Nahum 3:1–19

3  Olycka ska drabba blodsutgjutelsens stad! Hon är till brädden fylld av bedrägeri och plundring. Hon saknar aldrig byte!   Där hörs ljudet av piskrapp och skramlande hjul,av hästar i full galopp och vagnar som far fram.   Ryttare till häst, blänkande svärd och blixtrande spjut,högar av lik och mängder av stupade– det är ingen ände på döda kroppar,man snavar över liken.   Allt detta sker på grund av hennes omfattande prostitution,hon som är vacker och tilldragande, en mästare i trolldom,hon som snärjer folkslag genom sin prostitution och hela folk genom sin trolldom.   ”Jag kommer emot dig”,* säger arméernas Jehova,+”jag ska dra upp dina kjolar över ditt ansikte. Jag ska låta folken se din nakenhetoch kungariken din skam.   Jag ska smutsa ner digoch göra dig föraktlig. Jag ska göra dig till åtlöje.+   Alla som ser dig ska fly från dig+ och säga: ’Nineve har ödelagts! Vem kommer att tycka synd om henne?’ Var ska jag hitta någon som tröstar dig?   Är du bättre än No-Amon,*+ staden som låg vid Nilkanalerna?+ Hon omgavs av vatten,hon hade havet som rikedom och havet som mur.   Sin gränslösa styrka fick hon från Etiopien och Egypten. Put+ och libyerna hjälpte henne.*+ 10  Men även hon tvingades i landsflykt,hon fördes bort i fångenskap.+ I varje gathörn krossades stadens barn. Man kastade lott om hennes framträdande män,och alla hennes stormän slogs i bojor. 11  Också du ska bli berusad.+ Du ska gömma dig. Du ska söka skydd undan fienden. 12  Alla dina fästningar är som fikonträd med de första mogna frukterna,om de skakas faller fikonen ner i munnen på dem som är redo att sluka dem. 13  Dina soldater är som kvinnor. Ditt lands portar ska stå vidöppna för fienden. Eld ska sluka bommarna på dina portar. 14  Ös upp vatten inför belägringen!+ Förstärk dina fästningar. Kliv ner i gyttjan och trampa leran,ta fram tegelformen. 15  Men elden ska ändå sluka dig,ett svärd ska hugga ner dig.+ Som gräshoppor ska de förtära dig.+ Se till att ditt folk är lika otaligt som gräshopporna! Ja, se till att de är lika många som gräshopporna! 16  Du har gjort dina köpmän fler än stjärnorna på himlen. Gräshopporna ömsar hud och flyger i väg. 17  Dina vakter är som gräshopporoch dina befäl som en gräshoppssvärm. Kalla dagar söker de skydd i stenmurarna,men så fort solen lyser fram flyger de i väg,och ingen vet vart de tar vägen. 18  Dina herdar är dåsiga, du Assyriens kung. Dina framträdande män stannar i sina hus. Ditt folk är skingrat på bergen,och ingen samlar ihop dem.+ 19  Det finns ingen bot för din skada,ditt sår kommer aldrig att läka. Alla som hör vad som hänt dig ska klappa i händerna,+för vem har inte drabbats av din skoningslösa grymhet?”+

Fotnoter

Dvs. Nineve.
Dvs. Thebe.
Ordagrant ”dig”.

Studienoter

Media