Matteusevangeliet 17:1–27

17  Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick upp på ett högt berg så att de var för sig själva.+  Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte började lysa som solen, och hans kläder strålade av ljus.*+  Plötsligt visade sig Mose och Elia för dem, och de började samtala med Jesus.  Då sa Petrus till honom: ”Herre, vi vill gärna stanna kvar här. Om du vill så gör jag tre hyddor: en till dig, en till Mose och en till Elia.”  Medan han fortfarande pratade täcktes de av ett lysande moln, och en röst hördes ur molnet:+ ”Det här är min son, som jag älskar och har godkänt.+ Lyssna på honom.”+  När lärjungarna hörde det blev de väldigt rädda och kastade sig ner med ansiktet mot marken.  Då gick Jesus fram till dem och rörde vid dem och sa: ”Res er upp. Var inte rädda.”  När de tittade upp var bara Jesus där.  På väg ner från berget befallde han dem: ”Berätta inte för någon om synen förrän Människosonen har blivit uppväckt från de döda.”+ 10  Lärjungarna frågade honom: ”Men varför säger de skriftlärda att Elia ska komma först?”+ 11  Han svarade: ”Det är sant att Elia ska komma och återställa allt.+ 12  Men jag säger er att Elia redan har kommit, och de förstod inte vem han var utan gjorde vad de ville med honom.+ På samma sätt ska de få Människosonen att lida.”+ 13  Då förstod lärjungarna att det var Johannes döparen han talade om. 14  När de gick tillbaka till folket+ kom en man fram och föll på knä inför honom och sa: 15  ”Herre, hjälp min son! Han har epilepsi och lider svårt. Han faller ofta i elden och i vattnet.+ 16  Jag tog med honom till dina lärjungar, men de kunde inte bota honom.” 17  Jesus sa: ”Denna fördärvade* generation utan tro!+ Hur länge måste jag vara kvar hos er? Hur länge ska jag behöva stå ut med er? Hämta honom till mig.” 18  Sedan tillrättavisade Jesus demonen, och då lämnade den pojken. Från den stunden var pojken frisk.+ 19  När lärjungarna var för sig själva med Jesus frågade de: ”Varför kunde inte vi driva ut demonen?” 20  Han svarade: ”Därför att ni har för lite tro. Jag säger som det är: Om ni bara har tro så stor som ett senapskorn ska ni säga till det här berget: ’Flytta dig dit bort’, och det ska flytta sig. Och ingenting ska vara omöjligt för er.”+ 21  —— 22  När de var samlade i Galileen sa Jesus till dem: ”Människosonen ska överlämnas i fiendens händer.+ 23  De ska döda honom, och på tredje dagen ska han bli uppväckt.”+ Då blev lärjungarna mycket bedrövade. 24  När de hade återvänt till Kapernaum kom männen som samlade in de två drakmerna i skatt fram till Petrus och frågade: ”Betalar inte er lärare de två drakmerna i skatt?”+ 25  ”Jo”, sa han. Men när Petrus kom in i huset frågade Jesus honom innan han hunnit säga något: ”Simon, får jag fråga dig en sak? Av vilka kräver jordens kungar tull och skatt? Av sina söner eller av folket?” 26  När han sa: ”Av folket”, sa Jesus: ”Sönerna är alltså befriade från skatt. 27  Men för att de inte ska ta anstöt+ ska du göra så här: Gå ner till sjön och kasta ut en krok. Ta den första fisken du får upp, och när du öppnar munnen på den kommer du att hitta ett silvermynt. Ta det och betala för oss båda.”

Fotnoter

Eller ”blev vita som ljuset”.
Eller ”depraverade”.

