Matteusevangeliet 15:1–39

15  Sedan kom fariséer och skriftlärda från Jerusalem till Jesus+ och sa:  ”Varför bryter dina lärjungar mot våra förfäders traditioner? De tvättar ju inte händerna+ när de ska äta.”+  Han svarade: ”Och ni, varför bryter ni mot Guds bud för era traditioners skull?+  Gud har till exempel sagt: ’Respektera* din far och din mor’+ och: ’Den som hånar* sin far eller mor ska dö.’*+  Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: ’Allt jag äger och som du kunde få nytta av har jag lovat att ge till Gud’,+  då behöver han inte alls respektera* sin far. På så sätt har ni upphävt Guds ord genom era traditioner.+  Hycklare, Jesaja profeterade träffande om er:+  ’Med läpparna ärar de mig, men deras hjärtan är långt ifrån mig.  Förgäves tillber de mig, eftersom deras läror kommer från människor.’”+ 10  Sedan bad han folkskaran komma närmare och sa: ”Lyssna och försök förstå:+ 11  Det är inte det som kommer in i munnen som gör en människa oren, utan det som kommer ut ur munnen.”+ 12  Då kom lärjungarna fram till honom och sa: ”Är du medveten om att fariséerna tog anstöt av det du sa?”+ 13  Han svarade: ”Varje växt som inte är planterad av min himmelske Far ska ryckas upp med rötterna. 14  Bry er inte om dem. De är blinda ledare. Om en blind leder en blind faller båda i gropen.”*+ 15  Då sa Petrus: ”Förklara liknelsen för oss.”+ 16  Jesus svarade: ”Har inte ni heller förstått än?+ 17  Vet ni inte att allt som kommer in genom munnen passerar magen och till slut hamnar i avloppet?* 18  Men det som kommer ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör en människa oren.+ 19  Från hjärtat kommer till exempel onda tankar,+ som leder till mord, otrohet, sexuell omoral, stöld, falska vittnesmål och hädelser. 20  Det är sådant som gör en människa oren, inte att äta med otvättade händer.” 21  Sedan gick Jesus därifrån till området kring Tyros och Sidon.+ 22  Och en fenicisk kvinna från den trakten kom och ropade: ”Herre, Davids son, hjälp mig! Min dotter plågas svårt av en demon.”+ 23  Men han svarade inte. Så hans lärjungar gick fram och bad honom: ”Skicka i väg henne, för hon envisas med att ropa efter oss.” 24  Då sa han: ”Jag har bara sänts ut till de förlorade fåren bland Israels folk.”+ 25  Men då kom kvinnan fram och föll på knä inför honom och sa: ”Herre, hjälp mig!” 26  Han svarade: ”Det är inte rätt att ta barnens bröd och kasta det till hundvalparna.” 27  Hon sa: ”Det är sant, herre. Men valparna äter faktiskt smulorna som faller från deras herrars bord.”+ 28  Då sa Jesus: ”Du har verkligen stark tro. Det ska bli som du vill.” Och i samma ögonblick blev hennes dotter frisk. 29  Jesus gick därifrån till Galileiska sjön,+ och han fortsatte upp på berget och satte sig där. 30  Då kom stora folkskaror till honom och hade med sig många som var sjuka. Det fanns de som var blinda och stumma och hade skador eller missbildningar. Man lade dem vid hans fötter, och han botade dem.+ 31  Folk blev helt förundrade när de såg att de stumma kunde tala, att de skadade blev friska, att de rörelsehindrade gick omkring och att de blinda kunde se, och de ärade Israels Gud.+ 32  Jesus kallade på lärjungarna och sa: ”Jag tycker synd om folket,+ för de har varit här tillsammans med mig i tre dagar nu och har inget att äta. Jag vill inte skicka i väg dem hungriga,* de kanske inte orkar ta sig hem.”+ 33  Men lärjungarna sa: ”Hur ska vi få tag i bröd till så många människor på den här ödsliga platsen?”+ 34  Då sa Jesus: ”Hur många bröd har ni?” ”Sju”, svarade de, ”och några små fiskar.” 35  Då sa Jesus till folket att lägga sig ner på marken. 36  Sedan tog han de sju bröden och fiskarna, tackade Gud och bröt dem i bitar. Han gav maten till lärjungarna, och lärjungarna delade ut den till folket.+ 37  Alla åt och blev mätta, och när man samlade ihop det som blev över fyllde man sju stora korgar.+ 38  Det var 4 000 män som åt, och dessutom kvinnor och barn. 39  Till sist skickade han i väg folkskarorna, och han steg i båten och kom till området som heter Mạgadan.+

Fotnoter

Eller ”Ära”.
Eller ”ovillkorligen dö”.
Eller ”kränker”, ”förolämpar”, ”smädar”.
Eller ”ära”.
Eller ”diket”.
Eller ”i latrinen”, ”på avträdet”.
Eller ”utan mat”, ”fastande”.

