Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

Introduktion till Matteus

 • Skribent: Matteus

 • Platsen där den skrevs: Israel

 • Fullbordad: ca 41 v.t.

 • Omfattar tiden: 2 f.v.t.–33 v.t.

Intressanta fakta:

 • Det finns belägg för att Matteus ursprungligen skrev sitt evangelium på hebreiska bara åtta år efter Jesus död. Det kan ha varit han själv som översatte det till grekiska.

 • Efterforskningar visar att Matteus evangelium innehåller omkring hundra hänvisningar till de hebreiska skrifterna. Omkring 40 av dem är direkta citat.

 • Matteus hade troligen en judisk målgrupp i åtanke när han redogjorde för Jesus liv.

 • Matteus hade varit skatteindrivare, vilket kan förklara varför han var så detaljerad när det gällde belopp och siffror. (17:27; 26:15; 27:3)

 • Det är bara Matteus som nämner att Jesus upprepade gånger framhöll att det förutom offer även krävdes barmhärtighet. (9:9–13; 12:7; 18:21–35)

 • Matteus använder uttrycket ”rike” mer än 50 gånger.

 • I Matteus första 18 kapitel betonas temat Guds rike, och det gör att han inte alltid håller sig till en kronologisk ordning i dessa kapitel. Det gör han däremot i stor utsträckning i de sista tio kapitlen (19 till 28).

 • Mer än 40 procent av innehållet i Matteusevangeliet finns inte med i något av de andra evangelierna. Detta gäller åtminstone tio liknelser: ogräset i åkern (13:24–30), den gömda skatten (13:44), den värdefulla pärlan (13:45, 46), fisknätet (13:47–50), den obarmhärtige tjänaren (18:23–35), arbetarna och denaren (20:1–16), fadern och de två sönerna (21:28–32), kungasonens bröllop (22:1–14), de tio unga kvinnorna (25:1–13) och talenterna (25:14–30).