Studienoter

Caesarea Filippi: En stad som låg vid Jordanflodens källa, ungefär 350 m över havet. Staden låg ca 4 mil norr om Galileiska sjön, inte långt från Hermons sydvästra fot. Det var tetrarken Filippus, son till Herodes den store, som gav staden namnet Caesarea, till ära för den romerske kejsaren. För att inte förväxla den med hamnstaden med samma namn kallade man den för Caesarea Filippi, vilket betyder ”Filippus Caesarea”. (Se Tillägg B10.)

ett högt berg: Möjligen Hermon, ett berg inte långt från Caesarea Filippi. (Se studienot till Mt 16:13.) Hermon reser sig 2 814 m över havet. Det är möjligt att Jesus förvandling ägde rum på en utlöpare till Hermon. (Se Tillägg B10.)

förvandlades han: Eller ”förändrades hans utseende”. Samma grekiska verb (metamorfọō) förekommer i Rom 12:2.

och har godkänt: Eller ”och som är min glädje”. Samma uttryck används i Mt 12:18. Den versen är ett citat från Jes 42:1, som handlar om den utlovade Messias, eller Kristus. Att den heliga anden utgöts och att Gud sa detta om sin son visade tydligt att Jesus var den utlovade Messias. (Se studienot till Mt 12:18.)

som jag har godkänt: Eller ”som är min glädje”. (Se studienot till Mt 3:17.)

en röst: Det andra av tre tillfällen i evangelierna då det berättas att Jehova talade så att människor kunde höra hans röst. (Se studienoter till Mt 3:17; Joh 12:28.)

och har godkänt: Eller ”och som är min glädje”. (Se studienoter till Mt 3:17; 12:18.)

en röst: Det tredje av tre tillfällen i evangelierna då det berättas att Jehova talade så att människor kunde höra det. Det första tillfället inträffade i samband med Jesus dop år 29 v.t. och finns nedtecknat i Mt 3:16, 17; Mk 1:11 och Lu 3:22. Det andra tillfället var i samband med Jesus förvandling år 32 v.t. och finns nedtecknat i Mt 17:5; Mk 9:7 och Lu 9:35. Det tredje tillfället nämns bara i Johannesevangeliet och inträffade år 33 v.t., strax före Jesus sista påsk. Jesus bad att Jehova skulle förhärliga sitt namn, och Jehova besvarade den bönen.

en röst från himlen: Det första av tre tillfällen i evangelierna då det berättas att Jehova talade så att människor kunde höra hans röst. (Se studienoter till Mt 17:5; Joh 12:28.)

Människosonen: Se studienot till Mt 8:20.

Människosonen: Detta uttryck förekommer omkring 80 gånger i evangelierna. Jesus använde det om sig själv, tydligen för att betona att han verkligen var en människa, född av en kvinna, samt att han motsvarade Adam och hade kraft att återköpa mänskligheten från synd och död. (Rom 5:12, 14, 15) Uttrycket identifierade också Jesus som Messias, eller Kristus. (Dan 7:13, 14; se Ordförklaringar.)

föll på knä: I Främre Orienten brukade man falla på knä inför någon för att visa respekt, speciellt när man ville be en överordnad om något.

epilepsi: Se studienot till Mt 4:24.

epileptiker: Det grekiska ordet betyder ordagrant ”drabbad av månen”. (I några svenska översättningar förekommer uttrycken ”månadsrasande” och ”månadssjuka”.) Matteus använder det som en medicinsk term, inte som en vidskeplig koppling mellan sjukdomen och månens faser. De symtom som Matteus, Markus och Lukas beskriver är typiska för epilepsi.

det minsta av alla frön: I gamla judiska skrifter används senapsfröet som ett bildligt uttryck för det minsta man kunde tänka sig. Även om man känner till mindre frön i vår tid, var det tydligtvis det minsta av alla frön som jordbrukarna i Galileen på Jesus tid samlade in och sådde.

senapskorn: Det finns flera senapsarter som växer vilt i Israel. Den art som vanligtvis odlas är svartsenap (Brassica nigra). Fröna är små, 1–1,6 mm i diameter, och väger 1 mg, men de växer upp till trädliknande växter. En del senapsarter blir uppemot 4,5 m höga.

ni har för lite tro: Ett liknande grekiskt uttryck som skulle kunna återges med ”ni (du) med lite tro” förekommer i Mt 6:30; 8:26; 14:31; 16:8; Lu 12:28. Jesus menade inte att lärjungarna saknade tro helt och hållet, utan att de behövde starkare tro. (Se studienoter till Mt 6:30; 8:26.)

säger som det är: Se studienot till Mt 5:18.

så stor som ett senapskorn: Eller ”lika liten som ett senapskorn”. (Se studienoter till Mt 13:31, 32.)

