denna översättning använder יהוה eller en kortform av tetragrammet i huvudtexten till flera verser. c

J24

Herman Heinfetter (pseudonym för Frederick Parker), A Literal Translation of the New Testament ... From the Text of the Vatican Manuscript, sjätte upplagan, London 1863. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. d

J25

William Gunion Rutherford, St. Paul’s Epistle to the Romans, London 1900. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. e

J26

Anton Margaritha, Psalterium Hebraicum (Psalmerna och Matteusevangeliet 1:1–3:6, på hebreiska), Leipzig 1533. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till vissa verser. f

J27

Dominikus von Brentano, Die heilige Schrift des neuen Testaments (Nya testamentet, på tyska) Kempten (Tyskland) 1790–1791. Denna översättning använder ”Jehova” eller ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser eller i förklarande kommentarer och parafraser. g

J28

ספרי הברית החדשה (Nya testamentet, på hebreiska), utgiven av The Bible Society i The New Covenant Commonly Called the New Testament​—Peshitta Aramaic Text With a Hebrew Translation, Jerusalem 1986. Den hebreiska översättningen använder יהוה i huvudtexten till flera verser. h

J29

Glenn David Bauscher, The Original Aramaic New Testament in Plain English (An American Translation of the Aramaic New Testament), sjunde upplagan, Australien 2012. Denna översättning använder ”THE LORD JEHOVAH” i huvudtexten till flera verser. i

J30

Andrew Gabriel Roth, Aramaic English New Testament, tredje upplagan, USA 2008. Denna översättning använder ”Master YHWH” eller ”YHWH” i huvudtexten eller i fotnoterna till flera verser. j

J31

Hebraic Roots Bible​—A Literal Translation (with study notes), Word of Truth Publications, USA 2012. Denna översättning använder ”YAHWEH” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. k

J32

The Holy Name Bible (tidigare känd under namnet The Sacred Name New Testament), reviderad av Angelo Benedetto Traina och The Scripture Research Association, Inc., USA, nytryck 2012. Denna översättning använder ”Yahweh” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. l

J33

George Newton LeFevre, The Christian’s Bible​—New Testament, Strasburg (Pennsylvania, USA) 1928. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. a

J34

William Graham MacDonald, The Idiomatic Translation of the New Testament, 2009 års elektroniska version. Denna översättning använder ”Yahveh” i huvudtexten till flera verser. b

J35

George Ronald Robinson Cameron m.fl., Nkand’a Nzambi i sia vo Luwawanu Luankulu Y’olu Luampa (Bibeln, på kikongo), 1926; nytryck av United Bible Societies, Nairobi (Kenya) 1987. Denna översättning använder ”Yave” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. c

J36

Bibel Barita Na Uli Hata Batak-Toba siganup ari (Bibeln, på batak [toba]), Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta (Indonesien) 1989. Denna översättning använder ”Jahowa” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. d

J37

Frances J. Mumford m.fl., Arorutiet ne Leel ne bo: Kiptaiyandennyo Jesu Kristo Yetindennyo (Nya testamentet, på kalenjin), Nairobi (Kenya) 1968. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. e

J38

Stephen M. Creagh och John Jones, Ekonejeu Kabesi ni Dokuj Iesu Keriso (Nya testamentet, på nengone), London 1870. Denna översättning använder ”Iehova” i huvudtexten till flera verser. f

J39

J.H. Holmes, Jesu Keriso ve Evanelia Toaripi uri (de fyra evangelierna, på toaripi), London 1902. Denna översättning använder ”Jehova” i huvudtexten till flera verser. g

J40

Edisana Ñwed Abasi Ibom (Bibeln, på efik), nytryck av National Bible Society of Scotland, Edinburgh 1949. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. h

J41

Robert W. Logan, Testament Sefa an amam Samol o Rȧn Amanau Jisos Kraist: auili jonai kapas an re kris uili nanai kapas an mortlok (Nya testamentet, på mortlockesiska), New York 1883. Denna översättning använder ”Jioua” i huvudtexten till flera verser. i

J42

Christian Friedrich Schlenker, The Gospel of Jesus Christ According to St. Matthew, översatt från originalspråket till temne, och Ama-Lémrane̱ Ama-Fu ma O̱-Rábbu de̱ O̱-Fū́tia-Ka-Su Yī́sua Masī́a (Nya testamentet, på temne), London 1865–1868. Denna översättning använder ”Yehṓfa” i huvudtexten till flera verser. j

J43

Testament Vau Ki Nawota Anigida Go Tea Maumaupauri Yesu Kristo (Nya testamentet, på nguna [tongoa]), British and Foreign Bible Society, London 1912. Denna översättning använder ”Yehovah” i huvudtexten till flera verser. k

J44

John Eliot, Wusku Wuttestamentum Nul-Lordumun Jesus Christ (Nya testamentet, på algonkinska [Massachusetts]), Cambridge (Massachusetts, USA) 1661. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. l

J45

George Nicol Gordon och James Douglas Gordon, Matīyū: Ku Nam Navosavos ugi (Matteusevangeliet, på sie), London 1869. Denna översättning använder ”Iehōva” i huvudtexten till flera verser. a

J46

André Chouraqui, La Bible (Bibeln, på franska), Belgien 1985. Denna översättning använder en kombination av ”IHVH” och ”adonai” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. b

J47

Biblia Peshitta en Español, Traducción de los Antiguos Manuscritos Arameos (Peshitta, på spanska), Holman Bible Publishers, Nashville (Tennessee, USA) 2006. Denna översättning använder ”Yahweh” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. c

J48

Alfred Wright och Cyrus Byington, Pin chitokaka pi okchalinchi Chisvs Klaist in testament himona, chahta anumpa atoshowa hoke (Nya testamentet, på choctaw), New York 1848. Denna översättning använder ”Chihowa” i huvudtexten till flera verser. d

