Psalmerna 20:1–9

Till musikledaren. En sång av David. 20  Må Jehova svara dig* när du har det svårt. Må Jakobs Guds namn beskydda dig.+   Må han sända dig hjälp från den heliga platsen+och ge dig styrka från Sion.+   Må han komma ihåg alla dina offergåvor. Må han godta dina brännoffer med glädje.* (Selah)   Må han ge dig vad du önskar+och låta alla dina planer lyckas.*   Vi kommer att jubla över dina segrar.*+ Vi kommer att höja våra fanor i vår Guds namn.+ Må Jehova uppfylla alla dina önskningar.   Nu vet jag att Jehova räddar sin smorde.+ Han svarar honom från sin heliga himmel,räddar honom* med sin högra hand.+   En del förlitar sig på vagnar, andra på hästar,+men vi anropar Jehovas, vår Guds, namn.+   De har segnat ner och fallit,men vi har rest oss och fått nya krafter.+   Jehova, rädda kungen!+ Svara oss* den dag vi ropar på hjälp.+

Fotnoter

I vers 1–5 riktar sig folket tydligtvis till kungen.
Ordagrant ”betrakta dina brännoffer som feta”.
Eller ”dina råd få framgång”.
Ordagrant ”din räddning”.
Eller ”ger honom stora segrar”.
Eller ”Han ska svara oss”.

Studienoter

Media