Ni har för lite tro: Eller ”ni med lite tro”. Jesus tillämpade det här uttrycket på lärjungarna och menade att deras tro eller tillit inte var tillräckligt stark. (Mt 8:26; 14:31; 16:8; Lu 12:28) Det betyder inte att de saknade tro helt och hållet, utan att de behövde mer tro.

Ni har för lite tro: Eller ”ni med lite tro”. Jesus menade inte att de saknade tro helt och hållet, utan att de behövde mer tro. (Mt 14:31; 16:8; Lu 12:28; se studienot till Mt 6:30.)

säger er: Eller ”försäkrar er”, ”säger er i sanning”. ”I sanning” är en återgivning av det grekiska ordet amẹ̄n, en translitterering av det hebreiska ordet ’amẹn, som betyder ”må det bli så” eller ”sannerligen”. Jesus använde ofta detta uttryck för att introducera ett uttalande, ett löfte eller en profetia, och på så sätt betonade han att det han sa var fullständigt sant. Jesus bruk av ”i sanning”, eller amen, sägs vara unikt i den religiösa litteraturen. I Johannesevangeliet upprepas alltid det grekiska ordet (amẹ̄n amẹ̄n). (Se studienot till Joh 1:51.)

med bön: En del handskrifter lägger till orden ”och med fasta”. Men de tidigaste och mest tillförlitliga handskrifterna har inte med orden ”och med fasta”. Tydligtvis infogades dessa ord av avskrivare som brukade fasta och som förespråkade det. Gång på gång infogade de text som hade med fasta att göra, trots att det inte förekom i tidigare avskrifter. (Se studienot till Mt 17:21.)

Vissa äldre handskrifter säger här: ”Men det här slaget kommer inte ut genom något annat än bön och fasta.” (Se studienot till Mk 9:29.) Men dessa ord förekommer inte i de tidigaste och mest tillförlitliga handskrifterna och är tydligtvis inte en del av den inspirerade texten. (Se Tillägg A3.)

Kapernaum: Se studienot till Mt 4:13.

de två drakmerna i skatt: Ordagrant ”dubbeldrakmerna”. (Se Tillägg B14.) Den tjänst som utfördes vid templet finansierades genom beskattning. (2Mo 30:12–16) På Jesus tid hade det tydligtvis blivit vanligt att varje judisk man gav ett fast belopp i bidrag som en årlig tempelskatt.

Kapernaum: Av ett hebreiskt namn som betyder ”Nahums by” eller ”tröstens by”. (Nah 1:1, fotnot) Staden låg vid nordvästra sidan av Galileiska sjön. Den hade stor betydelse under Jesus jordiska tjänst och omnämns som ”staden där han bodde” i Mt 9:1.

Sönerna är alltså befriade från skatt: På Jesus tid var det välkänt att de som tillhörde kungafamiljen var befriade från skatt.

krok: Eller ”fiskkrok”. Den enda förekomsten av detta grekiska ord i de kristna grekiska skrifterna. Det var tydligtvis en agnad krok som var fäst i ett snöre. Alla andra gånger som fiskeredskap nämns i de kristna grekiska skrifterna handlar det om olika slags nät.

ett silvermynt: Ordagrant ”en statär”. Anses syfta på tetradrakman. (Se Tillägg B14.) En statär var värd fyra drakmer, alltså lika mycket som en sikel, det belopp som motsvarade tempelskatten för två personer. (2Mo 30:13)

Media

Hermon
Hermon

Hermon är 2 814 m högt och ligger inte långt ifrån Caesarea Filippi. Hermon är det högsta berget i Israel med omnejd. De snöklädda topparna gör att vattenånga kondenseras, vilket i sin tur förser växtligheten med så mycket dagg att den klarar sig under den långa torrperioden. (Ps 133:3) Den största delen av vattnet i Jordan kommer från smältvatten från Hermon. Det kan ha varit här som Jesus förvandlades inför sina lärjungar. (Mt 17:2)

Hermon sett från Huladalens naturreservat
Hermon sett från Huladalens naturreservat

Hermon ligger längst upp i norr i det utlovade landet och har flera markerade toppar. Den högsta reser sig 2 814 m över havet. De här topparna utgör den södra delen av bergsryggen Anti-Libanon. Det kan ha varit på Hermon som Jesus förvandlades inför några av sina lärjungar.