J49

Edward Algernon Ruskin och Lily Ruskin, Bosakú-w’ólótsi wa Yesu Masiya boki Matayo la Malako o kótaka och Bosakú-w’ólótsi wa Yesu Masiya boki Luka o kótaka (evangelierna Matteus, Markus och Lukas, på lomongo), Congo Balolo Mission, Kongo-Kinshasa 1905. Denna översättning använder ”Yawe” i huvudtexten till flera verser. e

J50

Oscar Michelsen, Nalologena wo se Yesu Kristo Kome Mataio (Matteusevangeliet, på tasiko, Epi), London 1892. Denna översättning använder ”Yehova” i huvudtexten till flera verser. f

J51

Willis Barnstone, The Restored New Testament, New York 2009. Denna översättning använder ”Yahweh” i vissa verser. I en fotnot till Matteus 1:20 finns en kommentar till uttrycket ”en Herrens ängel”: ”Från det grekiska ... (angelos kyriou), från det hebreiska ... (malakh yahweh) ... En ordagrann återgivning skulle vara Yahwehs malakh eller ’budbärare’.” I huvudtexten till Matteus 28:2 står det i denna översättning: ”en Jahves ängel.” g

J52

Messianic Jewish Shared Heritage Bible, The Messianic Jewish Family Bible Project, Shippensburg (Pennsylvania, USA) 2012. Denna bibel använder ”ADONAI” i huvudtexten till flera verser i de kristna grekiska skrifterna. I ordförklaringarna på sidan 1530 står det: ”ADONAI (יהוה): hebreiska för ’HERREN’. När det skrivs med kapitäler syftar det på Guds egennamn JHWH, som det återges i den hebreiska bibeln. Detta egennamn är Guds ’förbundsnamn’ som används när Gud talar till det judiska folket på ett förtroligt sätt.” h

J53

Thomas Cuming Hall, The Messages of Jesus According to the Synoptists (The Discourses of Jesus in the Gospels of Matthew, Mark, and Luke), New York 1901. Denna parafras använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. i

J54

Philip Adam Delaporte, Bibel Ñaran aen Gott, Ñarana Testament Õbwe me Testament Etsimeduw Õañan (Bibeln, på nauruanska), New York 1918; nytryck av Bible Society in the South Pacific, Suva (Fiji) 2005. Denna översättning använder ”Jehova” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. j

J55

Merlin W. Ennis m.fl., Embimbiliya Li Kola (Bibeln, på umbundu), Luanda (Angola) 1963. Denna översättning använder ”Yehova” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. k

J56

Ke Kauoha Hou a Ko Kakou Haku e Ola’i, a Iesu Kristo (Nya testamentet, på hawaiiska), American Board of Commissioners for Foreign Missions, Oahu (Hawaii) 1835. Denna översättning använder ”Iehova” i huvudtexten till flera verser. l

J57

Hiram Bingham II, Te Nu Tetemanti, ae ana Taeka Ara Uea ao ara Tia Kamaiu are Iesu Kristo, ae Kaetaki man Taetaen Erene (Nya testamentet, på kiribati), New York 1901. Denna översättning använder ”Iehova” i huvudtexten till flera verser. a

J58

Robert Lamb, Dal Co Mu Biale Saint Luke Terhu (Lukasevangeliet, på lonwolwol), Dunedin (Nya Zeeland) 1899. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. b

J59

John Geddie, John Inglis m.fl., Intas-Etipup Mat u Iesu Kristo, Natimarid Uja, im Natimi Imyiatamaig Caija (Nya testamentet, på aneityum), London 1863. Denna översättning använder ”Ihova” i huvudtexten till flera verser. c

J60

Nya testamentet (på cherokee), reviderad av Charles Cutler Torrey, New York 1860. Denna översättning använder ”Yihowa” i huvudtexten till flera verser. d

J61

Daniel Crawford, Ntestamente Yipia ya Nkambo Wetu ni Mupurushi Yesu Kristu (Nya testamentet, på chiluva), Livingstonia (Malawi) 1904. Denna översättning använder ”Yehova” i huvudtexten till flera verser. e

J62

A.A. Carscallen, Injili Mar Mathayo (Matteusevangeliet, på dholuo), London 1914. Denna översättning använder ”Yawe” i huvudtexten till åtminstone en vers. f

J63

Lancelot Shadwell, The Gospels of Matthew, and of Mark, Newly Rendered Into English; With Notes on the Greek Text, London 1861. Denna översättning använder ”JEHOVAH” i huvudtexten till flera verser. g

J64

Edward Harwood, A Liberal Translation of the New Testament, London 1768. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. h

J65

The Restoration of Original Sacred Name Bible, reviderad av Missionary Dispensary Bible Research, Buena Park (Kalifornien USA) 1970. Denna översättning använder ”YAHVAH” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. i

J66

The Scriptures, Institute for Scripture Research, tredje upplagan, Sydafrika 2010. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. j

J67

John William Charles Wand, The New Testament Letters​—Prefaced and Paraphrased, Melbourne (Australien) 1944. Denna parafras använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. k

J68

George Barker Stevens, The Messages of Paul (Arranged in Historical Order, Analyzed, and Freely Rendered in Paraphrase, with Introductions), New York 1900. Denna parafras använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. l

J69

Wilfrid H. Isaacs, The Epistle to the Hebrews with some interpretive suggestions, London 1933. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. a

J70

Edward Grimes, The Apocalypse: A Revised Version in English, of the Revelation with Notes, Historical and Explanatory, Newport-on-Usk (Storbritannien) 1891. Denna översättning använder ”Yahweh” i huvudtexten till flera verser. b

J71

Abner Kneeland, The New Testament; Being the English Only of the Greek and English Testament, Philadelphia (Pennsylvania, USA) 1823. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. c