Studienoter

tvättar ... händerna: Detta avser att rena sig ceremoniellt i enlighet med traditionen, inte att tvätta händerna av hygieniska skäl. I den babyloniska Talmud (Sotah 4b) likställs någon som äter utan att ha tvättat händerna med någon som har sex med en prostituerad, och den säger att den som tar lätt på tvättning av sina händer ska bli ”utrotad ur världen”.

lovat att ge till Gud: De skriftlärda och fariséerna lärde ut att pengar, ägodelar eller annat som man hade lovat att ge till Gud tillhörde templet. Enligt denna tradition kunde man behålla det som var avsett som en gåva till Gud och fortsätta använda det för eget bruk, samtidigt som man sa att det var reserverat till templet. Tydligen var det vissa som utnyttjade detta för att slippa ta sitt ansvar och hjälpa sina föräldrar. (Mt 15:6)

hycklarna: Det grekiska ordet hypokritẹ̄s avsåg ursprungligen grekiska (och senare romerska) skådespelare som bar stora masker som var konstruerade för att förstärka rösten. Ordet användes senare i överförd bemärkelse om någon som döljer sin sanna natur och sina verkliga avsikter genom att förställa sig och lura andra. De ”hycklare” som Jesus talar om här är de judiska religiösa ledarna. (Mt 6:5, 16)

Hycklare: Se studienot till Mt 6:2.

liknelsen: Eller ”bildspråket”. (Se studienot till Mt 13:3.)

liknelser: Eller ”bildspråk”. Det grekiska ordet parabolẹ̄ (ordagrant ”jämförelse”) kan innefatta talesätt, ordspråk och liknelser. Jesus brukade förklara saker genom att göra jämförelser. (Mk 4:30) Hans liknelser var ofta i form av korta, uppdiktade berättelser som lyfte fram en sanning eller moralisk lärdom.

otrohet: Här används pluralformen av det grekiska ordet för ”otrohet” eller ”äktenskapsbrott” (moicheia), vilket skulle kunna återges med ”handlingar av otrohet”. (Se Ordförklaringar under ”Äktenskapsbrott”.)

sexuell omoral: Här används pluralformen av det grekiska ordet porneia, och detta skulle kunna återges med ”handlingar av sexuell omoral”. (Se studienot till Mt 5:32 och Ordförklaringar.)

sexuell omoral: Det grekiska ordet porneia är ett övergripande begrepp som omfattar allt sexuellt umgänge som är otillåtet enligt Bibeln. Det innefattar otrohet, prostitution, sex mellan ogifta personer, homosexuella handlingar och sex med djur. (Se Ordförklaringar.)

fenicisk: Eller ”kanaaneisk”. Grekiska: Chananaia. De tidiga invånarna i Fenicien härstammade från Noas sonson Kanaan (1Mo 9:18; 10:6), och med tiden kom namnet ”Kanaan” att först och främst beteckna Fenicien. (Se studienot till Mk 7:26, där kvinnan omnämns som ”syrisk-fenicisk”.)

Davids son: Se studienoter till Mt 1:1; 15:25.

Davids son: Detta framhåller att Jesus är arvingen till förbundet om ett kungarike som slöts med David och som skulle uppfyllas genom någon i Davids släktlinje. (2Sa 7:11–16; Ps 89:3, 4)

föll på knä inför honom: Eller ”visade honom vördnad”. Kvinnan kallade Jesus ”Davids son” (Mt 15:22), vilket visar att hon tydligtvis förstod att han var den utlovade Messias. Hon föll på knä inför honom, inte för att han var en gud, utan för att han var Guds representant. (Se studienoter till Mt 2:2; 8:2; 14:33; 18:26.)

syrisk-fenicisk: Att kvinnan blir omnämnd som både ”syrisk” och ”fenicisk” beror förmodligen på att Fenicien var en del av den romerska provinsen Syrien. (Se studienot till Mt 15:22, där kvinnan blir omnämnd som ”fenicisk”, eller ”kanaaneisk”.)

visa honom ära: Eller ”böja oss ner för honom”. När det grekiska verbet proskynẹō används för att beskriva tillbedjan av en gud eller gudom, återges det med ”att tillbe”. Men astrologerna kom och frågade efter ”en kung åt judarna”. Så det är tydligt att det i det här fallet handlade om att vörda eller visa respekt för en mänsklig kung, inte en gud. Samma verb förekommer också i Mk 15:18, 19 när soldaterna hånfullt ”bugade sig” för Jesus och kallade honom ”judarnas kung”. (Se studienot till Mt 18:26.)

bugade sig för honom: Eller ”visade honom vördnad”. Även personer som nämns i de hebreiska skrifterna bugade sig när de mötte profeter, kungar och andra som representerade Gud. (1Sa 25:23, 24; 2Sa 14:4–7; 1Ku 1:16; 2Ku 4:36, 37) Den här mannen förstod tydligen att han talade med en av Guds representanter som hade kraft att kunna bota människor. Det var lämpligt att buga sig för att visa respekt för den kung som Jehova hade utsett. (Mt 9:18; för mer information om det grekiska ord som används här, se studienot till Mt 2:2.)

