Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

Översikt över Matteus

 • A. Jesus Kristus släktlinje (1:1–17)

 • B. Från händelser i samband med Jesus födelse till hans dop (1:18–3:17)

  • Maria blir gravid genom helig ande; Josefs reaktion (1:18–25)

  • Astrologernas besök och Herodes ondskefulla plan (2:1–12)

  • Josef och Maria tar med sig Jesus och flyr till Egypten (2:13–15)

  • Herodes dödar alla pojkar i Betlehem med omgivning (2:16–18)

  • Jesus familj bosätter sig i Nasaret (2:19–23)

  • Johannes döparen predikar (3:1–12)

  • Jesus dop (3:13–17)

 • C. Djävulen frestar Jesus; Jesus börjar predika i Galileen (4:1–25)

  • Jesus står emot djävulens frestelser (4:1–11)

  • Jesus börjar förkunna om himmelriket (4:12–17)

  • De första fyra lärjungarna utväljs till att bli ”människofiskare” (4:18–22)

  • Jesus predikar, undervisar och botar (4:23–25)

 • D. Bergspredikan (5:1–7:29)

  • Jesus inleder sin bergspredikan (5:1, 2)

  • Nio anledningar till att vara lycklig (5:3–12)

  • ”Jordens salt” och ”världens ljus” (5:13–16)

  • Jesus ska uppfylla lagen (5:17–20)

  • Vägledning om vrede och hur man löser konflikter (5:21–26)

  • Vägledning om äktenskapsbrott och skilsmässa (5:27–32)

  • Vägledning om eder, hämnd och kärlek till sina fiender (5:33–48)

  • Inte spela rättfärdig (6:1–4)

  • Vägledning om hur man ska be; mönsterbönen (6:5–15)

  • Inte hyckla när man fastar (6:16–18)

  • Skatter i himlen och på jorden (6:19–24)

  • Inte oroa sig; sätta Guds rike främst i livet (6:25–34)

  • Sluta döma (7:1–6)

  • Fortsätt be, söka och bulta på (7:7–11)

  • Gyllene regeln (7:12)

  • Den trånga porten (7:13, 14)

  • Falska profeter; träd känns igen på sin frukt (7:15–23)

  • Hus byggt på berggrund kontra hus byggt på sand (7:24–27)

  • Människor förundrade över Jesus undervisning (7:28, 29)

 • E. Jesus utför olika underverk i Galileen (8:1–9:34)

  • En spetälsk blir botad (8:1–4)

  • En officer med stark tro (8:5–13)

  • Jesus botar många i Kapernaum (8:14–17)

  • Vad det innebär att följa Jesus (8:18–22)

  • Jesus stillar en storm på Galileiska sjön (8:23–27)

  • Demoner skickas in i svin (8:28–34)

  • Jesus botar en förlamad man (9:1–8)

  • Jesus uppmanar Matteus att bli hans lärjunge (9:9–13)

  • En fråga om fasta kommer upp (9:14–17)

  • En styresmans dotter uppväcks; en kvinna rör vid Jesus mantel (9:18–26)

  • Jesus botar blinda och stumma (9:27–34)

 • F. Jesus berättar och ger instruktioner om ett stort undervisningsarbete (9:35–11:1)

  • Skörden är stor, men arbetarna är få (9:35–38)

  • De tolv apostlarna (10:1–4)

  • Instruktioner för tjänsten (10:5–15)

  • Lärjungarna kommer att bli förföljda (10:16–25)

  • Inte vara rädd för människor (10:26–31)

  • Jesus har inte kommit med fred, utan med svärd (10:32–39)

  • Den som tar emot Jesus lärjungar ska få en lön (10:40–42)

  • Jesus ger sig av för att undervisa och predika (11:1)

 • G. Jesus reser genom Galileen och undervisar (11:2–12:50)

  • Johannes frågar om ”den som ska komma” (11:2–6)

  • Jesus ger Johannes döparen erkännande (11:7–15)

  • En ond generation fördöms (11:16–19)

  • Korasin, Betsaida och Kapernaum fördöms (11:20–24)

  • Jesus lovprisar sin Far för att han föredrar de ödmjuka (11:25–27)

  • Jesus ok ger nya krafter (11:28–30)

  • Jesus är ”herre över sabbaten” (12:1–8)

  • Man med förtvinad hand botas på sabbaten (12:9–14)

  • Guds älskade tjänare (12:15–21)

  • Demonerna drivs ut med hjälp av helig ande, inte med hjälp av Beelsebub (12:22–30)

  • Oförlåtlig synd (12:31, 32)

  • Träd känns igen på sin frukt (12:33–37)

  • Jonas tecken (12:38–42)

  • När en oren ande återvänder (12:43–45)

