Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

Översikt

 • 1

  • En far och hans upproriska söner (1–9)

  • Jehova hatar mekanisk tillbedjan (10–17)

  • ”Låt oss rätta till förhållandet mellan oss” (18–20)

  • Sion ska åter bli en trogen stad (21–31)

 • 2

  • Jehovas berg ska bli upphöjt (1–5)

   • Svärd till plogskär (4)

  • De stolta förödmjukas på Jehovas dag (6–22)

 • 3

  • Judas ledare för folket vilse (1–15)

  • Sions högdragna döttrar döms (16–26)

 • 4

  • Sju kvinnor tar tag i samme man (1)

  • Det Jehova låter skjuta upp blir till prydnad (2–6)

 • 5

  • En sång om Jehovas vingård (1–7)

  • Olycka över Jehovas vingård (8–24)

  • Guds vrede mot sitt folk (25–30)

 • 6

  • En syn av Jehova i hans tempel (1–4)

   • Helig, helig, helig är Jehova (3)

  • Jesajas läppar renas (5–7)

  • Jesaja får sitt uppdrag (8–10)

   • ”Här är jag! Sänd mig!” (8)

  • ”Hur länge, Jehova?” (11–13)

 • 7

  • Budskap till kung Ahas (1–9)

   • Sear-Jasub (3)

  • Immanuel (10–17)

  • Konsekvenser av illojalitet (18–25)

 • 8

  • Assyriens kommande invasion (1–8)

   • Maher-Salal-Has-Bas (1–4)

  • Frukta inte – ”Gud är med oss!” (9–17)

  • Jesaja och hans barn är tecken (18)

  • Rådfråga lagen, inte demoner (19–22)

 • 9

  • Ett stort ljus för Galileen (1–7)

   • Fredsfursten (6, 7)

  • Guds hand mot Israel (8–21)

 • 10

  • Guds hand mot Israel (1–4)

  • Assyrien – Guds vredes käpp (5–11)

  • Assyrien ska straffas (12–19)

  • Ett fåtal av Jakobs avkomlingar ska återvända (20–27)

  • Gud ska döma Assyrien (28–34)

 • 11

  • En kvist från Isais stubbe styr rättfärdigt (1–10)

   • Varg och lamm ska vila tillsammans (6)

   • Kunskapen om Jehova ska fylla jorden (9)

  • Några få ska återvända (11–16)

 • 12

  • En sång av tacksamhet (1–6)

   • ”Jah Jehova är min styrka” (2)

 • 13

  • Budskap mot Babylon (1–22)

   • ”Jehovas dag är nära!” (6)

   • Mederna ska störta Babylon (17)

   • Babylon ska aldrig mer bli befolkat (20)

 • 14

  • Israel ska få bo i sitt eget land (1, 2)

  • Babylons kung hånas (3–23)

   • Den lysande stjärnan ska falla (12)

  • Jehova ska krossa assyriern (24–27)

  • Budskap mot Filisteen (28–32)

 • 15

  • Budskap mot Moab (1–9)

 • 16

  • Budskapet mot Moab fortsätter (1–14)

 • 17

  • Budskap mot Damaskus (1–11)

  • Nationerna ska tillrättavisas av Jehova (12–14)

 • 18

  • Budskap mot Etiopien (1–7)

 • 19

  • Budskap mot Egypten (1–15)

  • Egyptierna ska lära känna Jehova (16–25)

   • Ett altare åt Jehova i Egypten (19)

 • 20

  • Ett tecken mot Egypten och Etiopien (1–6)

 • 21

  • Budskap mot havsvildmarken (1–10)

   • Utkik från vakttornet (8)

   • ”Babylon har fallit!” (9)

  • Budskap mot Duma och ökenslätten (11–17)

   • ”Väktare, vad återstår av natten?” (11)

 • 22

  • Budskap om Synens dal (1–14)

  • Förvaltaren Shebna ersätts av Eljakim (15–25)

 • 23

 • 24

  • Jehova ska tömma landet (1–23)

   • Jehova, kung på Sions berg (23)

 • 25

  • Stora välsignelser för Guds folk (1–12)

   • Jehovas festmåltid med fint vin (6)

