Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

Översikt över Lukas

 • A. Lukas inledningsord (1:1–4)

  • Bakgrund till varför han sammanställt skildringen (1:1, 2)

  • Inledning till Theofilos (1:3, 4)

 • B. Händelser kring tiden för Johannes döparens födelse och Jesus födelse (1:5–80)

  • Gabriel förutsäger Johannes döparens födelse (1:5–25)

  • Gabriel förutsäger Jesus födelse (1:26–38)

  • Maria besöker sin släkting Elisabet (1:39–45)

  • Maria prisar Jehova (1:46–56)

  • Johannes föds och får sitt namn (1:57–66)

  • Sakarjas profetia (1:67–79)

  • Johannes tid i vildmarken (1:80)

 • C. Jesus födelse och tidiga liv (2:1–52)

  • Josef och Maria reser till Betlehem, Jesus föds (2:1–7)

  • Änglar visar sig för herdar på fältet (2:8–20)

  • Jesus omskärs och bärs fram i templet (2:21–24)

  • Simeon får förmånen att se den Smorde (2:25–35)

  • Hanna berättar om barnet (2:36–38)

  • Tillbaka till Nasaret (2:39, 40)

  • Tolvårig Jesus i templet (2:41–50)

  • Jesus återvänder till Nasaret med sina föräldrar (2:51, 52)

 • D. Händelser innan Jesus börjar sin tjänst på jorden (3:1–4:13)

 • E. Början av Jesus tjänst, utspelar sig huvudsakligen i Galileen (4:14–6:11)

  • Jesus börjar predika i Galileen (4:14, 15)

  • Jesus förkastas i Nasaret (4:16–30)

  • Jesus undervisar i synagogan i Kapernaum (4:31–37)

  • Jesus botar Simons svärmor och andra (4:38–41)

  • Folket letar upp Jesus på ett ensligt ställe (4:42–44)

  • Mirakulös fiskfångst, de första lärjungarna (5:1–11)

  • Jesus botar en spetälsk man (5:12–16)

  • Jesus förlåter och botar en förlamad man (5:17–26)

  • Jesus inbjuder Levi att följa honom (5:27–32)

  • Fråga om fastande (5:33–39)

  • Jesus är ”herre över sabbaten” (6:1–5)

  • Jesus botar en man med förtvinad hand på sabbaten (6:6–11)

 • F. De 12 apostlarna väljs ut, bergspredikan (6:12–49)

  • De 12 apostlarna väljs ut (6:12–16)

  • Jesus undervisar och botar stora folkskaror (6:17–19)

  • ”Lyckliga är ni”, ”stackars er” (6:20–26)

  • Älska fiender, gyllene regeln, vara barmhärtig (6:27–36)

  • Sluta döma (6:37–42)

  • Träd känns igen på sin frukt (6:43–45)

  • Välbyggt hus kontra hus utan grund (6:46–49)

 • G. Jesus fortsätter sin tjänst i Galileen och på andra ställen (7:1–9:50)

  • Officer med stark tro (7:1–10)

  • Jesus uppväcker änkans son i Nain (7:11–17)

  • Johannes döparen frågar om ”den som ska komma” (7:18–23)

  • Jesus lovordar Johannes döparen (7:24–30)

  • En likgiltig generation fördöms (7:31–35)

  • En syndig kvinna häller olja över Jesus fötter (7:36–50)

  • Kvinnor följer Jesus (8:1–3)

  • Liknelsen om jordbrukaren (8:4–8)

  • Varför Jesus använde liknelser (8:9, 10)

  • Jesus förklarar liknelsen om jordbrukaren (8:11–15)

  • Lampa täcks inte över (8:16–18)

  • Jesus mor och bröder (8:19–21)

  • Jesus stillar en storm på Galileiska sjön (8:22–25)

  • Jesus botar en demonbesatt man, låter demonerna fara in i svin (8:26–39)

  • Jairos dotter uppväckt, en kvinna rör vid Jesus ytterkläder (8:40–56)

  • De tolv får anvisningar för tjänsten (9:1–6)

  • Herodes vet inte vad han ska tro om Jesus (9:7–9)

  • Jesus ger mat åt 5 000 män (9:10–17)

  • Petrus identifierar Jesus som Messias (9:18–20)

  • Jesus förutsäger sin död och uppståndelse (9:21, 22)

  • Krav på sanna lärjungar (9:23–27)

  • Jesus förvandling (9:28–36)

  • Jesus botar en demonbesatt pojke (9:37–43a)

  • Jesus förutsäger sin död för andra gången (9:43b–45)

  • Lärjungarna diskuterar vem som är störst (9:46–48)

  • ”Den som inte är emot er, han är för er” (9:49, 50)

 • H. Jesus beger sig mot Jerusalem, hans senare tjänst, utspelar sig huvudsakligen i Judeen och Pereen (9:51–19:27)

