Jesaja 24:1–23

24  Jehova tömmer landet och lämnar det öde.*+ Han vänder det upp och ner*+ och skingrar invånarna.+   Det ska bli lika för alla: det ska gå folket som prästen,tjänaren som hans herre,tjänarinnan som hennes matmor,köparen som säljaren,långivaren som låntagaren,borgenären som gäldenären.+   Landet ska tömmas fullständigt,det ska plundras helt och hållet,+för Jehova har talat.   Landet sörjer*+ och vissnar. Den bördiga marken försmäktar och tynar bort. De framstående i landet försmäktar.   Landet har orenats av sina invånare,+för de har överträtt lagen,+ändrat föreskrifterna+och brutit det bestående* förbundet.+   Därför förtär förbannelsen landet,+de som bor där hålls ansvariga. Därför har invånarna blivit få,nästan inga människor är kvar.+   Det nya vinet sörjer,* vinstocken vissnar,+alla som förr var glada suckar.+   Borta är tamburinernas glada ljud,de festandes glädje har tystnat,lyrans muntra toner har försvunnit.+   De dricker vin utan att sjunga,de starka dryckerna ger en bitter eftersmak. 10  Den övergivna staden har rivits ner,+alla hus är igenbommade och ingen kommer in. 11  Man ropar på gatorna för att det inte finns något vin. All glädje har försvunnit,landets jubel är borta.+ 12  Staden ligger i ruiner,porten har slagits i spillror.+ 13  Så här ska det vara för mitt folk i landet, bland de andra folken: De ska bli som de sista oliverna på olivträdet,+som det sista man samlar in efter druvskörden.+ 14  De ska häva upp sin röst,de ska ropa av glädje. Från havet* ska de förkunna Jehovas storslagenhet.+ 15  De ska lovprisa Jehova från ljusets område,*+på öarna i havet ska de lovprisa Jehovas, Israels Guds, namn.+ 16  Från jordens yttersta ände hör vi sånger: ”Prisa* den Rättfärdige!”+ Men jag säger: ”Jag tynar bort, jag tynar bort! Så fruktansvärt! Förrädarna förråder! Förrädarna handlar förrädiskt, ja, de förråder.”+ 17  Förskräckelse, fallgropar och fällor väntar dig, du som bor i landet.+ 18  Den som flyr undan ljudet av förskräckelsen ska falla i fallgropen,och den som kommer upp ur fallgropen ska fångas i fällan.+ För dammluckorna i höjden ska öppnasoch landets grundvalar skakas. 19  Landet har fallit isär,landet har skakats om,landet vrider sig i kramper.+ 20  Landet raglar som en drucken,svajar fram och tillbaka som en koja i vinden. Dess synder vilar tungt på det,+det ska falla och aldrig resa sig igen. 21  Den dagen ska Jehova straffa höjdens arméer i höjdenoch jordens kungar på jorden. 22  Och de ska samlas ihopsom fångar i en grop,de ska stängas in i fängelsehålan. Efter många dagar ska uppmärksamheten riktas mot dem. 23  Fullmånens sken förbleknar,den strålande solen kommer på skam,+för arméernas Jehova har blivit kung+ på Sions berg+ och i Jerusalem,hans härlighet lyser inför hans folks äldste.*+

Fotnoter

Eller ”Han förvrider dess yta”.
Eller ”jorden och lämnar den öde”.
Eller möjligen ”torkar bort”.
Eller ”forntida”.
Eller möjligen ”torkar bort”.
Eller ”Från väster”.
Eller ”från öster”.
Eller ”Prydnad för”.
Ordagrant ”inför hans äldste”.

Studienoter

Media