Malaki 2:1–17

2  ”Hör nu, ni präster, detta bud gäller er.+  Om ni inte lyssnar och gör det till en hjärtesak att ära mitt namn”, säger arméernas Jehova, ”ska jag sända förbannelsen över er,+ och jag ska vända era välsignelser till förbannelser.+ Ja, jag har redan vänt välsignelserna till förbannelser, eftersom ni inte har gjort detta till en hjärtesak.”  ”På grund av er ska jag förstöra* den säd ni har sått,+ och jag ska kasta dynga i ansiktet på er, dyngan från era högtider,* och ni ska föras bort tillsammans med den.  Då ska ni inse att jag har gett er detta bud för att mitt förbund med Levi ska bestå”,+ säger arméernas Jehova.  ”Mitt förbund med honom var ett förbund om liv och frid. Detta gav jag honom så att han skulle ha djup respekt för mig. Han visade mig djup respekt, ja, han fylldes av vördnad för mitt namn.  Sanningens lag* var i hans mun,+ och ingen orättfärdighet kom över hans läppar. Han vandrade med mig i frid och uppriktighet,+ och han fick många att vända om från sin synd.  Prästens läppar ska förvalta kunskap, och hans mun ska man rådfråga när det gäller lagen,*+ för han är arméernas Jehovas budbärare.  Men ni har vikit av från vägen. Ni har fått många att snava med avseende på lagen.*+ Ni har fördärvat förbundet med Levi”,+ säger arméernas Jehova.  ”Därför ska jag göra så att folket föraktar er och ser ner på er, för ni har inte hållit er till mina vägar, utan ni har varit partiska när ni tillämpar lagen.”+ 10  ”Har vi inte alla en och samme Far?+ Är vi inte skapade av en och samme Gud? Varför är vi då svekfulla mot varandra+ och vanhelgar våra förfäders förbund? 11  Juda har handlat svekfullt, och i Israel och i Jerusalem har man gjort något avskyvärt. För Juda har vanärat Jehova, som älskar det som är heligt,*+ och han har gift sig med en kvinna som tillber en främmande gud.*+ 12  Jehova ska utplåna var och en från Jakobs tält som gör detta, vem det än är,* även om han frambär en offergåva åt arméernas Jehova.”+ 13  ”Det är också något annat* ni gör, som leder till att Jehovas altare översköljs med tårar, med gråt och suckan, så att han inte längre bryr sig om era offergåvor eller med glädje tar emot något från er hand.+ 14  Och ni säger: ’Varför inte det?’ Därför att Jehova har vittnat mot dig. Du har svikit* din ungdoms hustru, trots att hon är din partner, den kvinna du ingått ett förbund med.*+ 15  Men det var några bland er som inte gjorde så, eftersom de hade det som var kvar av anden. Vad satte de värde på?* Guds avkomma. Så se upp med din inställning,* och svik inte* din ungdoms hustru. 16  För jag* hatar skilsmässa”,+ säger Jehova, Israels Gud, ”och den som utövar våld”,* säger arméernas Jehova. ”Så se upp med er inställning, och var inte svekfulla.+ 17  Ni har tröttat ut Jehova med era ord.+ Men ni säger: ’Hur har vi tröttat ut honom?’ Jo, genom att säga: ’Den som gör det som är ont är god i Jehovas ögon, och honom tycker han om’,+ eller: ’Var är rättvisans Gud?’”

Fotnoter

Ordagrant ”tillrättavisa”.
Dvs. dyngan från offerdjuren.
Eller ”undervisning”.
Eller ”undervisning”.
Eller möjligen ”genom er undervisning”.
Ordagrant ”en främmande guds dotter”.
Eller möjligen ”sin helgedom”.
Ordagrant ”en som är vaken och en som svarar”.
Ordagrant ”en andra sak”.
Eller ”varit illojal mot”.
Eller ”du är lagligt gift med”.
Eller ”Vad sökte de?”
Eller ”var inte illojal mot”.
Eller ”ande”.
Ordagrant ”han”.
Ordagrant ”täcker sina kläder med våld”.

Studienoter

Media