Psalmerna 24:1–10

Av David. En sång. 24  Jehova äger jorden och allt som finns på den,+den bördiga marken och alla som bor på den.   Han har lagt jordens grund i haven+och grundat den över floderna.   Vem får gå upp på Jehovas berg?+ Vem får stå på hans heliga plats?   Den som har oskyldiga händer och ett rent hjärta,+den som inte har svurit falskt vid mig*och inte svekfullt avlagt ett löfte.+   Han får välsignelser från Jehova+och rättvisa från* sin räddnings Gud.+   Så är de* som söker honom,som söker ditt godkännande,* du Jakobs Gud. (Selah)   Höj er,* ni portar,+öppna er,* ni dörrar från forna tider,så att den storslagne kungen kan dra in!+   Vem är denne storslagne kung? Jehova, stark och mäktig,+Jehova, mäktig i strid.+   Höj er, ni portar,+öppna er, ni dörrar från forna tider,så att den storslagne kungen kan dra in! 10  Vem är han, denne storslagne kung? Arméernas Jehova – han är den storslagne kungen.+ (Selah)

Fotnoter

Eller ”min själ”, dvs. Jehovas liv, som en person kan svära vid. Se Ordförklaringar under ”Själ”.
Eller ”och blir betraktad som rättfärdig av”.
Eller ”den generation”.
Ordagrant ”ansikte”.
Ordagrant ”Lyft era huvuden”.
Eller ”res er”.

Studienoter

Media