Jeremia 33:1–26

33  Jehovas ord kom till Jeremia en andra gång medan han fortfarande satt inspärrad i Vaktgården:+  ”Så här säger Jehova, han som har gjort jorden, Jehova, han som har format den och gett den en fast grund, han som bär namnet Jehova:  ’Ropa till mig, och jag ska svara dig och villigt berätta för dig om stora och ofattbara saker som du inte känner till.’”+  ”För så här säger Jehova, Israels Gud, om stadens hus och Judas kungars hus, som har rivits ner på grund av ramperna och svärdet,+  om dem som kommer för att strida mot kaldéerna och om platserna som fylls med liken av dem som jag har slagit i min vrede och i mitt raseri och som var så onda att jag dolde mitt ansikte för denna stad:  ’Jag ska skänka staden läkedom och hälsa,+ och jag ska läka dem och ge dem frid och trygghet* i överflöd.+  Jag ska föra tillbaka dem av Juda och Israel som är i fångenskap,+ och jag ska bygga upp dem så att de blir som i början.+  Jag ska rena dem från den stora skuld de har dragit på sig genom att synda mot mig,+ och jag ska förlåta alla deras synder och överträdelser mot mig.+  Staden ska bli till jubel och berömmelse för mig, till lovprisning och prydnad inför alla jordens nationer som får höra om all den godhet jag visar mitt folk.+ Och de ska bäva och darra+ på grund av all den godhet och frid som jag visar staden.’”+ 10  ”Så här säger Jehova: ’På denna plats, som ni säger är öde och tom på människor och boskap, i Judas städer och på Jerusalems öde gator, som är tomma på människor och boskap, ska det återigen höras 11  jubelrop och glädje+ från brudgum och brud och röster som säger: ”Tacka arméernas Jehova, för Jehova är god,+ hans lojala kärlek varar för evigt!”’+ ’De ska bära fram tackoffer i Jehovas hus,+ för jag ska föra tillbaka landets bortförda, så att det blir som det var i början’, säger Jehova.” 12  ”Så här säger arméernas Jehova: ’På denna öde plats, som är tom på människor och boskap, och i alla städer ska det återigen finnas betesmarker där herdarna kan låta sina hjordar vila.’+ 13  ’I städerna i bergstrakten, i städerna på låglandet och i städerna i söder, i Benjamins land, i Jerusalems omgivningar+ och i städerna i Juda+ ska herdar återigen räkna sina får’, säger Jehova.” 14  ”’Det kommer dagar’, säger Jehova, ’då jag ska uppfylla löftet jag har gett angående Israels folk och Judas folk.+ 15  I de dagarna och vid den tiden ska jag låta ett rättfärdigt skott* spira upp ur Davids stam,*+ och han ska införa rätt och rättvisa i landet.+ 16  I de dagarna ska Juda räddas,+ och Jerusalem ska leva i trygghet.+ Och staden ska kallas ”Jehova är vår rättfärdighet”.’”+ 17  ”För så här säger Jehova: ’Det ska alltid sitta en man från Davids släktlinje på Israels tron.+ 18  Och de levitiska prästerna ska alltid ha en man som kan stå inför mig och frambära brännoffer, sädesoffer och slaktoffer.’” 19  Och Jehovas ord kom återigen till Jeremia: 20  ”Så här säger Jehova: ’Om ni kunde bryta mitt förbund med dagen och mitt förbund med natten och förhindra att dagen och natten infaller i rätt tid,+ 21  först då skulle mitt förbund med min tjänare David kunna brytas,+ så att han inte har en son som härskar som kung på hans tron,+ och det gäller också mitt förbund med de levitiska prästerna, mina tjänare.+ 22  Precis som himlens här inte kan räknas och havets sand inte kan mätas, så ska min tjänare Davids avkomlingar och leviterna, som utför tjänst för mig, bli oräkneliga.’” 23  Och Jehovas ord kom till Jeremia en gång till: 24  ”Har du inte märkt att detta folk säger: ’Jehova ska förkasta de två släkter som han har utvalt’? De behandlar mitt folk respektlöst och ser det inte längre som en nation. 25  Så här säger Jehova: ’Lika säkert som att jag har slutit ett förbund med dagen och natten+ och upprättat lagar* för himlen och jorden,+ 26  lika säkert ska jag aldrig förkasta avkomlingarna till Jakob och min tjänare David. Jag ska alltid sätta någon av hans avkomlingar till härskare över Abrahams, Isaks och Jakobs ättlingar. Jag ska föra tillbaka dem som är i fångenskap+ och ha medlidande med dem.’”+

Fotnoter

Eller ”sanning”.
Eller ”en rättfärdig arvinge”.
Ordagrant ”åt David”.
Eller ”stadgar”.

Studienoter

Media