J72

Benjamin Wisner Bacon, The Gospel of the Hellenists, utgiven av Carl H. Kraeling, New York 1933. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. d

J73

Philip Doddridge, The Family Expositor: or, A Paraphrase and Version of the New Testament; with Critical Notes, and a Practical Improvement of Each Section, London 1739–1756. Denna parafras använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. e

J74

Frank Schell Ballentine, The Modern American Bible​—The Books of the Bible in Modern American Form and Phrase, With Notes and Introduction, New York 1899–1901. Denna översättning av de kristna grekiska skrifterna använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. f

J75

Robert Fellowes, The Guide to Immortality; or, Memoirs of the Life and Doctrine of Christ, by the Four Evangelists, London 1804. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten eller i fotnoterna till vissa verser. g

J76

A New Version of the Four Gospels; with notes critical and explanatory, by a Catholic (John Lingard), London 1836. Denna översättning använder ”The Lord (Jehova)” i huvudtexten till Matteus 22:44. h

J77

George Woosung Wade, The Documents of the New Testament, London 1934. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. i

J78

Benjamin Wisner Bacon, Studies in Matthew, New York 1930. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. j

J79

The New Testament, in an Improved Version, Upon the Basis of Archbishop Newcome’s New Translation, utgiven av Thomas Belsham m.fl., London 1808. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten eller i fotnoterna till vissa verser. k

J80

Benjamin Boothroyd, A New Family Bible, and Improved Version, From Corrected Texts of the Originals, Huddersfield (England) 1824. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten eller i fotnoterna till vissa verser eller i de förklarande kommentarerna, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. l

J81

The Holy Bible, Containing the Authorized Version of the Old and New Testaments, utgiven av John Tricker Conquest, London 1841. Denna översättning använder ”JEHOVAH” i huvudtexten till vissa verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. a

J82

Henry Hammond, A Paraphrase and Annotations Upon All the Books of the New Testament, London 1653. Denna parafras använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. b

J83

Joseph B. M’Caul, The Epistle to the Hebrews, in a Paraphrastic Commentary, London 1871. Denna parafras använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. c

J84

John Mead Ray, A Revised Translation and Interpretation of the Sacred Scriptures of the New Covenant, Glasgow (Skottland) 1815. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. d

J85

William Newcome, An Attempt Toward Revising Our English Translation of the Greek Scriptures, Dublin (Irland) 1796. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. e

J86

John S. Thompson, The Monotessaron; or, The Gospel History, According to the Four Evangelists, Baltimore (Maryland, USA) 1829. Denna översättning använder ”Jehovah” eller ”JEHOVAH” i huvudtexten till vissa verser. f

J87

Gilbert Wakefield, A Translation of the New Testament, London 1791. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. g

J88

Thomas Newberry, The Newberry Bible (vanligen kallad The Englishman’s Bible), London 1890. I denna översättning förekommer ”LORD” med en versal följt av kapitäler i huvudtexten till många verser, med marginalanteckningar som uppmärksammar gudsnamnet ”Jehovah”, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. h

J89

George Barker Stevens, The Messages of the Apostles (The Apostolic Discourses in the Book of Acts and the General and Pastoral Epistles of the New Testament), New York 1900. Denna parafras använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. i

J90

Frank Daniels, A Non-Ecclesiastical New Testament, 2016. Denna översättning använder ”Yahweh” i huvudtexten till flera verser. I de inledande orden gör översättaren följande uttalande under rubriken ”The Divine Name” (Gudsnamnet): ”Varje gång tetragrammet förekommer i ett citat från den hebreiska bibeln (som återgetts Κυριος [Herre] i LXX) har den här översättningen använt det korrekta namnet, Yahweh. Det finns också andra ställen i NT [Nya testamentet], där Κυριος utan bestämd artikel står för gudsnamnet. I dessa fall används också formen Yahweh.” j

J91

Johann Babor, Uebersetzung des Neuen Testaments mit erklärenden Anmerkungen (Nya testamentet, på tyska), Wien (Österrike) 1805. Denna översättning använder ”Jhova” i huvudtexten eller i fotnoterna till vissa verser. k

J92

Ellsworth E. Harris och Royal J. Dye, Nsango ea Ndoci eki Malako o Kotaka (Markusevangeliet, på lolo (mongo), Bolengi (Kongo-Kinshasa) 1905. Denna översättning använder ”Yawe” i huvudtexten till vissa verser. l

J93

Janet M. Magiera, Aramaic Peshitta New Testament Translation, Truth or Consequences, New Mexico (USA) 2006. Denna översättning använder ”LORD” i huvudtexten till flera verser. I introduktionen står det: ”LORD är MARYA, vilket betyder Gamla testamentets LORD, YAHWEH.” a

J94

Phillip E. Goble, The Orthodox Jewish Bible, fjärde upplagan, New York 2011. Denna bibel använder ”Hashem” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. Ordet ”Hashem” kommer från det hebreiska uttrycket hashShẹm, som betyder ”Namnet” och som judar ofta använder som en ersättning för JHWH. b

J95

Pacto Mesiánico (Nya testamentet, på spanska), Academia Bíblica BEREA, Argentina 2010. Denna översättning använder ”YHWH” i huvudtexten till många verser. c

J96

Pablo Besson, El Nuevo Testamento (Nya testamentet, på spanska), Buenos Aires (Argentina) 1919. Denna översättning använder ”Jehová” i Lukas 2:15 och Judas 14. När ”Señor” (Herren) används i huvudtexten finns till flera verser en fotnot som nämner ”Jehová”, ”Yahvé” eller ”Jahvé”. År 1948 gavs en andra upplaga med titeln El Nuevo Testamento de Nuestro Señor Jesucristo ut. Denna upplaga fortsatte att använda ”Jehová” i Lukas 2:15 och Judas 14 och innehöll ett register över bibelställen där ”Señor” (Herren) i huvudtexten syftar på ”Jehová”, ”Yahvé” eller ”Jahvé”. d