  • Jesus mor och bröder (12:46–50)

 • H. Jesus undervisar om riket med hjälp av liknelser (13:1–58)

  • Jesus undervisar mycket folk från en båt (13:1, 2)

  • Korn som sås i fyra olika typer av jordmån (13:3–9)

  • Varför Jesus använde liknelser (13:10–17)

  • Liknelsen om jordbrukaren förklaras (13:18–23)

  • Vetet och ogräset (13:24–30)

  • Senapskornet och surdegen (13:31–33)

  • Förutsagt att Jesus skulle använda liknelser (13:34, 35)

  • Liknelsen om vetet och ogräset förklaras (13:36–43)

  • En gömd skatt och en värdefull pärla (13:44–46)

  • Fisknätet (13:47–50)

  • En lärare tar fram både nya och gamla skatter (13:51, 52)

  • Jesus avvisas i sin hemtrakt (13:53–58)

 • I. Slutet av Jesus tjänst i Galileen och närliggande områden (14:1–18:35)

  • Johannes döparen dör (14:1–12)

  • Jesus ger mat åt omkring 5 000 män, förutom kvinnor och barn (14:13–21)

  • Jesus går på vattnet (14:22–33)

  • Botar sjuka vid Gennesaret (14:34–36)

  • Frågor om rituell tvättning av händerna (15:1–9)

  • Orenhet kommer från hjärtat (15:10–20)

  • Fenicisk kvinna med stark tro (15:21–28)

  • Jesus botar många olika sjukdomar (15:29–31)

  • Jesus ger mat åt 4 000 män, förutom kvinnor och barn (15:32–39)

  • Fariséer och sadducéer ber om ett tecken från himlen (16:1–4)

  • Jesus varnar för fariséernas och sadducéernas surdeg (16:5–12)

  • Petrus säger att Jesus är Messias (16:13–17)

  • Jesus ger Petrus himmelrikets nycklar (16:18–20)

  • Jesus förutsäger sin död och sin uppståndelse (16:21–23)

  • Kraven på sanna lärjungar (16:24–28)

  • Jesus förvandling (17:1–13)

  • Jesus botar en demonbesatt pojke (17:14–18)

  • Tro stor som ett senapskorn (17:19, 20)

  • Jesus förutsäger återigen sin död och sin uppståndelse (17:22, 23)

  • Skatt betalas med mynt från fiskmun (17:24–27)

  • Vem är störst i riket? (18:1–6)

  • Hinder för tron (18:7–10)

  • Liknelsen om fåret som går vilse (18:12–14)

  • Hur man löser konflikter och vinner tillbaka sin broder (18:15–20)

  • Liknelsen om tjänaren som vägrade avskriva en skuld (18:21–35)

 • J. Jesus tjänst i Pereen och området kring Jeriko (19:1–20:34)

  • Äktenskap och skilsmässa (19:1–9)

  • Gåvan att vara ogift (19:10–12)

  • Jesus välsignar små barn (19:13–15)

  • En rik ung man ställer en fråga (19:16–26)

  • Uppoffringar för rikets skull kommer att belönas (19:27–30)

  • Vingårdsarbetare får samma lön, en denar (20:1–16)

  • Jesus förutsäger återigen sin död och sin uppståndelse (20:17–19)

  • Begäran om att få framträdande platser i riket (20:20–28)

  • Jesus botar två blinda män nära Jeriko (20:29–34)

 • K. Jesus avslutar sin tjänst i Jerusalem (21:1–23:39)

 • L. Jesus stora profetia om tecknet på hans närvaro (24:1–25:46)

  • Frågor om tecknet på Jesus närvaro (24:1–3)

  • Sammansatt tecken och den stora prövningen (24:4–22)

  • Varning för falska messiasgestalter (24:23–28)

  • Människosonen kommer (24:29–31)

  • Liknelsen om fikonträdet (24:32, 33)

  • Den här generationen ska inte försvinna (24:34, 35)

  • Varken människor eller änglar känner till dagen; Jesus närvaro kommer att vara som Noas dagar (24:36–39)

  • Var vaksamma (24:40–44)

  • Den trogne tjänaren och en ond tjänare (24:45–51)

  • Liknelsen om de tio unga kvinnorna (25:1–13)

  • Liknelsen om talenterna (25:14–30)

  • Liknelsen om fåren och getterna (25:31–46)

 • M. Jesus blir förrådd, får lida, blir avrättad och begravs (26:1–27:66)

 • N. Jesus blir uppväckt; hans befallning om att göra lärjungar (28:1–20)

  • Jesus uppväcks; han visar sig för lärjungarna (28:1–10)

  • Soldater får pengar för att ljuga om Jesus uppståndelse (28:11–15)

  • Jesus befallning om att göra lärjungar (28:16–20)