Nehemja 12:1–47

12  Det här är de präster och leviter som återvände med Serubbạbel,+ Seạltiels+ son, och Jesụa:+ Serạja, Jeremia, Esra,  Amarja, Malluk, Hattus,  Sekạnja, Rehum, Mẹremot,  Iddo, Gịnnetoj, Abịa,  Mịjamin, Maạdja, Bilga,  Semạja, Jọjarib, Jedạja,  Sallu, Amok, Hilkia och Jedạja. De var överhuvuden för prästerna och för sina bröder i Jesụas dagar.  Leviterna var: Jesụa, Binnuj, Kạdmiel,+ Serẹbja, Juda och Mattạnja,+ som ledde tacksamhetssångerna tillsammans med sina bröder.  Och Bakbụkja och Unni, deras bröder, stod mitt emot dem och hade vakttjänst.* 10  Jesụa blev far till Jọjakim, och Jọjakim blev far till Ẹljasib,+ och Ẹljasib till Jojạda.+ 11  Jojạda blev far till Jonatan, och Jonatan till Jaddụa. 12  I Jọjakims dagar var överhuvudena för prästernas släkter följande: Merạja för Serạjas+ släkt, Hananja för Jeremias släkt, 13  Mesụllam för Esras+ släkt, Jehohạnan för Amarjas släkt, 14  Jonatan för Mạllukis släkt, Josef för Sebạnjas släkt, 15  Adna för Harims+ släkt, Helkaj för Mẹrajots släkt, 16  Sakarja för Iddos släkt, Mesụllam för Gịnnetons släkt, 17  Sikri för Abịas+ släkt, .⁠.⁠.* för Mịnjamins släkt, Piltaj för Moạdjas släkt, 18  Sammụa för Bilgas+ släkt, Jehonạtan för Semạjas släkt, 19  Mạttenaj för Jọjaribs släkt, Ussi för Jedạjas+ släkt, 20  Kallaj för Sallajs släkt, Eber för Amoks släkt, 21  Hasạbja för Hilkias släkt och Nẹtanel för Jedạjas släkt. 22  Leviternas och prästernas släktöverhuvuden i Ẹljasibs, Jojạdas, Jọhanans och Jaddụas+ dagar upptecknades ända till persern Dareios regeringstid. 23  Leviternas släktöverhuvuden noterades i krönikorna,* ända till Jọhanans, Ẹljasibs sons, dagar. 24  Leviternas överhuvuden var Hasạbja, Serẹbja och Jesụa,+ Kạdmiels+ son. Deras bröder stod mitt emot dem, vaktgrupp för vaktgrupp, och lovprisade och tackade Gud i sång, enligt gudsmannen Davids anvisningar.+ 25  Mattạnja,+ Bakbụkja, Obạdja, Mesụllam, Talmon och Akkub+ var portvaktare+ och vaktade förråden vid portarna. 26  De tjänade i Jọjakims, Jesụas+ sons, Jọsadaks sons, dagar och i ståthållaren Nehemjas och prästen Esras,+ avskrivarens,* dagar. 27  När Jerusalems mur skulle invigas hämtade man leviterna från deras hemorter för att fira invigningen med glädje och tacksamhetssånger+ och med cymbaler, harpor och lyror. 28  Och sångarna* kom från distriktet,* från hela trakten kring Jerusalem, från netofatiternas+ orter, 29  från Bet-Gilgal+ och från Gebas+ och Ạsmavets+ marker, eftersom sångarna hade byggt byar åt sig runt omkring Jerusalem. 30  Och prästerna och leviterna renade sig själva, och de renade folket,+ portarna+ och muren.+ 31  Sedan lät jag Judas furstar stiga upp på muren. Och jag ordnade två stora körer som sjöng tacksamhetssånger och processionståg som följde efter dem. Den ena kören gick till höger på muren mot Askhögsporten.+ 32  Bakom dem gick Hosạja och hälften av Judas furstar 33  tillsammans med Asarja, Esra, Mesụllam, 34  Juda, Benjamin, Semạja och Jeremia. 35  Några av prästernas söner som spelade trumpet+ gick också med dem: Sakarja, son till Jonatan, son till Semạja, son till Mattạnja, son till Mikaja, son till Sakkur, son till Asaf,+ 36  och hans bröder Semạja, Ạzarel, Mịlalaj, Gịlalaj, Maaj, Nẹtanel, Juda och Hạnani. De spelade på gudsmannen Davids musikinstrument,+ och avskrivaren* Esra+ gick framför dem. 37  Vid Källporten+ fortsatte de rakt fram förbi trappan+ till Davidsstaden,+ uppför muren där den stiger vid Davidshuset och bort till Vattenporten+ i öster. 38  Den andra kören som sjöng tacksamhetssånger gick åt andra hållet på muren, och jag följde efter med hälften av folket. De gick över Ugnstornet+ och Breda muren,+ 39  passerade över Efraimporten+ till Gamla stadens port+ och fortsatte till Fiskporten,+ Hạnaneltornet,+ Meatornet och Fårporten.+ Sedan stannade de vid Vaktporten. 40  Till slut ställde sig båda körerna vid den sanne Gudens hus. Det gjorde även jag och hälften av styresmännen, 41  tillsammans med prästerna Ẹljakim, Maasẹja, Mịnjamin, Mikaja, Eljoẹnaj, Sakarja och Hananja med trumpeterna 42  samt Maasẹja, Semạja, Eleạsar, Ussi, Jehohạnan, Malkịa, Elam och Eser. Och sångarna sjöng högt och ljudligt under ledning av Jisrạhja. 43  Den dagen offrade de många slaktoffer och gladde sig,+ för den sanne Guden gav dem anledning att vara jublande glada. Kvinnorna och barnen jublade också,+ och glädjen i Jerusalem kunde höras vida omkring.+ 44  Samma dag förordnades män att ha ansvar över förråden+ för bidragen,+ det första av grödan+ och tiondet.*+ Där skulle de lagra det som enligt lagen+ var prästernas och leviternas andelar+ från städernas åkrar. Glädjen var nämligen stor i Juda över att prästerna och leviterna var i tjänst. 45  Och de började sköta uppgifterna som Gud hade gett dem och hålla reningsföreskrifterna, och det gjorde även sångarna och portvaktarna, enligt anvisningarna från David och hans son Salomo. 46  För redan långt tillbaka, på Davids och Asafs tid, fanns det män som ledde sångarna i lovsång och tacksamhetssång till Gud.+ 47  Och under Serubbạbels+ dagar och under Nehemjas dagar fick sångarna+ och portvaktarna+ varje dag den mat de behövde av israeliterna i landet. Leviterna+ fick också sin tilldelade mängd mat, och de gav i sin tur en del av maten till Arons avkomlingar.

Fotnoter

Eller möjligen ”stod mitt emot dem under sången”.
Här saknas tydligtvis ett namn i den hebreiska texten.
Eller ”boken om tidens händelser”.
Eller ”den skriftlärdes”.
Eller ”de utbildade sångarna”. Ordagrant ”sångarnas söner”.
Dvs. området kring Jordan.
Eller ”den skriftlärde”.
Eller ”tiondelarna”.

Studienoter

Media