Psalmerna 140:1–13

För musikledaren. En sång av David. 140  Rädda mig, Jehova, från onda människor,skydda mig mot våldsmän,+   som tänker ut ont i sina hjärtan+och alltid vållar strid.   De gör sin tunga vass som ormens,+huggormsgift är bakom deras läppar.+ (Selah)   Jehova, låt mig inte falla i de ondas händer,+skydda mig mot våldsmänsom planerar att få mig på fall.   De stolta gillrar fällor för mig,sina nät spänner de ut längs stigen,+de sätter ut snaror för mig.+ (Selah)   Jag säger till Jehova: ”Du är min Gud. Lyssna, Jehova, när jag vädjar om hjälp.”+   Jehova, min suveräne Herre, min starke räddare,du är som en sköld för mitt huvud på stridens dag.+   Jehova, uppfyll inte de ondas önskningar. Låt inte deras planer lyckas, så att de blir självgoda.+ (Selah)   Låt dem som omringar migsjälva drabbas av sina onda ord.+ 10  Låt glödande kol regna ner över dem.+ Låt dem bli kastade i elden,i djupa gropar,*+ så att de aldrig kan resa sig igen. 11  Låt inte den som sprider förtal slå sig till ro på jorden.*+ Låt olycka hemsöka våldsmännen och krossa dem. 12  Jag vet att Jehova ska försvara de svagaoch skipa rättvisa åt de fattiga.+ 13  Ja, de rättfärdiga ska prisa ditt namn,de rättsinniga ska bo i din närhet.*+

Fotnoter

Eller ”i vattengropar”.
Eller ”i landet”.
Eller ”inför ditt ansikte”.

Studienoter

Media