Jeremia 27:1–22

27  I början av Jehojạkims, Josịas sons, Judas kungs, regering kom detta ord till Jeremia från Jehova:  ”Så här har Jehova sagt till mig: ’Gör dig remmar och ok och lägg dem på din nacke.  Sänd dem sedan till Edoms kung,+ Moabs kung,+ ammoniternas kung,+ Tyros kung+ och Sidons kung+ med de budbärare som har kommit till Sidkia, Judas kung, i Jerusalem.  Säg åt dem att framföra den här befallningen till sina herrar: ”Så här säger arméernas Jehova, Israels Gud, och så här ska ni säga till era herrar:  ’Det är jag som har gjort jorden, och människorna och djuren på den, med min stora kraft och min uträckta arm. Och jag ger den åt vem jag vill.*+  Nu har jag gett alla dessa länder till min tjänare Nebukadnẹssar, Babylons kung.+ Även markens vilda djur har jag gett honom för att de ska tjäna honom.  Alla nationerna ska tjäna honom och hans son och hans sonson, tills stunden har kommit för hans eget land.+ Då ska många nationer och stora kungar göra honom till sin tjänare.’+  ’Om en nation eller ett rike vägrar att tjäna Nebukadnẹssar, Babylons kung, och vägrar att lägga sin nacke under Babylons kungs ok, då ska jag straffa den nationen med svärd,+ svält och pest’,* säger Jehova, ’tills jag har gjort slut på den genom honom.’  ’Lyssna därför inte när era profeter, spåmän, drömtydare, magiker och trollkarlar säger till er: ”Ni ska inte tjäna Babylons kung.” 10  De profeterar lögn för er, och därför ska ni föras långt bort från ert land. Jag ska skingra er, och ni ska gå under. 11  Men den nation som böjer sin nacke under Babylons kungs ok och tjänar honom ska få stanna kvar* i sitt land’, säger Jehova, ’och de ska odla marken och bo där.’”’” 12  Även till Sidkia, Judas kung,+ talade jag på samma sätt: ”Böj era nackar under Babylons kungs ok och tjäna honom och hans folk, så ska ni få leva.+ 13  Du vill väl inte att du och ditt folk ska dö genom svärd,+ svält+ och pest,+ som Jehova har sagt ska drabba den nation som inte vill tjäna Babylons kung? 14  Lyssna inte på profeterna som säger till er: ’Ni ska inte tjäna Babylons kung’,+ för de profeterar lögn för er.+ 15  ’Jag har inte sänt dem’, säger Jehova. ’De profeterar lögn i mitt namn, och därför ska jag skingra er och låta er gå under, ni och profeterna som profeterar för er.’”+ 16  Till prästerna och till hela detta folk sa jag: ”Så här säger Jehova: ’Lyssna inte på era profeter som profeterar för er: ”Redskapen från Jehovas hus kommer snart att föras tillbaka från Babylon!”+ För lögn är vad de profeterar för er.+ 17  Lyssna inte på dem. Tjäna Babylons kung, så ska ni få leva.+ Ni vill väl inte att den här staden läggs i ruiner? 18  Men om de är profeter och om deras ord verkligen kommer från Jehova, låt dem då vädja till arméernas Jehova om att de redskap som är kvar i Jehovas hus, i Judas kungs palats och i Jerusalem inte ska föras bort till Babylon.’ 19  För så här säger arméernas Jehova om pelarna,+ havet,*+ vagnarna+ och de övriga redskapen som är kvar här i staden 20  och som Nebukadnẹssar, Babylons kung, inte tog med sig när han förvisade Jekọnja, Jehojạkims son, Judas kung, och förde honom och alla de förnämsta i Juda och Jerusalem i landsflykt från Jerusalem till Babylon,+ 21  ja, så här säger arméernas Jehova, Israels Gud, om de redskap som är kvar i Jehovas hus, i Judas kungs palats och i Jerusalem: 22  ’”Till Babylon ska de föras,+ och där ska de bli kvar ända till den dag då jag tar mig an dem”, säger Jehova. ”Då ska jag hämta dem och föra dem tillbaka till denna plats.”’”+

Fotnoter

Ordagrant ”till den som det är rätt i mina ögon”.
Eller ”sjukdom”.
Ordagrant ”vila”.
Dvs. kopparhavet i templet.

Studienoter

Media