  • En samarisk by avvisar Jesus (9:51–56)

  • Vad det innebär att följa Jesus (9:57–62)

  • Jesus skickar ut de 70 (10:1–12)

  • Korasin, Betsaida och Kapernaum är oemottagliga och fördöms (10:13–16)

  • De 70 återvänder (10:17–20)

  • Jesus lovprisar sin Far för att han ger de ödmjuka kunskap (10:21–24)

  • Liknelsen om den medmänsklige samariern (10:25–37)

  • Jesus besöker Marta och Maria (10:38–42)

  • Jesus lär ut mönsterbönen (11:1–4)

  • Liknelsen om vännen som inte ville ge sig (11:5–13)

  • Jesus förklarar att demonerna drivs ut med hjälp av Guds kraft (11:14–23)

  • Jesus beskriver vad som händer när en oren ande återvänder (11:24–26)

  • Vad som ger sann lycka (11:27, 28)

  • Jonas tecken (11:29–32)

  • Ögat är kroppens lampa (11:33–36)

  • Jesus äter med en farisé, fördömer religiösa hycklare (11:37–54)

  • ”Akta er för fariséernas surdeg” (12:1–3)

  • Frukta Gud, inte människor (12:4–7)

  • Erkänn Människosonen (12:8–12)

  • Liknelsen om den oförståndige rike mannen (12:13–21)

  • ”Sluta oroa er” (12:22–31)

  • ”Lilla hjord, var inte rädd” (12:32–34)

  • Vaksamhet (12:35–40)

  • Kännetecken på den trogne förvaltaren och på en otrogen tjänare (12:41–48)

  • Inte fred, utan splittring (12:49–53)

  • Uppmaning att analysera tiden (12:54–56)

  • Hur man löser tvister (12:57–59)

  • Ändra er eller dö (13:1–5)

  • Liknelsen om fikonträdet utan frukt (13:6–9)

  • Jesus botar en hopböjd kvinna på sabbaten (13:10–17)

  • Liknelserna om senapskornet och surdegen (13:18–21)

  • Kämpa för att komma in genom den trånga dörren (13:22–30)

  • Herodes, ”den räven” (13:31–33)

  • Jesus sörjer över Jerusalem (13:34, 35)

  • Jesus botar en man med ödem på sabbaten (14:1–6)

  • Var en ödmjuk gäst (14:7–11)

  • Bjud dem som inte kan bjuda tillbaka (14:12–14)

  • Liknelsen om gästerna som inte ville komma (14:15–24)

  • Vad det kostar att vara en lärjunge (14:25–33)

  • Salt som förlorar sältan (14:34, 35)

  • Liknelsen om det förlorade fåret (15:1–7)

  • Liknelsen om det borttappade myntet (15:8–10)

  • Liknelsen om den förlorade sonen (15:11–32)

  • Liknelsen om den kloke förvaltaren (16:1–13)

  • Lagen och Guds rike (16:14–18)

  • Liknelsen om den rike mannen och Lasarus (16:19–31)

  • Jesus undervisar om hinder för tron, förlåtelse och tro (17:1–6)

  • Liknelsen om tjänaren som passar upp sin herre (17:7–10)

  • Jesus botar tio spetälska (17:11–19)

  • Hur Guds rike kommer (17:20–37)

  • Liknelsen om änkan som inte gav upp (18:1–8)

  • Liknelsen om farisén och skatteindrivaren (18:9–14)

  • Jesus och barnen (18:15–17)

  • En rik styresman frågar om evigt liv (18:18–30)

  • Jesus förutsäger återigen sin död och uppståndelse (18:31–34)

  • Jesus botar en blind tiggare nära Jeriko (18:35–43)

  • Jesus besöker skatteindrivaren Sackeus (19:1–10)

  • Liknelsen om de tio minorna (19:11–27)

 • I. Början på den sista veckan av Jesus tjänst, utspelar sig i och omkring Jerusalem (19:28–21:4)

 • J. Jesus stora profetia om tecknet på det som ska hända (21:5–36)

  • Fråga om tecknet, varning för att bli vilseledd (21:5–9)

  • Inslag i det sammansatta tecknet: krig, stora jordbävningar, epidemier, svält (21:10, 11)

  • Förföljelse förutsägs (21:12–19)

  • Jerusalem ska belägras av arméer, nationernas bestämda tidsperiod förutsägs (21:20–24)

  • Människosonen kommer (21:25–28)

  • Liknelsen om fikonträdet (21:29–31)

  • Den här generationen ska absolut inte försvinna (21:32, 33)

  • Inte distraheras, hålla sig vaken (21:34–36)

 • K. Jesus sista dagar i Jerusalem, han grips och ställs inför rätta (21:37–23:25)

 • L. Jesus avrättas, begravs, uppväcks och tas upp till himlen (23:26–24:53)