Psalmerna 33:1–22

33  Ropa av glädje över Jehova,+ ni rättfärdiga. De lojala ska lovprisa honom.*   Tacka Jehova till lyrans klang,sjung och spela på harpa till hans ära.   Sjung en ny sång till honom,+spela vackert på strängarna under jubelrop.   För Jehovas ord är rätt och rent,+han är pålitlig i allt han gör.   Han älskar rättfärdighet och rättvisa.+ Jorden är full av Jehovas lojala kärlek.+   Genom Jehovas ord blev himlen till,+genom hans muns ande* skapades allt i den.*   Han håller samman havet som med en fördämning,+han lägger det brusande vattnet i förrådshus.   Må hela jorden bäva inför Jehova.+ Må landets* alla invånare visa honom djup aktning.   För han talade, och allt blev till,+han befallde, och hans verk stod fast.+ 10  Jehova gör nationernas planer* om intet,+han hejdar folkens idéer.*+ 11  Men Jehovas beslut* står fast för evigt,+hans hjärtas tankar är desamma i generation efter generation. 12  Lycklig är den nation som har Jehova till Gud,+det folk som han har utvalt som sitt eget.*+ 13  Från himlen blickar Jehova ner,han ser alla människor.+ 14  Från sin himmelska boningbetraktar han jordens invånare. 15  Han formar alla människors hjärtan,han granskar alla deras gärningar.+ 16  Ingen kung räddas genom sin stora armé,+ingen stark man räddas genom sin stora styrka.+ 17  Hästen ger falska förhoppningar om räddning,*+trots sin styrka kan den inte garantera flykt. 18  Jehovas ögon vakar över dem som respekterar honom,+över dem som väntar på hans lojala kärlek, 19  för att rädda dem från dödenoch hålla dem vid liv under hungersnöd.+ 20  Vi väntar på Jehova. Han är vår hjälpare och vår sköld.+ 21  Våra hjärtan gläder sig över honom,eftersom vi förlitar oss på hans heliga namn.+ 22  Låt din lojala kärlek vila över oss, Jehova,+medan vi väntar på dig.+

Fotnoter

Eller ”Det är passande att de rättsinniga lovprisar honom”.
Eller ”muns andedräkt”.
Ordagrant ”hela dess armé”.
Eller ”det fruktbara landets”.
Eller ”tankar”.
Eller ”råd”.
Eller ”råd”.
Eller ”sin egendom”.
Eller ”seger”.

Studienoter

Media