Josua 4:1–24

4  När hela nationen hade kommit över Jordan sa Jehova till Josua:  ”Välj ut 12 män bland folket, en från varje stam,+  och säg till dem: ’Ta upp 12 stenar från den plats mitt i Jordan där prästerna* stod,+ och ta med dem och lägg dem på det ställe där ni ska övernatta.’”+  Då kallade Josua på de 12 män som han hade utsett bland israeliterna, en från varje stam,  och han sa till dem: ”Gå ut mitt i Jordan framför Jehovas, er Guds, ark, och lyft upp var sin sten på axeln, lika många som Israels stammar,  och de ska vara ett tecken för er. Om era barn* längre fram skulle fråga: ’Varför står de här stenarna här?’+  ska ni svara dem: ’De här stenarna är ett bestående minnesmärke* för Israels folk,+ därför att vattnet i Jordan hejdades framför Jehovas förbundsark+ när den fördes över floden.’”  Männen gjorde som Josua hade befallt. De tog upp 12 stenar från mitten av Jordan, precis som Jehova hade sagt till Josua, lika många som Israels stammar. De tog med sig dem till övernattningsstället och lade ner dem där.  Dessutom reste Josua 12 stenar mitt i Jordan, på den plats där prästerna som bar förbundsarken hade stått,+ och stenarna är kvar där än i dag. 10  Prästerna som bar arken stod kvar mitt i Jordan tills folket hade gjort allt som Jehova hade befallt Josua att säga till dem, helt i linje med det som Mose hade befallt Josua. Under tiden skyndade sig folket att gå över. 11  När hela folket hade kommit över förde prästerna över Jehovas ark inför deras ögon.+ 12  Och rubeniterna, gaditerna och halva Manasses stam gick över i stridsformering+ framför de andra israeliterna, precis som Mose hade sagt till dem.+ 13  Omkring 40 000 soldater rustade för krig gick över till Jerikos ökenslätter, och Jehova var med dem. 14  Den dagen upphöjde Jehova Josua i alla israeliternas ögon,+ och de hade djup respekt för honom så länge han levde, precis som de hade haft djup respekt för Mose.+ 15  Jehova sa till Josua: 16  ”Befall prästerna som bär förbundsarken*+ att stiga upp ur Jordan.” 17  Då befallde Josua prästerna: ”Stig upp ur Jordan.” 18  När prästerna som bar Jehovas förbundsark+ steg upp ur floden och satte fötterna på torr mark, vände vattnet tillbaka och svämmade över+ som förut. 19  Det var på tionde dagen i första månaden som folket gick över Jordan och slog läger i Gilgal+ vid Jerikos östra gräns. 20  Och Josua reste de 12 stenarna som de hade tagit upp från Jordan i Gilgal.+ 21  Sedan sa han till israeliterna: ”När era barn i framtiden frågar er: ’Vad betyder de här stenarna?’+ 22  ska ni förklara för dem: ’Vi israeliter gick torrskodda över Jordan+ 23  när Jehova, vår Gud, lät vattnet torka bort framför oss så att vi kunde gå över, precis som Jehova, vår Gud, hade gjort med Röda havet, när han lät det torka bort framför folket så att de kunde gå över.+ 24  Det gjorde han för att jordens alla folk ska förstå hur stark Jehovas hand är+ och för att ni alltid ska ha djup respekt för Jehova, er Gud.’”

Fotnoter

Eller ”prästernas fötter”.
Ordagrant ”söner”.
Ordagrant ”en bestående påminnelse”.
Eller ”vittnesbördets ark”. Se Ordförklaringar under ”Vittnesbördets ark”.

Studienoter

Media