Psalmerna 9:1–20

Till musikledaren, enligt Mut-Labbẹn.* En sång av David. א [Alef] 9  Jag ska prisa dig, Jehova, av hela mitt hjärta,jag ska berätta om allt underbart du gjort.+   Jag ska jubla över dig, jag ska glädja mig,jag ska hylla ditt namn i sång,* du den Högste.+ ב [Bet]   När mina fiender drar sig tillbaka+kommer de att falla och förgås inför dig.   För du försvarar min rätt,du sitter på din tron och dömer rättvist.+ ג [Gimel]   Du har tillrättavisat nationer+ och tillintetgjort de onda,du har utplånat deras namn för all framtid.   Fienden är krossad för alltid,du har ryckt upp deras städer med rötterna,och minnet av dem ska blekna bort.+ ה [He]   Men Jehova ska sitta på sin tron för evigt.+ Han har gjort sin tron orubblig och dömer rättvist.+   Med rättfärdighet ska han döma dem som bor på jorden,*+han ska avkunna rättvisa domar över nationerna.+ ו [Waw]   Jehova är en säker tillflykt* för de förtryckta,+en säker tillflykt i svåra tider.+ 10  De som känner ditt namn litar på dig,+du sviker aldrig dem som söker dig, Jehova.+ ז [Zajin] 11  Lovprisa Jehova i sång, han som bor på Sion,berätta för folken om allt han har gjort.+ 12  Han kommer ihåg de förtryckta och hämnas deras blod,+han glömmer inte deras rop på hjälp.+ ח [Het] 13  Visa mig godhet, Jehova, se hur jag förtrycks av dem som hatar mig,du som lyfter upp mig från dödens portar,+ 14  så att jag kan berätta om dina berömvärda gärningar i Sions* portar+och jubla över den räddning du ger.+ ט [Tet] 15  Nationerna har fallit i den grop de grävt,deras fot har fastnat i nätet de dolt.+ 16  Jehova gör sig känd genom sina domar.+ Den onde har fastnat i sin egen fälla.+ Higgajọn.* (Selah) י [Jod] 17  De onda ska fara ner i graven,*alla nationer som glömmer Gud. 18  Men de fattiga ska inte vara bortglömda för alltid,+och de ödmjukas hopp ska aldrig förblekna.+ כ [Kaf] 19  Grip in, Jehova! Låt inte en dödlig människa få övertaget. Låt nationerna bli dömda i din närvaro.+ 20  Sätt skräck i nationerna, Jehova,+låt dem inse att de blott är människor.* (Selah)

Fotnoter

Eller ”med musik”.
Eller ”i det fruktbara landet”.
Eller ”säker höjd”.
Ordagrant ”dottern Sions”.
Eller ”Sheol”, dvs. den bildliga plats dit människor kommer när de dör. Se Ordförklaringar.
Eller ”dödliga människor”.

Studienoter

Media