Johannes uppenbarelse 13:1–18

13  Och den* ställde sig på sanden vid havet. Och jag såg ett vilddjur+ stiga upp ur havet,+ och det hade tio horn och sju huvuden. På vart och ett av de tio hornen satt det en krona,* och på huvudena hade det hädiska namn.  Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, men det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och vilddjuret fick sin makt+ och sin tron och stor myndighet från draken.+  Ett av vilddjurets huvuden såg ut att ha blivit dödligt sårat, men såret hade läkts,+ och hela jorden följde vilddjuret med beundran.  Man tillbad draken, eftersom det var den som hade gett vilddjuret myndighet. Och man tillbad vilddjuret och sa: ”Vem är som vilddjuret, och vem kan föra krig mot det?”  Och vilddjuret fick en mun som skröt och hädade, och det fick myndighet att göra som det ville i 42 månader.+  Och det öppnade sin mun och hädade+ Gud, hans namn och hans boning, ja dem som bor i himlen.+  Och det fick tillåtelse att strida mot de heliga och besegra dem.+ Och det fick myndighet över alla stammar, folk, språk och nationer.  Och alla som bor på jorden kommer att tillbe det. Från världens grundläggning har inte en enda av dem fått sitt namn inskrivet i livets bokrulle,+ som tillhör lammet som var slaktat.+  Om någon har öron ska han höra.+ 10  Är det någon som är bestämd för fångenskap, så är det i fångenskap han ska hamna. Är det någon som dödar med svärd,* så kommer han att dödas med svärd.+ Här behöver de heliga+ uthållighet+ och tro.+ 11  Sedan såg jag ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm, men det började tala som en drake.+ 12  Detta vilddjur utövar det första vilddjurets+ hela myndighet i dess närvaro, och det tvingar jorden och dem som bor på den att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade läkt.+ 13  Det gör stora tecken inför ögonen på alla människor – det får till och med eld att komma ner från himlen till jorden. 14  Det vilseleder dem som bor på jorden med hjälp av de tecken som det hade fått makt att utföra i vilddjurets närvaro. Och det uppmanar dem som bor på jorden att göra en bild+ av* vilddjuret som hade blivit sårat av ett svärdshugg och ändå överlevt.+ 15  Och det fick tillåtelse att blåsa liv* i vilddjurets bild, så att vilddjurets bild både kunde tala och kunde se till att alla som vägrar tillbe vilddjurets bild blir dödade. 16  Och det tvingar alla – både stora och små, rika och fattiga, fria och slavar – att bli märkta på högra handen eller på pannan+ 17  för att ingen ska kunna köpa eller sälja om de inte har fått märket: vilddjurets namn+ eller det tal som motsvarar namnet.+ 18  Här behövs vishet. Den som har insikt, han ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och talet är 666.+

Fotnoter

Dvs. draken.
Ordagrant ”ett diadem”.
Eller möjligen ”som ska dödas med svärd”.
Ordagrant ”åt”.
Eller ”livsande”.

Studienoter

Media