J97

Eugène Casalis och Samuel Rolland, Livangeli tsa Yesu-Kereste Morena oa rona tse ’ngoliloeng ki Mareka le Yoanne (Lukas 1:5–2:17, 40–52, Matteus 2:1–21 och evangelierna Markus och Johannes, på sesotho), Kapstaden (Sydafrika) 1839. Denna översättning använder ”Yehofa” i huvudtexten till vissa verser. e

J98

George Campbell, The Four Gospels, Translated From the Greek, London 1789. Denna översättning använder ”Lord” i huvudtexten, med en fotnot till flera verser som nämner ”Jehovah”. f

J99

H.A. Robertson, Nam Numpusok Itevau eni Iesu Kristo Novsuromon Enugkos (Nya testamentet, på sie), Sydney (Australien) 1909. Denna översättning använder ”Iēhōva” i huvudtexten till flera verser. g

J100

Yisrayl B. Hawkins, The Book of Yahweh​—The Holy Scriptures, nionde upplagan, Abilene (Texas, USA) 1996. Denna översättning använder ”Yahweh” i huvudtexten till många verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. h

J101

The Sacred Scriptures, Assemblies of Yahweh, Bethel (Pennsylvania, USA) 1981. Denna översättning använder ”Yahweh” i huvudtexten till många verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. i

J102

Vincent T. Roth, A Critical and Emphatic Paraphrase of the New Testament, Pasadena (Kalifornien, USA) 2000; en utgivning av den reviderade upplaga som ursprungligen gavs ut 1963. Denna parafras använder ”JEHOVAH” i huvudtexten till flera verser. j

J103

Heinz Schumacher, Neues Testament mit Anmerkungen (Nya testamentet, på tyska), Tyskland 2002. Denna översättning använder ”JAHWE” i huvudtexten eller i fotnoterna till flera verser. k

J104

Adolf Pfleiderer, Das Neue Testament (Nya testamentet, på tyska), Langensteinbach (Tyskland) 2004; en utgivning av ett exemplar som först trycktes 1980. Denna översättning använder ”Jehova” i huvudtexten till flera verser. l

J105

Johann Jakob Stolz, Sämtliche Schriften des neuen Testaments (Nya testamentet, på tyska), andra upplagan, Zürich (Schweiz) 1795. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. a

J106

Biblia, Das ist: Alle bücher der H. Schrift des alten und newen Testaments (Bibeln, på tyska), utgiven av Johannes Piscator, Herborn (Tyskland) 1602–1604. Denna översättning använder ”HERR” i huvudtexten och har förklarande kommentarer som nämner ”JEHOVAH”, ”Jehováh” eller ”Jehovah” till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. b

J107

Neue Uebersetzung der Apostelgeschichte (Apostlagärningarna, på tyska), Halle (Tyskland) 1779. Denna översättning använder ”Jehovah” eller ”Jehoven” i huvudtexten till vissa verser. c

J108

Sebastian Mutschelle, Die heiligen Schriften des neuen Testaments (Nya testamentet, på tyska), München (Tyskland) 1789–1790. Denna översättning använder ”Jehova” eller ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. d

J109

A New Translation of the New Testament ... Extracted From the Paraphrase of the Late Philip Doddridge ... and Carefully Revised With an Introduction and Notes, London 1765. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. e

J110

Thomas Haweis, The Evangelical Expositor: or, A Commentary on the Holy Bible. Wherein the Sacred Text of the Old and New Testament Is Inserted at Large ... With Practical Observations, London 1765. Denna översättning använder ”JEHOVAH” i huvudtexten till vissa verser i de hebreiska skrifterna. Vid vissa förekomster av ”LORD” eller ”Lord” i huvudtexten, både i de hebreiska och i de kristna grekiska skrifterna, finns det en förklarande kommentar som nämner ”Jehovah”. f

J111

Rodolphus Dickinson, A New and Corrected Version of the New Testament ... to Which Are Subjoined a Few, Generally Brief, Critical, Explanatory, and Practical Notes, Boston (Massachusetts, USA) 1833. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser eller i förklarande noter. g

J112

Alden Bradford, Evangelical History: or a Narrative of the Life, Doctrines and Miracles of Jesus Christ ... Containing the Four Gospels and the Acts, Boston (Massachusetts, USA) 1813. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. År 1836 gav Bradford ut en revidering av evangelierna, och där används ”JEHOVAH” eller ”Jehovah” i huvudtexten till ytterligare verser eller i förklarande noter. h

J113

Edgar Taylor, The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ ... by a Layman, London 1840. Denna översättning använder ”Jehovah” i Apostlagärningarna 7:49. När ”LORD” eller ”Lord” används i huvudtexten finns en fotnot som nämner ”Jehovah” till flera verser. I förordet kan man läsa följande om ordet Kỵrios (Herren): ”Det är välkänt att detta ord används både i Gamla och i Nya testamentet för att visa en överordnad heder och ära ... Det används också i utvidgad betydelse om den Högste och används i LXX [Septuaginta] för att beskriva den hebreiska ’Jehova’.” i

J114

The New Covenant, studieutgåvan, utgiven av R.B. Banfield, 1995. Denna översättning använder ”LORD” i huvudtexten till flera verser. I avsnittet ”Om denna översättning” förklarar utgivaren: ”Ordet Herren återges med HERREN där det passar i citat från Gamla testamentet. När Herren återges med HERREN på andra ställen är det bara spekulativt och inte tänkt att vara ett teologiskt ställningstagande. I Gamla testamentet är HERREN en återgivning av det hebreiska YHWH och Herren en återgivning av det hebreiska Adonai. Båda orden är Kurios på grekiska, och om det ska stå med versaler här, och syfta på det särskiljande gudsnamnet, eller om det ska uppfattas som en benämning för bara en herre är upp till varje läsare att bedöma.” j