   • Döden ska tas bort (8)

 • 26

  • Sång om tillit och räddning (1–21)

   • Jah Jehova, den eviga Klippan (4)

   • Landets invånare lär sig rättfärdighet (9)

   • ”Dina döda ska få liv” (19)

   • Gå in i de innersta kamrarna (20)

 • 27

  • Jehova dödar Leviatan (1)

  • Sång om Israel, en vingård (2–13)

 • 28

  • Olycka ska drabba Efraims drinkare (1–6)

  • Judas präster och profeter raglar (7–13)

  • ”Ett förbund med döden” (14–22)

   • En dyrbar hörnsten i Sion (16)

   • Jehovas förunderliga verk (21)

  • Jehovas visa tillrättavisning illustreras (23–29)

 • 29

  • Olycka ska drabba Ariel (1–16)

   • Folket ärar Gud med sina läppar (13)

  • Döva ska höra, blinda ska se (17–24)

 • 30

  • Egyptens hjälp helt värdelös (1–7)

  • Människor förkastar det profetiska budskapet (8–14)

  • Förtröstan ger styrka (15–17)

  • Jehova visar sitt folk godhet (18–26)

   • Jehova, den store Undervisaren (20)

   • ”Här är vägen” (21)

  • Jehova ska verkställa domen över Assyrien (27–33)

 • 31

  • Verklig hjälp kommer från Gud, inte från människor (1–9)

   • Egyptens hästar är kött och blod (3)

 • 32

  • En kung och furstar ska härska med rättvisa (1–8)

  • Självgoda kvinnor varnas (9–14)

  • Välsignelser när anden utgjuts (15–20)

 • 33

  • Domsbudskap som ger den rättfärdige hopp (1–24)

   • Jehova är domare, lagstiftare och kung (22)

   • Ingen ska säga: ”Jag är sjuk” (24)

 • 34

  • Jehovas hämnd på nationerna (1–4)

  • Edom ska bli övergivet (5–17)

 • 35

  • Paradiset återställs (1–7)

   • Blinda ska se, döva ska höra (5)

  • De friköpta vandrar på ”Helighetens väg” (8–10)

 • 36

  • Sanherib invaderar Juda (1–3)

  • Överste munskänken hånar Jehova (4–22)

 • 37

  • Hiskia söker Guds hjälp genom Jesaja (1–7)

  • Sanherib hotar Jerusalem (8–13)

  • Hiskias bön (14–20)

  • Jesaja förmedlar Guds svar (21–35)

  • En ängel dödar 185 000 assyrier (36–38)

 • 38

  • Hiskias sjukdom och tillfrisknande (1–22)

 • 39

  • Budbärare från Babylon (1–8)

 • 40

  • Tröst för Guds folk (1–11)

   • En röst i vildmarken (3–5)

  • Guds storhet (12–31)

   • Nationerna är som en droppe i en spann (15)

   • Tronar över ”jordens rund” (22)

   • Kallar stjärnorna vid namn (26)

   • Blir aldrig trött (28)

   • Hoppas på Jehova och få ny styrka (29–31)

 • 41

  • En erövrare från soluppgången (1–7)

  • Israel är Guds utvalde tjänare (8–20)

   • Min vän Abraham (8)

  • Utmanar andra gudar (21–29)

 • 42

  • Guds tjänare och hans uppdrag (1–9)

   • ”Jag är Jehova” (8)

  • En ny sång till Jehova (10–17)

  • Israel är både blind och döv (18–25)

 • 43

  • Jehova samlar sitt folk igen (1–7)

  • Gudarna inför rätta (8–13)

   • ”Ni är mina vittnen” (10, 12)

  • Befrielse från Babylon (14–21)

  • ”Låt oss mötas i rätten” (22–28)

 • 44

  • Välsignelser för Guds utvalda folk (1–5)

  • Det finns ingen annan Gud än Jehova (6–8)

  • Människogjorda gudar är meningslösa (9–20)

  • Jehova, Israels återköpare (21–23)

  • Befrielse genom Kyros (24–28)

 • 45

  • Kyros är utvald till att inta Babylon (1–8)

  • Leran ska inte argumentera med krukmakaren (9–13)

