Psalmerna 19:1–14

Till musikledaren. En sång av David. 19  Himlen förkunnar Guds härlighet,+himlavalvet kungör hans skaparverk.*+   Dag efter dag talar himlen sitt tydliga språk,*natt efter natt ger den oss kunskap.   Men det kommer inget tal från den,inga ord och ingen röst hörs.   Ändå har ljudet* från den nått ut över hela jordenoch dess budskap till jordens* yttersta ändar.+ I himlen har han rest ett tält åt solen,   den är som en brudgum som kommer ut från sin kammare,den jublar som en väldig man som löper sitt lopp.   Från himlens ena ände bryter den framoch går i sin bana till den andra änden,+inget undgår dess hetta.   Jehovas lag är fullkomlig,+ ger nya krafter.+ Jehovas påminnelser är pålitliga,+ gör den oerfarne vis.+   Jehovas befallningar är rättfärdiga, får hjärtat att jubla.+ Jehovas bud är rent, får ögonen att lysa.+   Respekten* för Jehova+ är helig,* består för evigt. Jehovas domar är sanna, alltigenom rättvisa.+ 10  De är dyrbarare än guld, rent* guld i mängd,+de är sötare än honung,+ vaxkakornas flytande honung. 11  Genom dina domar har din tjänare blivit varnad.+ Följer man dem blir belöningen stor.+ 12  Vem märker alla sina felsteg?+ Frikänn mig från mina omedvetna synder. 13  Håll mig borta från självsäkra handlingar,+låt dem inte ta kontrollen över mig.+ Då ska jag vara ren+och oskyldig till allvarliga* synder. 14  Jag önskar att mina ord och mina tankarska tilltala dig,+ Jehova, min klippa+ och min friköpare.+

Fotnoter

Eller ”händers verk”.
Eller ”låter himlen sitt tal strömma fram”.
Eller möjligen ”mätlinan”.
Eller ”det fruktbara landets”.
Eller ”är ren”, ”upphöjer”.
Eller ”Fruktan”.
Eller ”luttrat”.
Eller ”uppenbara”.

Studienoter

Media