Psalmerna 60:1–12

Till musikledaren, på ”Påminnelsens lilja”. Miktạm.* Till undervisning. Av David, när han stred mot Aram-Naharạjim och Aram-Soba och då Joab återvände och slog ner 12 000 edoméer i Saltdalen.+ 60  Gud, du förkastade oss, du bröt igenom vårt försvar.+ Du blev vred, men ta oss tillbaka igen!   Du fick jorden att bäva, du fick den att rämna. Laga sprickorna, för den störtar samman.   Du lät ditt folk uppleva en svår tid. Du gav oss vin, och vi drack och raglade omkring.+   Ge* ett tecken åt dem som respekterar dig,så att de kan fly och undgå bågens pilar. (Selah)   Rädda oss med din högra hand, och svara oss,så att de som du älskar kan bli räddade.+   Gud har talat i sin helighet:* ”Jag ska jubla och ge Sikem som ett arv,+jag ska mäta upp Sukkots dal.*+   Gilead tillhör mig, och Manasse+ tillhör mig,Efraim är hjälmen på mitt huvud,*Juda är min härskarstav.+   Moab är mitt tvättfat.+ Över Edom kastar jag min sandal.+ Över Filisteen jublar jag i triumf.”+   Vem ska föra mig till den belägrade* staden? Vem ska leda mig till Edom?+ 10  Det ska du göra, Gud, du som har förkastat oss,du som inte längre drar ut med våra arméer.+ 11  Hjälp oss i vår nöd,för människors räddning är ingenting värd.+ 12  Gud ska ge oss kraft,+han ska trampa ner våra fiender.+

Fotnoter

Eller möjligen ”Du har gett”.
Eller möjligen ”på sin heliga plats”.
Eller ”lågslätt”.
Ordagrant ”mitt huvuds fästning”.
Eller möjligen ”befästa”.

Studienoter

Media