Psalmerna 51:1–19

Till musikledaren. En sång av David, när profeten Natan kom in till honom efter att David legat med Batsẹba.+ 51  Hjälp mig, Gud, i din lojala kärlek.+ Utplåna mina synder i din stora barmhärtighet.+   Tvätta mig ren från all min skuld,+och rena mig från min synd.+   Jag är mycket väl medveten om mina felstegoch plågas ständigt av min synd.*+   Det är mot dig, framför allt mot dig,* som jag har syndat,+jag har gjort det som är ont i dina ögon.+ Därför är du rättfärdig när du talar,och din dom är rättvis.+   Jag föddes med skuld,redan när jag blev till i min mor var jag syndig.+   Du gläder dig åt att finna sanning i människans inre.+ Lär mig att ha sann vishet i mitt innersta.*   Tvätta bort min synd med ịsop så att jag blir ren,+tvätta mig så att jag blir vitare än snö.+   Låt mig få uppleva* jubel och glädje,så att jag kan få glädja mig trots att du krossade mig.*+   Vänd bort ditt ansikte från* mina synder,+sudda bort* all min skuld.+ 10  Skapa ett rent hjärta i mig, Gud,+ge mig en ny och fast ande.+ 11  Driv inte bort mig från din närhet,ta inte ifrån mig din heliga ande. 12  Låt mig åter få jubla över din räddning,+väck min önskan att lyda dig.* 13  Jag ska lära syndare dina vägar+så att de vänder tillbaka till dig. 14  Befria mig från blodskuld,+ Gud, du som räddar mig,+så att jag med glädje kan förkunna om din rättfärdighet.+ 15  Jehova, öppna min mun,så att jag kan lovprisa dig.+ 16  Slaktoffer vill du inte ha – annars skulle jag ge dig det,+du önskar dig inte brännoffer.+ 17  Det offer som Gud vill ha är ett förkrossat hjärta.* Gud, en förkrossad och ångerfull människa avvisar* du inte.+ 18  Gör gott mot Sion, för du är god,och bygg upp Jerusalems murar. 19  Då kommer du att glädja dig över de offer som bärs fram i rättfärdighet,ja brännoffer och heloffer,då ska tjurar offras på ditt altare.+

Fotnoter

Eller ”kan inte sluta tänka på min synd”.
Ordagrant ”bara dig”.
Eller ”mitt dolda jag”.
Ordagrant ”mina ben”.
Eller ”höra”.
Eller ”Göm ditt ansikte för”.
Eller ”utplåna”.
Ordagrant ”må du stödja mig med en villig ande”.
Eller ”en förkrossad ande”.
Eller ”förkastar”, ”föraktar”.

Studienoter

Media