J115

The Restored Name King James Version, utgiven av Richard Lattier, 2001. Denna översättning använder ”YHWH” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. I introduktionen står det: ”I texten i The Restored Name King James Version har namnet på den himmelske Fadern, יהוה, skrivits ’YHWH’, vilket är en translitterering av de hebreiska bokstäverna. ... Vår förhoppning är att återinförandet av namnet på den allsmäktige Skaparen ... ska hjälpa läsaren att leva ett liv i vördnad för יהוה.” k

J116

Thomas Robinson, One Unity Resource Bible ... With Some Transliterated Hebrew Notations, 2016. Denna översättning använder ”ADONAI”, ”Yahweh” eller ”MarYah [Herren Jahve]” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. Tillägget på sidan 705 förklarar att det hebreiska ordet ”Yahweh” motsvarar den engelska översättningen ”LORD, GOD, The LORD, ADONAI, Jehovah”. l

J117

David H. Stern, Jewish New Testament, Clarksville (Maryland, USA) 1989. Denna översättning använder ”ADONAI” i huvudtexten med den tillhörande definitionen ”A·do·nai  – HERREN, Jehova” i ordförklaringarna som finns på varje sida. The Complete Jewish Study Bible, Peabody (Massachusetts, USA) 2016, fortsätter att använda ”ADONAI” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. I introduktionen till denna bibel förklarar Stern: ”De flesta engelska översättningar återger Namnet med ’HERREN’ skrivet på det här sättet, med versaler och kapitäler. The Complete Jewish Study Bible använder det hebreiska ordet ’ADONAJ’ mer än sex tusen gånger och då också med versaler och kapitäler (och kursiverat, som andra hebreiska ord) som en återgivning av tetragrammet.” Under rubriken ”Tetragrammet i Nya testamentet” säger han: ”Ordet ’ADONAJ’ används ... där jag, som översättare, menar att kurios är den grekiska återgivningen av tetragrammet.” a

J118

Ai Vola ni Veiyalayalati Vou i Jisu Karisito (Nya testamentet, på fiji), reviderad och utgiven av James Calvert, London 1858; publicerad tillsammans med Ai Vola Tabu, a ya e tu kina Na Veiyalayalati Makawa (Gamla testamentet, på fiji), reviderad och utgiven av James Calvert och Richard Burdsall Lyth, London 1864. Denna översättning använder ”Jiova” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. b

J119

Buk Baibel (Bibeln, på motu), utgiven av Bible Society of Papua New Guinea, 1959–1973. Denna översättning använder ”Iehova” eller ”IEHOVA” i huvudtexten till vissa verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. c

J120

James Baxley, Ko e Tohi Tapu Kātoa (Bibeln [reviderad västutgåva], på tonganska), 2018. Denna översättning använder ”Sihova” eller ”SIHOVA” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. d

J121

Eugène Casalis och Samuel Rolland, Testamente e Ncha ea Morena le Moluki oa Rona Yesu Kreste (Nya testamentet, på sesotho), Beerseba (Lesotho) 1855. Denna översättning använder ”Yehofa” i huvudtexten till vissa verser. e

J122

Vanuvei Eo e sepinien Vatlongos na mol-Vatimol xil niutestamen e rute te oltestamen (Nya testamentet, Rut och Jona, på sydöstlig ambrym), utgiven av Wycliffe Bible Translators, Inc., 2015. Denna översättning använder ”Iahova” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. f

J123

Yesu Keriso da Bino Dave (Markus, Lukas och Apostlagärningarna, på binandere), utgiven av Wycliffe Bible Translators, Inc., 2014. Denna översättning använder ”BADARI” i huvudtexten med en fotnot som nämner ”Jehovah” till vissa verser. g

J124

William Wye Smith, The New Testament in Braid Scots, Paisley (Skottland) 1901. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. h

J125

Loina Hauhauna (Nya testamentet, på bunama), utgiven av Wycliffe Bible Translators, Inc., 2015; ursprungligen utgiven av Bible Society of Papua New Guinea, Port Moresby (Papua Nya Guinea) 1991. Denna översättning använder ”Yehoba” i huvudtexten till flera verser. i

J126

Stephen R. Riggs och Thomas S. Williamson, Dakota wowapi wakan kin och Wicoicage wowapi, mowis owa: qa wicoie wakan kin, Salomon Kaga pejihuta wicaśta (Nya testamentet, 1 Moseboken och Ordspråksboken, på dakota), New York 1865. Denna översättning använder ”Jehowa” i huvudtexten till vissa verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. j

J127

John McKittrick och F.T. McKittrick, Nsango Yandoci yo kotamaki la Luka (Lukasevangeliet, på nkundu), utgiven av Congo Balolo Mission, Bonginda (Kongo) 1895. Denna översättning använder ”Yova” i huvudtexten till vissa verser. k

J128

Kálaad Zɛmbî: Sɔ̧ á Gúgwáan (Nya testamentet, på makaa), utgiven av Wycliffe Bible Translators, Inc., 2014. Denna översättning använder ”Yawé” i huvudtexten till flera verser eller i fotnoterna. l

J129

Pulu Yili-nga Ung Konale (Nya testamentet, på bo-ung [mara-gomu]), utgiven av Wycliffe Bible Translators, Inc., 2004. Denna översättning använder ”Yawe” i huvudtexten till flera verser. a

J130

Nzryrngrkxtr Kc Ate: Rut x Sam (Nya testamentet, Rut och Psalmerna, på natügu), utgiven av Bible Society of the South Pacific, Solomon Islands Translation Advisory Group och Wycliffe Bible Translators, Inc., 2008. Denna översättning använder ”Yawe” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. Tillägget på sidan 530 visar att ”Yawe (Yahweh)” motsvarar det grekiska ”kurios” och det engelska ”the LORD”. b

