Jesaja 23:1–18

23  Ett budskap om Tyros:+ Jämra er, ni Tarsisskepp!+ Hamnen har blivit förstörd, det går inte att lägga till där. I Kittims+ land har de fått höra det.   Var tysta, ni som bor i kustlandet. Köpmännen från Sidon+ som korsar havet har fyllt dig med rikedomar.   Sihors*+ spannmål och Nilens skörd fraktades över många vattenoch gav Tyros intäkteroch betydde förtjänst för nationerna.+   Vilken skam, Sidon, du havets fäste,för havet har sagt: ”Jag har inte haft värkar, jag har inte fött barn,inte heller fostrat unga män eller unga kvinnor.”*+   Man kommer att våndas när man hör nyheten om Tyros,+precis som när man hörde nyheten om Egypten.+   Fly till Tarsis! Jämra er, ni som bor i kustlandet!   Är detta er stad som varit fylld med jubel ända sedan forna dagar, ända från sin början? Hennes fötter brukade föra henne till fjärran länder för att hon skulle bo där.   Vem har beslutat detta om Tyros,hon som krönte kungar,hon vars köpmän var furstaroch vars handelsmän ärades över hela jorden?+   Det är arméernas Jehova som har beslutat detta,för att kväsa den stolthet hon känner över sin skönhet,för att förödmjuka alla som ärades på jorden.+ 10  Bred ut dig över ditt land som Nilen, du Tarsis dotter. Det finns inte längre något skeppsvarv.*+ 11  Gud har sträckt ut sin hand över havet,han har fått riken att skaka. Jehova har befallt att Feniciens fästen ska förintas.+ 12  Och han säger: ”Du ska inte längre jubla,+du förtryckta, Sidons dotter.* Res dig, fly till Kittim!+ Inte heller där kommer du att få ro.” 13  Se på kaldéernas land!+ Detta folk – inte Assyrien+ gjorde henne* till ett tillhåll för öknens rovdjur. De har rest sina belägringstorn,de har rivit hennes befästa torn+och gjort henne till en söndervittrande ruin. 14  Jämra er, ni Tarsisskepp,för ert fäste har ödelagts.+ 15  Den dagen ska Tyros glömmas bort i 70 år,+ en kungs livstid.* När 70 år är förbi ska det gå för Tyros som för den prostituerade i sången: 16  ”Ta din lyra och gå runt i staden, du bortglömda prostituerade. Spela vackert på din lyra,sjung många sånger,så att folk kommer ihåg dig igen.” 17  När 70 år har gått ska Jehova vända sin uppmärksamhet till Tyros, och hon ska tjäna ihop sin lön som förut och prostituera sig med världens alla riken. 18  Men hennes förtjänst och hennes lön ska helgas åt Jehova. Det ska inte lagras eller läggas undan, utan hennes lön ska tillhöra Jehovas folk, så att de kan äta sig mätta och bära fina kläder.+

Fotnoter

Sihor var en biflod till Nilen.
Ordagrant ”jungfrur”.
Eller möjligen ”någon hamn”.
Ordagrant ”Sidons jungfruliga dotter”.
Syftar möjligen på Tyros.
Ordagrant ”dagar”.

Studienoter

Media