Job 36:1–33

36  Ẹlihu fortsatte:   ”Ha lite tålamod med mig så ska jag förklara,för jag har mer att säga till Guds försvar.   Utförligt ska jag berätta om det jag känner till,jag ska slå fast att min skapare är rättfärdig.+   Det jag säger är sant,orden kommer från den* som är fullkomlig i kunskap.+   Ja, Gud är mäktig+ och förkastar ingen,hans kunskap har inga gränser.*   Han låter inte de onda leva,+men han ger rättvisa åt dem som är utsatta.+   Han släpper inte de rättfärdiga med blicken.+ Han låter dem trona bland kungar,*+ och de blir upphöjda för alltid.   Men blir de slagna i bojoroch fångade med nödens rep,   då berättar han vad de gjort för fel,vilka synder de begått i sin stolthet. 10  Han öppnar deras öra för tillrättavisningoch uppmanar dem att vända sig bort från det onda.+ 11  Om de lyder och tjänar honomblir resten av deras dagar lyckliga,deras levnadsår blir goda.+ 12  Men om de inte lyder går de under genom svärd,*+de dör utan att ha lärt sig något. 13  De gudlösa* är fyllda av förbittring. Inte ens när han binder dem ropar de på hjälp. 14  De dör medan de ännu är unga,+efter ett liv* bland manliga tempelprostituerade.+ 15  Men Gud* räddar de nödställda som lider,när de blir förtryckta öppnar han deras öra så att de hör honom. 16  Han ska dra dig bort från förtvivlans rand,+till en rymlig plats i fullständig frihet,+du ska få tröst av utsökta rätter på ditt bord.+ 17  Då ska du glädja dig över domen som drabbar de onda,+när dom avkunnas och rättvisa skipas. 18  Men se upp så att vreden inte gör dig skadeglad,*+och låt inte en stor muta leda dig på avvägar. 19  Hur skulle då ditt rop på hjälpeller dina egna ansträngningar kunna rädda dig ur nöden?+ 20  Längta inte efter natten,då människor försvinner från sin plats. 21  Akta dig så att du inte slår in på ondskans vägoch väljer den i stället för lidande.+ 22  Se hur upphöjd Gud är i makt! Finns det någon som kan undervisa som han? 23  Vem kan bestämma vilken väg han ska gå?*+ Vem kan säga: ’Du har gjort fel’?+ 24  Kom ihåg att lovprisa allt det han gör,+det som människor har sjungit om.+ 25  Hela mänskligheten har sett det,människan* beundrar det på avstånd. 26  Ja, Gud är större än vi kan förstå,+hans år kan ingen räkna.*+ 27  Han drar upp vattendropparna,+de bildar regn och dimma.* 28  Regnet strömmar ner från molnen,+sköljer över människorna. 29  Kan någon förstå hur molnen breder ut sig,hur åskan dånar från hans boning?*+ 30  Se hur han sänder blixtar*+ över himlen,täcker havets djup* med vatten. 31  Så uppehåller han människans liv,*han ger henne mat i överflöd.+ 32  Han har blixten i sina händer,han riktar den mot målet.+ 33  Åskdundren berättar om honom,även boskapen vet vem* som kommer.

Fotnoter

Syftar på Gud.
Eller ”han är mäktig i hjärtats kraft”.
Eller möjligen ”Han insätter kungar”.
Eller ”(kast)vapen”.
Eller ”De som har ett avfälligt hjärta”.
Eller möjligen ”slutar sitt liv”.
Ordagrant ”han”.
Eller ”får dig att hånfullt klappa i händerna”.
Eller möjligen ”kritisera hans handlingar”, ”ställa honom till svars för det han gör”.
Eller ”den dödliga människan”.
Eller ”antalet av hans år är outforskligt”.
Eller ”hans dimma förtätas till regn”.
Ordagrant ”hydda”.
Ordagrant ”sitt ljus”.
Ordagrant ”rötter”.
Eller möjligen ”tar han sig an folkens sak”.
Eller möjligen ”vad”.

Studienoter

Media