J131

Kaem Ko Den (Nya testamentet och delar av Gamla testamentet, på waskia), reviderad av Bible Society of Papua New Guinea och Wycliffe Bible Translators, 2014. Denna översättning använder ”Yawe” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. Tillägget på sidan 726 och 727 visar att ”Jawe” (eller ”Yawe”) motsvarar det hebreiska ”JHWH”, det grekiska ”Kurios” och de engelska ”LORD”, ”Jahweh”, ”Jehovah”. c

J132

Buka Vivivireina Parivainuaḡana Wadubona Ḡuta Vinevine ma Mark ma Acts (delar av Gamla testamentet, Markus och Apostlagärningarna, på wedau), utgiven av Wycliffe Bible Translators, Inc., 2010. Denna översättning använder ”BADA” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. I en fotnot till 1 Moseboken 2:7 står det att ”BADA” syftar på ”Yahweh”, eller ”Jehovah”. d

J133

Tus Votut en selusien ten out Voum niutestamen ka tei en oltestamen (delar av Bibeln, på paama), utgiven av Wycliffe Bible Translators, Inc., 2015. Denna översättning använder ”Iahova” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. e

J134

Te akʼaʼj tuʼjal tuj tuʼjal qtata Dios (Nya testamentet, på tektiteko), utgiven av Wycliffe Bible Translators, Inc., 2003. Denna översättning använder ”Dios” i huvudtexten med en fotnot till vissa verser som nämner ”YHWH” eller ”Yawe”. f

J135

Moses Lowman, A Paraphrase and Notes on the Revelation of St. John, London 1737. Denna parafras använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. g

J136

George A. Blair, The Documents of the New Treaty between YHWH and the Human Race​—A New Testament for Readers, USA 1996. Denna översättning använder ”YHWH” eller ”LORD” i huvudtexten till flera verser. I introduktionen till denna bibel förklarar översättaren att hans syfte är att ”presentera en översättning där orden förmedlar något av den innebörd som måste ha funnits i originalet till nutida läsare”. När det gäller gudsnamnet skriver han: ”Det skrevs som allt annat på hebreiska med enbart konsonanter, och läsaren förväntades fylla i de rätta vokalerna på rätt ställe. ... Jag har valt att lämna det som det var, YHWH.” h

J137

Alvin Cordes, The Translators New Testament, USA 2005. Denna översättning använder ”LORD (Jehovah)” eller ”LORD” i huvudtexten till en del verser. i

J138

2001 Translation: An American English Bible, utgiven av Jim Wheeler, USA 2001. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. I den förklarande noten ”Jehovah (יהוה)” finns följande uttalande under rubriken ”Jehovah in the NT” (Jehova i Nya testamentet): ”Vi är bibelöversättare (inte lärare); våra slutsatser om detta [bruket av namnet Jehova] grundar sig därför uteslutande på vår forskning, inte på en önskan att göra ett religiöst ställningstagande. ... Det här är en bibel som använder Guds namn i Den kristna erans skrifter [Nya testamentet].” j

J139

Conrad Neander, Epistolæ anniversariæ, quæ Dominicis diebus ac Sanctorum festis præcipuis in Ecclesia præleguntur Ebrææ iam recens ex Græco textu ac Syra Paraphrasi factæ ... Et nunc demum Ebraice, Græce, Latine, ac Germanice. Editæ opera ac cum præfatione (Kyrkoårets brev, på hebreiska, grekiska, latin och tyska), Leipzig 1586. Denna översättning använder יהוה, ”DOMINO” eller ”HERR” i huvudtexten till vissa verser och ”Iehoua” i de förklarande kommentarerna till de flesta av dessa verser. I sin kommentar till tetragrammet skriver Neander ”יהוה Iehoua, inte Ioua, Guds outsägliga och heliga Namn”. k

J140

Johann Heinrich Callenberg och Friedrich Albrecht Christiani, Epistola ad Hebraeos (Paulus brev till hebréerna, på hebreiska och latin), Halle (Tyskland) 1734. Den hebreiska översättningen använder יהוה i huvudtexten till vissa verser. l

J141

Johann Heinrich Callenberg och Heinrich Christian Immanuel Frommann, Evangelium Lucae (Lukasevangeliet, på hebreiska och latin), Halle (Tyskland) 1735–1737. Den hebreiska översättningen använder יהוה i huvudtexten till vissa verser. a

J142

Walther Herbst, בשורת המשיח ביד מרקוס המבשר, Euangelium divi Marci (Markusevangeliet, på hebreiska), Wittenberg (Tyskland) 1575. Denna översättning använder יהוה i huvudtexten till vissa verser. b

J143

Hugh J. Schonfield, בשורת מתי, An Old Hebrew Text of St. Matthew’s Gospel, Edinburgh (Skottland) 1927. Denna översättning av Jean du Tillets בשורת מתי, Euangelium Hebraicum Matthæi, använder ”Lord” eller ”God” i huvudtexten med en fotnot som visar att en kortform av tetragrammet förekommer i grundtexten till vissa verser. Fotnoten till Matteus 1:22 förklarar att ”återgivningen av tetragrammet med tre jod יּיּיּ som förekommer i hela den hebreiska texten återges på liknande sätt i ... andra hebreiska dokument”. c

J144

Diego Ascunce, Traducción Kadosh Israelita Mesiánica (Bibeln, på spanska), reviderad studieutgåva, San José (Costa Rica) 2005. Denna översättning använder ”YAHWEH” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. På titelsidan finns följande uttalande: ”Denna översättning har bevarat de hebreiska rötterna till Kadoshim-skrifterna och har även bevarat gudsnamnet YAHWEH Elohim.” d

