Jesaja 34:1–17

34  Kom och hör, ni nationer,lyssna uppmärksamt, ni folk. Jorden och allt som är på den ska lyssna,marken och allt som lever på den.   För Jehova riktar sin vrede mot alla nationerna+och sitt raseri mot deras arméer.+ Han har bestämt att de ska utplånas,han ska överlämna dem till slakt.+   Deras stupade ska kastas ut,stanken av deras lik ska stiga upp,+bergen ska dränkas i* deras blod.+   Himlens hela armé ska ruttna bort,himlen ska rullas ihop som en bokrulle. Hela armén ska vissna och falla,som ett visset löv från vinstocken,som ett skrumpet fikon från fikonträdet.   ”Mitt svärd+ ska drypa i himlen. Det ska fara ner och döma Edom,+det folk som jag har beslutat att utplåna.   Jehova har ett svärd, det ska drypa av blod. Det ska dränkas i fett,+i blod från ungbaggar och bockar,i fett från baggars njurar. För Jehova har ett slaktoffer i Bosra,en stor slakt i Edom.+   Även vildoxarna ska komma ner,ungtjurarna med de mäktiga. Landet ska flyta av blod,stoftet mättas av fett.”   Jehova har fastställt en dag av hämnd,+ett vedergällningens år för Sion.+   Hennes* vattenströmmar ska förvandlas till tjäraoch stoftet till svavel– hela landet ska bli till brinnande tjära. 10  Varken natt eller dag ska elden släckas,röken ska stiga upp för evigt. I generation efter generation ska hon ligga öde,aldrig i evighet ska någon färdas fram där.+ 11  Pelikanen och piggsvinet ska slå sig ner där,och där ska hornugglor och korpar ha sina bon. Han ska sträcka ut tomhetens mätsnöre över henne,ödeläggelsens lodlina.* 12  Ingen av hennes framträdande män ska utropas till kung,ingen av hennes furstar ska finnas mer. 13  På de befästa tornen ska törnen växa,på fästningarna nässlor och törnigt ogräs. Där ska schakaler hålla till,+där ska strutsar ha sina bon. 14  Ökendjur ska möta ylande djur,vildgetterna* ska ropa till varandra. Ja, där ska nattskärran slå sig ner och finna ro. 15  Där ska pilormen ordna sitt bo och lägga sina ägg,och den ska ruva dem och skydda dem. Ja, där ska gladorna samlas, var och en med sin partner. 16  Sök i Jehovas bok och läs högt: ingen av dem ska saknas,ingen av dem ska sakna en partner,för det är Jehova som har gett befallningen,och det är hans ande som har samlat dem. 17  Det är han som har kastat lotten för dem,och med egen hand har han mätt ut den plats där de ska vara.* De ska äga den för alltid,de ska bo där i generation efter generation.

Fotnoter

Eller ”smälta av”.
Syftar tydligen på Bosra, huvudstaden i Edom.
Ordagrant ”stenar”.
Eller möjligen ”de bockliknande demonerna”.
Ordagrant ”delat upp det åt dem med en mätlina”.

Studienoter

Media