Johannes uppenbarelse 20:1–15

20  Och jag såg en ängel komma ner från himlen med avgrundens nyckel,+ och han hade en stor kedja i handen.  Och han grep draken,+ den forntida ormen,+ som är djävulen+ och Satan,+ och band honom för 1 000 år.  Han kastade ner honom i avgrunden+ och låste och förseglade den, så att han inte längre skulle kunna vilseleda nationerna förrän de 1 000 åren hade gått. Efter det kommer han att släppas lös en kort tid.+  Och jag såg troner, och de som satt på dem fick myndighet att döma. Ja, jag såg själarna* som hade avrättats* för att de hade vittnat om Jesus och talat om Gud, ja de som inte hade tillbett vilddjuret eller dess bild och inte tagit emot märket på sin panna och sin hand.+ De fick liv och regerade som kungar tillsammans med Kristus+ i 1 000 år.  Detta är den första uppståndelsen.+ (De andra döda+ fick inte liv förrän de 1 000 åren hade gått.)  Lyckliga och heliga är alla som har del i den första uppståndelsen.+ Den andra döden+ har ingen makt över dem.+ De ska vara Guds och Kristus präster+ och regera som kungar tillsammans med honom* under de 1 000 åren.+  Och när de 1 000 åren har löpt ut ska Satan släppas lös ur sitt fängelse.  Han ska gå ut och vilseleda nationerna som är i jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till kriget. Deras antal är som sanden i havet.  Och de ska rycka fram över hela jorden och omringa de heligas läger och den älskade staden. Men det ska komma eld från himlen och förtära dem.+ 10  Och djävulen, som hade vilselett dem, ska kastas i sjön av eld och svavel, där både vilddjuret+ och den falske profeten redan är.+ Och de ska plågas* dag och natt i evigheters evighet. 11  Jag såg en stor vit tron och honom som satt på den.+ Jorden och himlen flydde för honom,+ och det fanns inte längre någon plats för dem. 12  Och jag såg de döda, både höga och låga, stå inför tronen, och bokrullar öppnades. Och en annan bokrulle öppnades, livets bokrulle.+ De döda blev dömda efter det som stod skrivet i bokrullarna, efter sina gärningar.+ 13  Havet gav tillbaka de döda som fanns i det, och döden och graven* gav tillbaka de döda som fanns i dem, och var och en blev dömd efter sina gärningar.+ 14  Döden och graven* kastades i eldsjön,+ som representerar den andra döden.+ 15  Och alla som inte var inskrivna i livets bok+ kastades i eldsjön.+

Fotnoter

Se Ordförklaringar och not till Upp 6:9.
Ordagrant ”avrättats med yxa”.
Dvs. Kristus.
Eller ”spärras in”, ”fängslas”.
Eller ”Hades”, dvs. den bildliga plats dit människor kommer när de dör. Se Ordförklaringar.
Eller ”Hades”, dvs. den bildliga plats dit människor kommer när de dör. Se Ordförklaringar.

Studienoter

Media