J145

Las Sagradas Escrituras (Bibeln, på spanska), reviderad av Yosef Aharoni, Camuy (Puerto Rico) 2007–2008. Denna översättning använder ”YHWH” i huvudtexten till många verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. e

J146

Yosef Koniuchowsky, Las Escrituras de Restauración Edición del Nombre Verdadero (Bibeln, på spanska), North Miami Beach (Florida, USA) 2010. Denna översättning använder יהוה, ”Yahweh”, ”MarYah” eller en kombination av יהוה och ”Yahweh” eller ”MarYah” i huvudtexten till många verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. Översättaren förklarar: ”Vår avsikt med att ge ut ... [den här utgåvan] är att tillhandahålla ... en översättning som framför allt upphöjer och bekantgör de rätta namnen på YHWH och på Yahshua, så som de ursprungligen förekom.” f

J147

Kitbé Haqódesh Las Sagradas Escrituras Versión Israelita Nazarena (Bibeln, på spanska), utgiven av José A. Álvarez, Isabela (Puerto Rico) 2012. Denna översättning använder ”Yahweh” i huvudtexten till många verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. I inledningen finns följande uttalande under rubriken ”Det heliga namnet”: ”I den här speciella utgåvan ... använder vi Namnet med dess vokaler, Yahweh, det heliga namn som Skaparen själv valde för att uppenbara vem han är.” g

J148

Ai Vola ni Veiyalayalati vou ni noda Turaga kei na nodai Vakabula ko Jisu Kraisiti (Nya testamentet, på den fijianska Baudialekten), reviderad och utgiven av John Watsford m.fl., Viwa (Fiji) 1853. Denna översättning använder ”Jiova” i huvudtexten till vissa verser. h

J149

O le Feagaiga Fou a lo tatou Alii o Iesu Keriso (Nya testamentet, på samoanska), British and Foreign Bible Society, London 1849. Denna översättning använder ”Ieova” i huvudtexten till flera verser. i

J150

Koe Tohi oe Fuakava Foou a ho tau eiki moe fakamoui ko Jisu Kalaisi (Nya testamentet, på tonganska), reviderad av Thomas Adams m.fl., London 1852. Denna översättning använder ”Jihova” i huvudtexten till flera verser. j

J151

Koe tohi Tabu Kotoa: aia oku i ai ae tohi Tabu Motua, bea moe tohi oe Fuakava Foou (Bibeln, på tonganska), reviderad och utgiven av Thomas West m.fl., London 1860–1862. Denna översättning använder ”Jihova” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. k

J152

Theophilus S. Schumann, Act Apostelnu (Apostlagärningarna, på arawak), utgiven av Theodore Shultz, New York 1850. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. l

J153

Lancelot Edward Threlkeld, Evangelion unni ta Jesu-ūm-ba Christ-ko-ba upatōara loūka-umba (Lukasevangeliet, på awabakal), Sydney (Australien) 1891, första tryckningen av det manuskript som översattes och reviderades 1831–1857. Denna översättning använder ”Yehóa” i huvudtexten till vissa verser. a

J154

A.E. Scrivener m.fl., Mbengu Etemu embe Yesu Masiya e nkolo mpe mokosoli o biso (Nya testamentet, på bangi), reviderad utgåva, Bolobo Mission, Kongo 1922. Denna översättning använder ”Yawe” i huvudtexten till flera verser. b

J155

G. M’Queen, Sango Iam. Ya Matiu e Lĕndĕkidi (Matteusevangeliet, på benga), New York 1858. Denna översättning använder ”Jĕhova” i huvudtexten till flera verser. c

J156

H.D. Brown, Nsango e ilo inki Yesu bobiki eketemeki la Luka (Lukasevangeliet, på bolia), Ntondo (Kongo) 1936. Denna översättning använder ”Yawe” i huvudtexten till Lukas 3:4. d

J157

John Clarke, Introduction to the Fernandian Tongue, andra upplagan, Berwick-on-Tweed (England) 1848. Detta verk innehåller en översättning av Matteusevangeliet, kapitel 3–5, till bube. Den använder ”Yehovah” i huvudtexten till vissa verser. e

J158

Gustavus Reinhold Nyländer, Book hoa Matthew (Matteusevangeliet, på bullom so), London 1816. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. f

J159

Gotthilf Traugott Zachariae, Paraphraseische Erklärung des Briefes an die Hebräer (Paulus brev till hebréerna, på tyska), Göttingen (Tyskland) 1771. Denna parafras använder ”Jehova” i huvudtexten eller i fotnoterna till vissa verser. g

J160

Carl Friedrich Bahrdt, Das Neue Testament (Nya testamentet, på tyska), Berlin 1783. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser. h

J161

Johann Otto Thiess, Das Neue Testament oder die heiligen Bücher der Christen (Nya testamentet, med Matteusevangeliet till Apostlagärningarna, på tyska), Leipzig 1794–1800. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser. i

J162

Rudolf Paul, Bibel für Schwoba: Die schwäbische Bibelübersetzung (Bibeln, på den tyska dialekten schwabiska), Balingen (Tyskland) 2008. Denna översättning använder ”JAHWE” eller ”Jahwe” i huvudtexten till vissa verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. I förordet förklarar översättaren: ”Det jag särskilt lade märke till under översättningsarbetet var att gudsnamnet JAHWE nämns nästan sex tusen sex hundra gånger i Gamla testamentet ... Det faktum att namnet JAHWE förekommer så ofta i Gamla testamentets skrifter har fått mig att tänka en hel del ... Min förhoppning är att detta verk ska hjälpa många människor att känna en sådan inre förtrolighet med de heliga skrifternas goda nyheter och att finna frid i det, som jag har gjort. All ära, lovprisning och tacksamhet går till JAHWE, som talar till oss i denna bok.” j