  • Andra nationer ska erkänna Israel (14–17)

  • Gud är att lita på (18–25)

   • Jorden är skapad för att vara bebodd (18)

 • 46

  • Babyloniska avgudar kontra Israels Gud (1–13)

   • Jehova förutsäger framtiden (10)

   • En rovfågel från soluppgången (11)

 • 47

 • 48

  • Israel tillrättavisas och renas (1–11)

  • Jehova ska ingripa mot Babylon (12–16a)

  • Guds undervisning är till vårt bästa (16b–19)

  • ”Lämna Babylon!” (20–22)

 • 49

  • Jehovas tjänare får sitt uppdrag (1–12)

   • Ett ljus för nationerna (6)

  • Tröst för Israel (13–26)

 • 50

  • Israels synder får konsekvenser (1–3)

  • Jehovas läraktige tjänare (4–11)

   • Lyssnar som lärjungar gör (4)

 • 51

  • Sion ska bli lik Edens trädgård (1–8)

  • Tröst från Sions grundare (9–16)

  • Jehovas vredes bägare (17–23)

 • 52

  • Vakna upp, Sion! (1–12)

   • Underbart att se den som kommer med goda nyheter (7)

   • Sions väktare jublar tillsammans (8)

   • De som bär Jehovas redskap måste vara rena (11)

  • Jehovas tjänare ska bli upphöjd (13–15)

   • Vanställt yttre (14)

 • 53

  • Jehovas tjänares lidande, död och grav (1–12)

   • Föraktad och undviken (3)

   • Bar våra sjukdomar och smärtor (4)

   • ”Han fördes bort som ett får för att slaktas” (7)

   • Han bar mångas synd (12)

 • 54

  • Sion ska få många barn (1–17)

   • Jehova, Sions äkta man (5)

   • Sions söner ska vara lärda av Jehova (13)

   • Inget vapen mot Sion ska ha framgång (17)

 • 55

  • Inbjudan att äta och dricka utan kostnad (1–5)

  • Sök Jehova och hans pålitliga ord (6–13)

   • Guds vägar högre än människans (8, 9)

   • Guds ord har framgång (10, 11)

 • 56

  • Välsignelser för utlänningar och eunucker (1–8)

   • Ett bönens hus för alla (7)

  • Blinda väktare, stumma hundar (9–12)

 • 57

  • Den rättfärdige och de lojala går under (1, 2)

  • Israels andliga prostitution avslöjas (3–13)

  • Tröst för de ödmjuka (14–21)

   • De onda är som ett upprört hav (20)

   • Ingen frid för de onda (21)

 • 58

  • Rätt och orätt fasta (1–12)

  • Jehova, din största glädje (13, 14)

 • 59

  • Israels synd skiljer dem från Gud (1–8)

  • Bekännelse av synder (9–15a)

  • Jehova ingriper för de ångerfulla (15b–21)

 • 60

  • Jehovas härlighet strålar över Sion (1–22)

   • Som duvor till duvslaget (8)

   • Guld i stället för koppar (17)

   • Den minste ska bli till tusen (22)

 • 61

  • Smord till att förkunna goda nyheter (1–11)

   • ”Välviljans år från Jehova” (2)

   • ”Rättfärdighetens stora träd” (3)

   • Utlänningar hjälper till (5)

   • ”Jehovas präster” (6)

 • 62

 • 63

  • Jehovas hämnd på nationerna (1–6)

  • Jehovas lojala kärlek i det flydda (7–14)

  • En ångerfull bön (15–19)

 • 64

  • Den ångerfulla bönen fortsätter (1–12)

   • Jehova är Krukmakaren (8)

 • 65

  • Jehovas dom över avgudadyrkare (1–16)

   • Guden Lyckan och guden Ödet (11)

   • ”Mina tjänare ska äta” (13)

  • En ny himmel och en ny jord (17–25)

   • Bygga hus och plantera vingårdar (21)

   • Ingen ska slita förgäves (23)

 • 66

  • Sann och falsk tillbedjan (1–6)

  • Sion och hennes söner (7–17)

  • Folk samlas för att tillbe i Jerusalem (18–24)