Jesaja 31:1–9

31  Olycka ska drabba dem som vänder sig till Egypten för att få hjälp,+som förlitar sig på hästar,+som litar på stridsvagnarnas mängdoch på stridshästarnas* styrka,men som inte blickar upp mot Israels Helige,som inte söker Jehova.   Det är han som är vis, och han ska sända olycka,han tar inte tillbaka sitt ord. Han ska resa sig upp mot de ondas husoch mot dem som hjälper syndarna.+   Egyptierna är ju bara människor och inte Gud,deras hästar är kött och blod, inte ande.+ När Jehova lyfter sin handska den som ger hjälp snavaoch den som får hjälp falla. De ska alla gå under på en och samma gång.   För så här har Jehova sagt till mig: ”Precis som lejonet, det unga starka lejonet, morrar över sitt byteoch inte blir skrämt av ropeneller avskräckt av skrikennär en grupp herdar samlas och går emot det,så ska arméernas Jehova komma ner för att stridaoch försvara Sions berg och dess höjd.   Likt en dykande fågel ska arméernas Jehova försvara Jerusalem.+ Han ska försvara och befria. Han ska skona och rädda.”  ”Ni Israels folk, vänd tillbaka till honom som ni så skamlöst har gjort uppror mot.+  Den dagen ska ni alla förkasta era värdelösa gudar av silver och värdelösa gudar av guld, som ni i synd har gjort med egna händer.   Assyriern ska falla för svärd, men inte en människas,han ska förtäras av ett svärd som inte bärs av en dödlig.+ Han ska fly för svärdet,hans unga män ska tvingas till slavarbete.   Hans klippa ska falla sönder av ren skräck,hans furstar ska bli panikslagna när de ser fälttecknet”, säger Jehova,vars ljus* är på Sion och vars ugn är i Jerusalem.

Fotnoter

Eller ”ryttarnas”.
Eller ”eld”.

Studienoter

Media