J163

R. Goebel m.fl., Niu Testament ad ndorlaben adu Jesu Kristo i bolumiadu (Nya testamentet, på lele [Manus]), Sydney (Australien) 1956. Denna översättning använder ”Jehova” i huvudtexten till flera verser. k

J164

David Jones, David Griffiths m.fl., Ny Teny n’Andriamanitra, atao hoe, Tesitamenta ’ny Jesosy Kraisty (Nya testamentet, på malagassiska), Antananarivo (Madagaskar) 1830. Denna översättning använder ”Jehovah” eller ”JEHOVAH” i huvudtexten till flera verser. l

J165

Ny Baiboly, izany hoe, ny soratra masina rehetra amy ny Faneken-Taloha sy ny Fanekem-Baovao (Bibeln, på malagassiska), reviderad av David Griffiths m.fl., London 1855–1865. Denna översättning använder ”Iehôvah” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. a

J166

William Edward Cousins, Lars Nilsen Dahle, Josefa Andrianaivoravelona m.fl., Ny Soratra Masina, dia ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao (Bibeln, på malagassiska), London 1889; Revision Committee’s Version, 1887. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. b

J167

Bateli Vavaluna Sampela hap Buk Baibel long tokples Misima-Paneati long Niugini (Nya testamentet och delar av Gamla testamentet, på misima-paneati), utgiven av Wycliffe Bible Translators m.fl., 1947–2018. När Nya testamentet gavs ut första gången i Sydney i Australien år 1947 använde den här översättningen ”Iehova” i huvudtexten. Senare upplagor använder ”Yehoba” i huvudtexten till flera verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. c

J168

Leonard P. Brink, Frederick G. Mitchell m.fl., Mozes bi naltso̱s aḷse̱dihigi Ġodesẓi̱ẓ holyẹhigi inda yistai̱ni̱ḷḷi ba Hani Mark naltso̱s ye̱ yiki-iscinigi (Första Moseboken och Markusevangeliet, på navajo), New York 1910. Denna översättning använder ”Jehovah” i huvudtexten till vissa verser i båda bibelböckerna. År 1917 publicerade Brink och Mitchell God Bîzad, som innehöll en revidering av deras arbete och ytterligare bibelböcker som andra översättare bidragit med. I den upplagan används återgivningen ”Jîho’vah” i huvudtexten till vissa verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. d

J169

Szymon Budny, Nowy Testament (Nya testamentet, på polska), Łęczyca (Polen) 1574. Denna översättning använder ”Jehowa” i huvudtexten till vissa verser i Matteusevangeliet. e

J170

Pulu Yemonga Ungu Kondemo (Nya testamentet, på kala [dialekt av umbu-ungu]), utgiven av Wycliffe Bible Translators, 1995. Denna översättning använder ”Yawe” eller ”Yawene” i huvudtexten till vissa verser. f

J171

Pulu Yemonga Ungu Kondemo (Nya testamentet, på no penge [dialekt av umbu-ungu]), utgiven av Wycliffe Bible Translators, 1995. Denna översättning använder ”Yawe” eller ”Yawene” i huvudtexten till vissa verser. g

J172

John Gillan, Erijen ga me res se Iesu Kristo rege Marik ko rege Luk ko nololien ne Apostol niri (Markusevangeliet, Lukasevangeliet och Apostlagärningarna, på uripiv), Melbourne (Australien) 1893–1905; utgiven av Council of the British & Foreign Bible Society i Australien 1957. Denna översättning använder ”Iova” i huvudtexten till flera verser. h

J173

Newton Adams, Incuadi Yesibini Yabafundayo. Gokuzalua, Nokuenza, Nokufa, kuka Jesus Kelistus (Utvalda delar av evangelierna och Gamla testamentet, på zulu), Port Natal (Sydafrika) 1841. Denna översättning använder ”Jehova” i huvudtexten till vissa verser, både i de hebreiska skrifterna och i de kristna grekiska skrifterna. i

J174

Jacob Ludwig Döhne, Incwadi ka Paule e balelwe Amaromani (Romarbrevet, på zulu), Port Natal (Sydafrika) 1854. Denna översättning använder ”Jehova” i huvudtexten till vissa verser. j

J175

John William Colenso, Ivangeli eli-yingcwele eli-baliweyo g’Umatu [Reprinted, with some alterations, from the Translation published by the American Missionaries] (Matteusevangeliet, på zulu), London 1855. Denna översättning använder ”YEHOVA” eller ”Yehova” i huvudtexten till vissa verser. k

J176

Lewis Grout, Imisebenzi Yabatunywa: i kumšelwe ngabafundisi ba Semerika ngokwa ’maZulu (Apostlagärningarna, på zulu), Msunduzi (Sydafrika) 1859. Denna översättning använder ”Yehova” i huvudtexten till Apostlagärningarna 2:20. l

J177

Seth Bradley Stone, Ivangeli Ngokuloba ku ka Johane (Johannesevangeliet, på zulu), Durban (Sydafrika) 1860. Denna översättning använder ”Jehova” i huvudtexten till Johannes 12:13. a

J178

John William Colenso, Izindab’ezinhle ezashunyayelwa ku’bantu ng’uJesu-Kristo inkosi yetu (Nya testamentet, på zulu), utgiven av Harriette Emily Colenso, London 1897. Denna översättning använder ”YAHWE” i huvudtexten till flera verser. b

a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k b c f h k l a b c HEBREISK översättning av de kristna grekiska skrifterna

a d e i j k l a b g h i g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j a b f h i j e f g h i j k l a g h i j ENGELSK översättning av de kristna grekiska skrifterna

g c d e f g h i j k l a b c d e f j k l a b c d e f k l c d e g k l a b c d b c d e f g h i j k l a b c d e f d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b Översättning av de kristna grekiska skrifterna till ANNAT SPRÅK

l REFERENSVERK