gav ... honom ära: Eller ”böjde sig ... ner för honom”, ”visade ... honom vördnad”. Lärjungarna förstod att Jesus var Guds representant. De gav honom ära, inte för att han var en gud, utan för att han var ”Guds son”. (Se studienoter till Mt 2:2; 8:2; 18:26.)

föll ... ner: Eller ”böjde sig ... ner”. När det grekiska verbet proskynẹō används för att beskriva tillbedjan av en gud eller gudom, återges det med ”tillbe”. Men i det här sammanhanget avser det en slav som visar respekt och undergivenhet för någon som hade makt över honom. (Se studienoter till Mt 2:2; 8:2.)

föll på knä inför honom: Eller ”visade honom vördnad”. Kvinnan kallade Jesus ”Davids son” (Mt 15:22), vilket visar att hon tydligtvis förstod att han var den utlovade Messias. Hon föll på knä inför honom, inte för att han var en gud, utan för att han var Guds representant. (Se studienoter till Mt 2:2; 8:2; 14:33; 18:26.)

barnens ... hundvalparna: Hundar var orena enligt Moses lag, och därför använder Bibeln ofta uttrycket ”hund” nedsättande. (3Mo 11:27; Mt 7:6; Flp 3:2; Upp 22:15) Men i både Markus (7:27) och Matteus skildring används diminutivformen av ordet, som kan återges med ”liten hund” eller ”hundvalp”, för att mildra jämförelsen. Det är alltså möjligt att Jesus använde ett varmt uttryck som icke-judar kanske använde om sina husdjur. När Jesus liknar israeliterna vid ”barn” och icke-israeliter vid ”hundvalpar” ville han tydligtvis visa på en prioritetsordning. I ett hus där det fanns både barn och hundar var det viktigast att barnen fick mat först.

de skadade blev friska: De här orden finns inte med i en del handskrifter, men de finns med i de flesta tidiga handskrifter och i många senare handskrifter.

tycker synd om: Eller ”känner medlidande med”. (Se studienot till Mt 9:36.)

kände ... starkt: Det grekiska verbet splagchnịzomai som används här är besläktat med ordet för inälvor (splạgchna) och betecknar en intensiv känsla som kommer djupt inifrån. Det är ett av de starkaste orden för medkänsla på grekiska.

korgar: Det här kan ha varit små videkorgar med ett handtag av snöre. Man tror att de rymde ca 7,5 l. (Se studienoter till Mt 16:9, 10.)

stora korgar: Eller ”proviantkorgar”. Det verkar som att det grekiska ordet som används här, sfyrịs, betecknar en korg som var större än de som användes vid ett tidigare tillfälle när Jesus mättade omkring 5 000 män. (Se studienot till Mt 14:20.) Samma grekiska ord används om den korg som Paulus satt i när man firade ner honom genom en öppning i Damaskus stadsmur. (Se studienot till Apg 9:25.)

en korg: Lukas använder här det grekiska ordet sfyrịs, som även används i Matteusevangeliet och i Markusevangeliet om de sju korgar som man fyllde när man samlade in överbliven mat efter att Jesus hade mättat 4 000 män. (Se studienot till Mt 15:37.) Detta ord avser en stor korg. När Paulus berättade för de kristna i Korinth om sin flykt använde han det grekiska ordet sargạnē, som avser en flätad korg av rep eller vide. Båda dessa grekiska ord kan användas om samma typ av korg. (2Kor 11:32, 33)

dessutom kvinnor och barn: Det är bara Matteus som nämner kvinnor och barn i samband med detta underverk. Det kan ha varit fler än 12 000 som åt sig mätta vid detta tillfälle.

Magadan: I vår tid känner man inte till något område som heter Magadan vid Galileiska sjön. En del forskare menar att Magadan är identiskt med Magdala, som man menar motsvarar Khirbat Majdal (Migdal), som ligger omkring 6 km nordnordväst om Tiberias. I parallellskildringen (Mk 8:10) kallas detta område för Dalmanouta. (Se Tillägg B10.)

Media

Korgar
Korgar

I Bibeln används olika ord för att beskriva olika slags korgar. Efter att Jesus genom ett underverk hade gett mat åt 5 000 sägs det att man fyllde 12 korgar med bröd som blivit över. Det grekiska ord som används här visar att det rörde sig om relativt små videkorgar med handtag. Men vid det tillfälle Jesus gav mat åt omkring 4 000 så används ett annat grekiskt ord. (Mk 8:8, 9) Detta ord betecknar en stor korg, till exempel en proviantkorg, och samma ord används om den korg som Paulus satt i när man firade ner honom genom en öppning i Damaskus stadsmur. (Apg 9:25)

Magadan vid Galileiska sjön
Magadan vid Galileiska sjön

När Jesus hade gett mat åt 4 000 män, förutom kvinnor och barn, åkte han och hans lärjungar över till västra sidan av Galileiska sjön, till ett område som hette Magadan. I parallellskildringen i Markus kallas detta område Dalmanouta. (Mk 8:10; för mer detaljerade kartor över Jesus tjänst, se Tillägg A7-D.)