Josua 21:1–45

21  Leviternas släktöverhuvuden gick nu fram till prästen Eleạsar+ och Josua, Nuns son, och släktöverhuvudena i Israels stammar  medan de var i Silo+ i Kanaans land. De sa: ”Jehova befallde genom Mose att vi skulle få städer att bo i och betesmark för vår boskap.”+  På Jehovas befallning tog då israeliterna städer+ och betesmarker från sina landområden* och gav åt leviterna.+  Lotten föll på kehatiternas släkter,+ och de leviter som var avkomlingar till prästen Aron fick* 13 städer från Judas stam,+ Simeons stam+ och Benjamins stam.+  De övriga kehatiterna fick* 10 städer från släkterna i Efraims stam,+ Dans stam och halva Manasses stam.+  Gersoniterna+ fick 13 städer från släkterna i Isạskars stam, Asers stam, Nạftalis stam och halva Manasses stam i Basan.+  Merariternas+ släkter fick 12 städer från Rubens stam, Gads stam och Sẹbulons stam.+  Israeliterna gav alltså leviterna dessa städer med betesmarker genom lottkastning, precis som Jehova hade befallt genom Mose.+  Från Judas stam och Simeons stam gav de följande städer som namnges här.+ 10  Städerna gavs åt Arons avkomlingar, som tillhörde kehatiternas släkter bland leviterna, eftersom den första lotten föll på dem. 11  De fick Kirjat-Arba+ (Arba var Anaks far), det vill säga Hebron,+ i Judas bergstrakt, och betesmarkerna runt staden. 12  Men åkermarken och byarna runt staden hade Kaleb, Jefụnnes son, fått som sin egendom.+ 13  Åt prästen Arons avkomlingar gav de alltså Hebron,+ som var asylstad för dråpare,+ med betesmarker och dessutom Libna+ med betesmarker, 14  Jattir+ med betesmarker, Estemọa+ med betesmarker, 15  Holon+ med betesmarker, Debir+ med betesmarker, 16  Ajin+ med betesmarker, Jutta+ med betesmarker och Bet-Semes med betesmarker – 9 städer från dessa två stammar. 17  Och från Benjamins stam: Gịbeon+ med betesmarker, Geba med betesmarker,+ 18  Ạnatot+ med betesmarker och Almon med betesmarker – 4 städer. 19  Sammanlagt fick Arons avkomlingar, prästerna, 13 städer med betesmarker.+ 20  De övriga kehatitiska släkterna bland leviterna fick genom lottkastning städer från Efraims stam. 21  De fick Sikem+ i Efraims bergstrakt, en asylstad för dråpare,+ med betesmarker, Geser+ med betesmarker, 22  Kịbsajim med betesmarker och Bet-Horon+ med betesmarker – 4 städer. 23  Och från Dans stam: Ẹlteke med betesmarker, Gịbbeton med betesmarker, 24  Ạjalon+ med betesmarker och Gat-Rimmon med betesmarker – 4 städer. 25  Och från halva Manasses stam: Tạanak+ med betesmarker och Gat-Rimmon med betesmarker – 2 städer. 26  Sammanlagt fick de övriga kehatitiska släkterna 10 städer med betesmarker. 27  Gersoniterna+ bland leviternas släkter fick från halva Manasses stam: Golạn+ i Basan, en asylstad för dråpare, med betesmarker och Beestẹra med betesmarker – 2 städer. 28  Och från Isạskars stam:+ Kisjon med betesmarker, Dạberat+ med betesmarker, 29  Jarmut med betesmarker och En-Gannim med betesmarker – 4 städer. 30  Och från Asers stam:+ Misal med betesmarker, Abdon med betesmarker, 31  Helkat+ med betesmarker och Rehob+ med betesmarker – 4 städer. 32  Och från Nạftalis stam: Kedes+ i Galileen, en asylstad+ för dråpare, med betesmarker, Hammot-Dor med betesmarker och Kartan med betesmarker – 3 städer. 33  Sammanlagt fick gersoniternas släkter 13 städer med betesmarker. 34  Merariternas släkter,+ de övriga leviterna, fick från Sẹbulons stam:+ Jọkneam+ med betesmarker, Karta med betesmarker, 35  Dimna med betesmarker och Nạhalal+ med betesmarker – 4 städer. 36  Och från Rubens stam: Beser+ med betesmarker, Jahas med betesmarker,+ 37  Kẹdemot med betesmarker och Mẹfaat med betesmarker – 4 städer. 38  Och från Gads stam:+ Ramot i Gilead,+ en asylstad för dråpare, med betesmarker, Mahanạjim+ med betesmarker, 39  Hesbon+ med betesmarker och Jaser+ med betesmarker – totalt 4 städer. 40  Sammanlagt fick merariternas släkter, de övriga av leviternas släkter, 12 städer. 41  Leviterna hade sammanlagt 48 städer med betesmarker inom israeliternas område.+ 42  Alla de här städerna hade betesmarker runt omkring – det gällde alla städerna. 43  Så gav Jehova Israel hela det land som han med ed hade lovat att ge deras förfäder,+ och de intog det och bosatte sig där.+ 44  Dessutom gav Jehova dem ro, precis som han med ed hade lovat deras förfäder,+ och ingen av alla deras fiender i området kunde besegra dem.+ Jehova gav alla deras fiender i deras hand.+ 45  Inte ett enda löfte* av allt det goda som Jehova hade lovat Israels hus slog fel – allt blev verklighet.+

Fotnoter

Ordagrant ”arvedelar”.
Eller ”tilldelades genom lottkastning”.
Eller ”tilldelades genom lottkastning”.
Eller ”ord”.

Studienoter

Media