Johannes uppenbarelse 15:1–8

15  Jag såg ett annat tecken i himlen, stort och märkligt: sju änglar+ med sju plågor. Det är de sista plågorna, för efter dem är Guds vrede stillad.+  Och jag såg något som såg ut som ett glasklart hav+ vars innehåll var blandat med eld. Vid det glasklara havet stod de som hade segrat+ över vilddjuret och dess bild+ och det tal som motsvarar namnet,+ och de höll Guds harpor i sina händer.  De sjöng Guds tjänare Moses sång+ och lammets+ sång: ”Stort och enastående är allt du gör,+ Jehova* Gud, den Allsmäktige.+ Rättfärdiga och sanna är dina vägar,+ evighetens Kung.+  Vem skulle inte respektera dig, Jehova,* och ära ditt namn? Det är ju bara du som är lojal.+ Alla nationerna ska komma och tillbe inför dig,+ för dina rättfärdiga domar har uppenbarats.”  Efter detta såg jag helgedomen i Vittnesbördets tält+ öppnas i himlen,+  och de sju änglarna med de sju plågorna+ kom ut från helgedomen. De var klädda i glänsande, rent linne och hade bälten av guld spända kring bröstet.  Och en av de fyra levande varelserna gav de sju änglarna sju guldskålar fulla av Guds vrede,+ han som lever i evigheters evighet.  Och helgedomen fylldes med rök på grund av Guds härlighet+ och kraft. Och ingen kunde gå in i helgedomen förrän de sju änglarnas sju plågor+ var fullbordade.

Fotnoter

Studienoter

Media