Jesaja 5:1–30

5  Låt mig få sjunga en sång till min älskade,en sång om min älskade och hans vingård.+ Min älskade hade en vingård på en bördig bergssluttning.   Han grävde upp marken och rensade den från sten. Han planterade en ädel röd vinstock,byggde ett torn i mittenoch högg ut en vinpress i sten.+ Han hoppades att vingården skulle ge honom fina druvor,men det blev bara vilda druvor.+   ”Ni Jerusalems invånare och ni Judas män,döm mellan mig och min vingård.+   Vad mer hade jag kunnat göra för min vingårdsom jag inte redan har gjort?+ Jag väntade mig fina druvor,så varför fick jag bara vilda druvor?   Låt mig nu berätta för ervad jag ska göra med min vingård: Jag ska ta bort häcken som omger den,och den ska brännas upp,+riva ner stenmuren omkring den,och den ska trampas ner.   Jag ska låta den ligga öde.+ Den ska inte beskäras, inte luckras upp. Den ska bli övervuxen med törnbuskar och ogräs,+och jag ska förbjuda molnen att släppa sitt regn över den.+   Arméernas Jehovas vingård är Israel,+och Judas män är den plantering han höll kär. Han väntade sig rättvisa,+men orättvisan frodades,han väntade sig rättfärdighet,men förtvivlans rop ekade.”+   Olycka ska drabba dem som samlar hus efter hus+och lägger åker till åker,+tills det inte finns mer utrymmeoch de bor för sig själva i landet.   Jag har hört att arméernas Jehova har svurit en edpå att många hus ska bli något man chockeras över,stora och vackra men helt tomma.+ 10  En vingård på tio plogland* ska bara ge en bat,*och en homer* utsäde ska endast ge en efa.*+ 11  Olycka ska drabba dem som går upp i ottan för att dricka sig berusade,+som sitter uppe till sena natten, blossande av vin. 12  På deras fester hörs lyra och harpa,tamburin och flöjt, och vinet flödar,men Jehovas gärningar bryr de sig inte om,hans händers verk ser de inte. 13  Mitt folk ska tvingas i landsflykt,för de saknar kunskap.+ Deras stormän ska gå hungriga,+och hela folket ska försmäkta av törst. 14  Så har graven* gjort sig själv rymligoch spärrat upp sitt bottenlösa gap,+och Jerusalems* prakt,* hennes högljudda folkhop och hennes festande folkska gå ner dit. 15  Och människan ska bli nedböjd,hon ska bli förnedrad,de stolta ska tvingas sänka blicken. 16  Arméernas Jehova ska bli upphöjd genom sin dom,*den sanne Guden, den Helige,+ ska helga sig genom rättfärdighet.+ 17  Och lammen ska beta som på betesmarker. Invandrare ska finna sin föda på de öde platser där välgödda djur en gång betade. 18  Olycka ska drabba dem som släpar på sin skuld med lögnens repoch på sin synd med vagnslinor, 19  de som säger: ”Han får skynda sig med det han ska göra,låt det komma snart så att vi får se det. Israels Helige får genomföra sina avsikter* snabbt,så att vi får uppleva det.”+ 20  Olycka ska drabba dem som säger att gott är ont och ont är gott,+som framställer mörker som ljus och ljus som mörker,som framställer bittert som sött och sött som bittert. 21  Olycka ska drabba dem som är visa i sina egna ögonoch som tycker att de själva är kloka.+ 22  Olycka ska drabba dem som är kända för att dricka vinoch som är mästare på att blanda starka drycker,+ 23  dem som tar mutor+ för att frikänna de ondaoch som förvägrar den rättfärdige rättvisa.+ 24  Precis som elden slukar halmenoch det torra gräset försvinner i lågornaska deras rot murknaoch deras blommor spridas som damm,eftersom de har förkastat arméernas Jehovas lag*och föraktat Israels Heliges ord.+ 25  Därför flammar Jehovas vrede mot hans folk,och han ska lyfta sin hand mot dem och slå dem.+ Bergen ska bäva,och liken ska ligga som avskräde på gatorna.+ Med tanke på allt detta har hans vrede inte lagt sig,hans hand är fortfarande redo att slå. 26  Han har rest upp ett fälttecken för en nation i fjärran,+han har visslat för att kalla på dem från jordens ände.+ Och de kommer mycket snabbt!+ 27  Ingen är trött, ingen snubblar. Ingen är dåsig, ingen sover. Deras bälten kring midjan lossnar inte,deras sandalremmar går inte sönder. 28  Deras pilar är vassa,deras bågar är spända.* Hästarnas hovar är som flinta,vagnshjulen är som en stormvind.+ 29  De ryter som lejon,ja som unga lejon.+ De morrar och fångar bytet,de för bort det, och ingen kan rädda det. 30  Den dagen ska de ryta åt bytet,precis som havet ryter.+ Den som blickar ut över landet ser ett kvalfullt mörker,till och med dagen har blivit mörk på grund av molnen.+

Fotnoter

Ordagrant ”tio spann”, dvs. den yta tio spann (par) oxar kunde plöja på en dag.
Eller ”stormän”.
Eller ”Sheol”, dvs. den bildliga plats dit människor kommer när de dör. Se Ordförklaringar.
Ordagrant ”hennes”.
Eller ”rättvisa”.
Eller ”sitt beslut”.
Eller ”undervisning”.
Eller ”skjutklara”.

Studienoter

Media