Jeremia 35:1–19

35  Detta är det ord som kom till Jeremia från Jehova då Jehojạkim,+ Josịas son, var kung i Juda:  ”Gå till rekabiterna+ och tala med dem. Ta med dem till Jehovas hus, till en av matsalarna,* och ge dem vin att dricka.”  Då hämtade jag Jaasạnja, son till Jeremia, son till Habassịnja, och hans bröder, alla hans söner och de andra rekabiterna.  Jag tog med dem till Jehovas hus, till den matsal som tillhörde sönerna till den sanne Gudens man Hanan, Jigdạljas son. Den låg bredvid furstarnas matsal, som låg ovanför Maasẹjas, dörrvakten Sallums sons, matsal.  Sedan satte jag fram fyllda vinkrus och bägare åt rekabiterna och uppmanade dem: ”Drick vin.”  Men de sa: ”Vi dricker inte vin, eftersom vår förfader Jehonạdab,*+ Rekabs son, gav oss denna befallning: ’Ni och era söner ska aldrig någonsin dricka vin.  Och ni ska inte bygga hus, så säd eller plantera och äga en vingård. I stället ska ni bo i tält, så att ni får leva länge i det land där ni bor som utlänningar.’  Så vi lyder allt som vår förfader Jehonạdab, Rekabs son, befallde oss. Vi dricker aldrig vin, varken vi, våra hustrur eller våra söner och döttrar.  Vi bygger inte heller hus till oss, och vi har inte vingårdar, åkrar eller säd. 10  Vi bor i tält och lyder allt som vår förfader Jehonạdab* befallde oss. 11  Men när Nebukadnẹssar, Babylons kung, drog upp mot landet+ sa vi: ’Kom, vi ger oss av till Jerusalem för att komma undan kaldéernas och araméernas armé.’ Så nu bor vi här i Jerusalem.” 12  Jehovas ord kom till Jeremia: 13  ”Så här säger arméernas Jehova, Israels Gud: ’Gå och säg till männen i Juda och till invånarna i Jerusalem: ”Har ni inte fått upprepade förmaningar att lyda mina ord?”+ säger Jehova. 14  ”Jehonạdab, Rekabs son, befallde sina efterkommande att inte dricka vin, och de har följt hans ord. Intill denna dag har de inte druckit vin, utan de har lytt sin förfaders befallning.+ Gång på gång har jag* talat till er, men ni har vägrat lyda mig.+ 15  Och jag sände mina tjänare profeterna till er, gång på gång sände jag* dem,+ och jag sa: ’Vänd om från era onda vägar,+ och gör det som är rätt! Följ inte andra gudar och tjäna dem inte. Då ska ni få bo i det land som jag gav till er och era förfäder.’+ Men ni ville inte höra på det örat, utan ni vägrade lyssna på mig. 16  Jehonạdabs, Rekabs sons, efterkommande har följt befallningen som deras förfader gav dem,+ men detta folk har inte lyssnat på mig.”’” 17  ”Därför säger Jehova, arméernas Gud, Israels Gud: ’Över Juda och över alla invånare i Jerusalem sänder jag all den olycka som jag har varnat dem för.+ För jag har talat till dem, men de vägrade lyssna. Jag har ropat på dem, men de svarade inte.’”+ 18  Men till rekabiterna sa Jeremia: ”Så här säger arméernas Jehova, Israels Gud: ’Ni har lytt er förfader Jehonạdab, och ni följer alla hans befallningar och gör precis som han har befallt er, 19  och därför säger arméernas Jehova, Israels Gud: ”Det kommer alltid att finnas en ättling till Jehonạdab,* Rekabs son, som gör tjänst inför mig.”’”

Fotnoter

Eller ”kamrarna”.
Ordagrant ”Jonadab”, kortform av Jehonadab.
Ordagrant ”Jonadab”, kortform av Jehonadab.
Ordagrant ”Jag har stigit upp tidigt och”.
Ordagrant ”jag steg upp tidigt och sände”.
Ordagrant ”Jonadab”, kortform av Jehonadab.

Studienoter

Media