Josua 6:1–27

6  Nu hade man bommat för Jerikos portar på grund av israeliterna. Ingen gick ut och ingen gick in.+  Jehova sa till Josua: ”Jag har överlämnat Jeriko och dess kung och dess skickliga krigare åt er.+  Alla soldater ska marschera runt staden, ni ska gå ett varv runt staden. Ni ska göra så i sex dagar.  Sju präster ska gå framför arken med var sitt bagghorn. Men den sjunde dagen ska ni marschera runt staden sju gånger, och prästerna ska blåsa i hornen.+  När de blåser i bagghornen, ja, så snart ni hör ljudet av* hornen, ska alla soldaterna höja upp ett mäktigt stridsrop. Då ska stadsmuren rasa,+ och soldaterna ska dra in, var och en rakt fram.”  Då samlade Josua, Nuns son, prästerna och sa: ”Lyft upp förbundsarken, och sju präster ska gå framför Jehovas ark med var sitt bagghorn.”+  Sedan sa han till soldaterna: ”Dra i väg och marschera runt staden, och den beväpnade styrkan+ ska gå framför Jehovas ark.”  Och precis som Josua hade sagt gick de sju prästerna med bagghornen framför Jehova och blåste i hornen, och efter dem följde Jehovas förbundsark.  Den beväpnade styrkan gick framför prästerna som blåste i hornen, och eftertruppen följde bakom arken, och hela tiden blåste prästerna i hornen. 10  Nu hade Josua befallt soldaterna: ”Ni ska inte höja upp ett stridsrop. Ni ska vara helt tysta. Inte ett ord får komma över era läppar förrän den dag då jag säger till er att höja upp ett stridsrop. Då ska ni höja upp era röster.” 11  Han lät Jehovas ark föras runt staden, ett varv. Sedan återvände de till lägret och övernattade där. 12  Nästa morgon steg Josua upp tidigt, och prästerna lyfte upp Jehovas ark,+ 13  och de sju prästerna med bagghornen gick framför Jehovas ark och blåste hela tiden i hornen. Den beväpnade styrkan gick framför dem, och eftertruppen följde bakom Jehovas ark, och hela tiden blåste prästerna i hornen. 14  Även den andra dagen marscherade de runt staden ett varv och återvände sedan till lägret. Så gjorde de i sex dagar.+ 15  Den sjunde dagen steg de upp tidigt, redan i gryningen, och marscherade runt staden sju gånger på samma sätt. Det var bara den dagen de marscherade sju varv runt staden.+ 16  Och på sjunde varvet blåste prästerna i hornen, och Josua sa till soldaterna: ”Höj upp ett stridsrop,+ för Jehova har gett er staden! 17  Staden och allt som är i den ska förstöras fullständigt,*+ för allt tillhör Jehova. Bara Rahab,+ den prostituerade, och alla som är tillsammans med henne i huset ska få leva, eftersom hon gömde budbärarna som vi sände ut.+ 18  Men håll er borta från det som ska förstöras,*+ så att ni inte frestas att ta något av det.+ För då skulle ni dra olycka över+ Israels läger,* så att även det måste förstöras.* 19  Men allt silver och guld och alla föremål av koppar och järn är något heligt för Jehova.+ Det ska gå till Jehovas skattkammare.”+ 20  Och när man blåste i hornen höjde soldaterna upp ett stridsrop.+ Så snart de hörde ljudet av hornen och höjde upp ett mäktigt stridsrop rasade muren.+ Därefter drog de in i staden, var och en rakt fram, och de intog den. 21  De dödade alla* i staden med svärd, män och kvinnor, unga och gamla, och även tjurar, får och åsnor.+ 22  Josua sa till de två män som hade spionerat på landet: ”Gå in i den prostituerade kvinnans hus och för ut henne och alla som tillhör henne, precis som ni lovade henne med ed.”+ 23  De unga männen gick då in och förde ut Rahab, hennes far och mor, hennes syskon och alla som tillhörde henne. Ja, de förde ut hela hennes familj+ och förde dem tryggt till en plats utanför Israels läger. 24  Sedan brände de ner staden och allt som fanns i den. Men silvret, guldet och föremålen av koppar och järn gick till skattkammaren i Jehovas hus.+ 25  Josua skonade bara Rahab, den prostituerade, och hennes familj och alla som hörde till henne.+ Hon bor kvar i Israel än i dag,+ eftersom hon gömde budbärarna som Josua hade sänt ut för att spionera på Jeriko.+ 26  Vid den tiden svor Josua denna ed:* ”Förbannad av Jehova är den man som bygger upp den här staden* igen. Det ska kosta honom hans förstfödde son att lägga grunden, och det ska kosta honom hans yngste son att sätta upp portarna.”+ 27  Och Jehova var med Josua,+ och ryktet om honom spreds över hela jorden.+

Fotnoter

Eller ”den utdragna tonen från”.
Eller ”vigas åt tillintetgörelse”. Se Ordförklaringar under ”Viga åt tillintetgörelse”.
Eller ”vigas åt tillintetgörelse”. Se Ordförklaringar under ”Viga åt tillintetgörelse”.
Eller ”göra Israels läger till något utstött”.
Eller ”vigas åt tillintetgörelse”. Se Ordförklaringar under ”Viga åt tillintetgörelse”.
Eller ”vigde alla åt tillintetgörelse”. Se Ordförklaringar under ”Viga åt tillintetgörelse”.
Eller möjligen ”lät Josua folket svära denna ed”.
Dvs. Jeriko.

Studienoter

Media